SENASTE NYHET
AKTUELLT

Helsingborg – Årets tillväxtkommun 2016

Helsingborg är en stad som driver utvecklingen framåt genom digitalisering, nytänkande och innovationer. Deras starka politiska ledarskap, ambitiösa tillväxtmål och tydliga framtidsvision gör att de tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 2016. – Vi …

De medelstora orterna har vind i seglen

Tillväxten utanför storstäderna är viktig för att hela landet ska utvecklas och det blev temat för ett av Arenans almedalsseminarium. ”Mellan små orter som ofta har sviktande befolkningsunderlag och storstäder som växer finns de medelstora städerna. De är ofta regionala centrum och de …

Slitningar i storregionen?

Blir det växtkraft eller regionala slitningar i storregioner? Arenan arrangerade ett almedalsseminarium om den saken. ”Vi behöver kroka arm i en stark region”, hördes det från Lycksele. ”Stockholm har varit tveksamma till en region som överrock”, hördes det från …

Kommunen – en stark drivkraft i ekonomisk utveckling

Sedan 1998 har Arena för Tillväxt årligen uppmärksammat kommuner som gjort framstående insatser för att stimulera den lokala tillväxten och utvecklingen. Utmärkelsen har gått till en skiftande skara av kommuner. Vid en ytlig betraktelse är de mycket olika varandra men det finns faktorer som …

Sex stora regioner i Sverige

Regionindelningens indelningskommitté har nu presenterat sitt förslag om hur Sveriges regioner bör se ut. Som väntat är det sammanslagningar som föreslås och kartan visar sammanlagt sex regioner. Uppdraget och ambitionen har varit att regionerna ska vara jämnstarka med ungefär lika stort …

Nytt nummer av Omvärldsfakta

I december 2015 var Sveriges befolkning uppe i 9 851 017 personer. Folkmängden ökade med 103 662 personer under året, vilket motsvarar en tillväxt på 1,1 procent. Tre fjärdedelar av befolkningstillväxten beror på migrationsnettot. Invandringen är den huvudsakliga förklaringen till att …