SENASTE NYHET
AKTUELLT

Nytt nätverk för näringslivschefer

I dagarna har 22 näringslivschefer i Sverige fått en personlig inbjudan till ett nätverk för strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor. Arena för tillväxt är arrangör och vänder sig i denna satsning för kommuner med mer än 65 000 invånare, dock inte kommuner i de tre storstadsområdena …

Analysera in- och utpendlingen i din kommun

Var bor de som arbetar i kommunen och var arbetar de som bor här? Arena för tillväxt har sammanställt en tabell i Excelformat som visar statistik över in- och utpendlingsflöden för landets alla 290 kommuner. Tabellen visar de största in- och utpendlingskommunerna för respektive kommun och hur …

Effektiv pendling – bättre kompetensförsörjning

Drygt en tredjedel pendlar över en kommungräns när de åker mellan hemmet och arbetet. I Omvärldsfakta nr 3-2016 har Arena för tillväxt tittat närmare på regionförstoringen. Restiden har ökat successivt under senare år och medelrestid per arbetsresa var 32 minuter 2015. Antalet lokala …

Modig satsning i liten kommun

Arena för Tillväxt besökte Askersund häromveckan när Linnéa och Per var inbjudna av Business Region Örebro. Näringslivscheferna i regionen samlades och Arenan bidrog till strategidiskussionerna med input i form av Sveriges Nya Geografi samt med erfarenheter av lokalt och regionalt …

Noder som skapar tillväxt

Arenan ordnade frukostseminarium om rapporten Sveriges nya geografi 2016. Det handlade om kommunens roll i den funktionella geografin. Hur kan kommuner jobba strategiskt för att bli del av en växande arbetsmarknadsregion? Vilka faktorer är avgörande för en positiv utveckling? …

Helsingborg – Årets tillväxtkommun 2016

Helsingborg är en stad som driver utvecklingen framåt genom digitalisering, nytänkande och innovationer. Deras starka politiska ledarskap, ambitiösa tillväxtmål och tydliga framtidsvision gör att de tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 2016. – Vi …