SENASTE NYHET
AKTUELLT

2015 har varit ett händelserikt år. Under hösten har det stora antalet flyktingar som sökt sig till Sverige överskuggat det mesta. Arena för Tillväxt kommer under nästa år fortsätta att fokusera på vad urbanisering, migration och andra trender som globalisering och digitalisering betyder för …

Nytt nummer av Omvärldsfakta

Den pågående strukturomvandlingen skapar nya mönster och trender i olika branscher.  Detta påverkar i sin tur olika kommuntyper och delar av landet på olika sätt. Urbanisering, globalisering och digitalisering är några megatrender som påverkar utvecklingen. I detta nummer av Omvärldsanalys …

Arena för Tillväxt besöker Polen

Arena för Tillväxts styrelse och kansli genomförde en lärorik tre dagar lång studie- och benchmarkresa till Warszawa, Polen. Syftet med resan var att få kunskaper om och erfarenheter kring den kraftiga utveckling som sker i Polen och Warszawa kopplat till ekonomi, företagande, handel och …

Luleå - Årets Tillväxtkommun 2015

Sveriges nordligaste metropol visar att man kan växa och uppnå en positiv utveckling trots avståndet till storstadsregioner. En god skattekraftsutveckling och en exceptionellt stark sysselsättningsutveckling de senaste åren gör att Luleå får utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 2015. Priset …

Priset Årets Tillväxtkommun delas ut till en kommun som uppvisar en tillväxt och utveckling utöver det vanliga. Syftet är att synliggöra kommuner som aktivt skapar förutsättningar för sin tillväxt. Priset har delats ut sedan 1998 och bakom priset står Arena för Tillväxt och Sweco Strategy. …

Långsiktigt arbete med ny kommunreform påbörjas

- Ökade regionala klyftor hotar på sikt sammanhållningen i vårt samhälle. Det är vårt ansvar att ta tag i  utmaningen genom att se över kommunstrukturen sa civilminister Ardalan Shekarabi inledningsvis vid frukostseminariet ”Kommunernas förutsätningar för …