SENASTE NYHET
AKTUELLT

Arena för Tillväxt i München

I slutet av oktober genomförde Arena för Tillväxts styrelse och kansli en lärorik tre dagar lång studie- och benchmarkresa till München, Tyskland. Syftet med resan var att få ytterligare erfarenheter kring den tillväxt och utveckling som sker i München och regionen Bayern kopplat till …

Nya tider kräver nya allianser

Efter valet i september ställdes flera av Sveriges kommuner inför en krävande parlamentarisk situation. Med nya spelare på planen fungerade inte längre de vanliga koalitionerna mellan partierna för att nå majoritet. För flera kommuner har blocköverskridande samarbete varit vägen framåt …

Politikernätverk för tillväxt och förnyelse

Arena för Tillväxt startar i vår tillsammans med SKL igång ett nätverk under två år för dig som är kommunstyrelseordförande och vill föra en framtidsinriktad politik med fokus på tillväxt och förnyelse i din kommun. Målet är att ge dig stöd i uppdraget för att skapa genomslag och resultat av …

Arena för Tillväxts eftervalsseminarium med ägarna

Den 14 oktober hölls det seminarium i SKL-huset för ägarnas ledningsgrupper. Särskilt inbjuden gäst för dagen var PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri. PM bjöd på en mycket intressant valanalys där fokus hamnade på den oväntat starka höger-vänster dimensionen i valrörelsen och …

Nytt Omvärldsfakta, nr 4 2014

Osäkert läge i många kommuner efter valet till kommunfullmäktige Den 14 september hölls val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdag. Efter valet har den komplicerande regeringsbildningen i huvudsak varit föremål för de rikstäckande mediernas uppmärksamhet. Denna upplaga av …

Arena för Tillväxt förnyas

Sedan den 1:a september är ett nytt team på plats på kansliet på Arena för Tillväxt. Vi säger välkommen till Stefan och Charlotta som båda inledde sina anställningar under hösten.     Katrien Katrien Vanhaverbeke är chef för Arena för Tillväxt sedan ett och ett halvt år …