SENASTE NYHET
AKTUELLT

Flöden över kommungränser skapar tillväxt

Rapporten Sveriges Nya Geografi, framtagen av Sweco och Arena för Tillväxt, visar att samhällsutvecklingen och kommunernas tillväxt har blivit mer beroende av flöden över kommungränser. Det övergripande temat i 2016 års upplaga är kommunens roll i den funktionella geografin. Rapporten visar att …

Vi ses i Almedalen!

Almedalsveckan är årets höjdpunkt för oss som arbetar med samhällsfrågor. Där möts vi och där tar vi del av varandras erfarenheter, planer och strategier. Arena för Tillväxt finns på plats, och precis som tidigare år fokuserar vi på frågor som är viktiga för den lokala och regionala …

Hur ser näringslivet på kommunsammanslagningar?

Frågan om kommunernas situation och framtid har seglat upp både i samhällsdebatten och på den politiska dagordningen. Diskussionen utgår dock oftast från medborgaren eller ett kommunalt verksamhetsperspektiv. Med rapporten Näringslivets perspektiv på kommunernas framtid vill Arena för Tillväxt …

Behålla jobbet – lika viktigt som att få det

Vilka är det som har svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, och vad karakteriserar de företag som anställer arbetslösa? I en ny rapport riktas ljuset på arbetslösa som står relativt nära arbetsmarknaden. Rapporten presenterades vid Arena för Tillväxts seminarium om …

Sex stora regioner i Sverige

Regionindelningens indelningskommitté har nu presenterat sitt förslag om hur Sveriges regioner bör se ut. Som väntat är det sammanslagningar som föreslås och kartan visar sammanlagt sex regioner. Uppdraget och ambitionen har varit att regionerna ska vara jämnstarka med ungefär lika stort …

Nytt nummer av Omvärldsfakta

I december 2015 var Sveriges befolkning uppe i 9 851 017 personer. Folkmängden ökade med 103 662 personer under året, vilket motsvarar en tillväxt på 1,1 procent. Tre fjärdedelar av befolkningstillväxten beror på migrationsnettot. Invandringen är den huvudsakliga förklaringen till att …