SENASTE NYHET
AKTUELLT

Slitningar i storregionen?

Blir det växtkraft eller regionala slitningar i storregioner? Arenan arrangerade ett almedalsseminarium om den saken. ”Vi behöver kroka arm i en stark region”, hördes det från Lycksele. ”Stockholm har varit tveksamma till en region som överrock”, hördes det från …

Sverige har blivit rundare

80 procent av svenskarna bor i de 20 största arbetsmarknadsregionerna. ”Den nya geografin visar ett rundare, närmare Sverige där allt fler pendlar över kommun- och regiongränser. Den trenden fortsätter i takt med att infrastrukturen förbättras”, sa Mats Hermansson, vd för Sweco …

Tillit ger tillväxt

En av slutsatserna i boken Tillväxtkommuner visar vägen, som Gunnar Johnson har skrivit på uppdrag av Arena för Tillväxt, är vikten av tillit. ”Tillit gör att man vågar mer”, sa Gunnar Johnson i sitt sammanfattande föredrag på Arenans välbesökta Almedalsseminarium den 4 juli. …

Kommunen – en stark drivkraft i ekonomisk utveckling

Sedan 1998 har Arena för Tillväxt årligen uppmärksammat kommuner som gjort framstående insatser för att stimulera den lokala tillväxten och utvecklingen. Utmärkelsen har gått till en skiftande skara av kommuner. Vid en ytlig betraktelse är de mycket olika varandra men det finns faktorer som …

Flöden över kommungränser skapar tillväxt

Rapporten Sveriges Nya Geografi, framtagen av Sweco och Arena för Tillväxt, visar att samhällsutvecklingen och kommunernas tillväxt har blivit mer beroende av flöden över kommungränser. Det övergripande temat i 2016 års upplaga är kommunens roll i den funktionella geografin. Rapporten visar att …

Vi ses i Almedalen!

Almedalsveckan är årets höjdpunkt för oss som arbetar med samhällsfrågor. Där möts vi och där tar vi del av varandras erfarenheter, planer och strategier. Arena för Tillväxt finns på plats, och precis som tidigare år fokuserar vi på frågor som är viktiga för den lokala och regionala …