SENASTE NYHET
AKTUELLT

Priset Årets Tillväxtkommun delas ut till en kommun som uppvisar en tillväxt och utveckling utöver det vanliga. Syftet är att synliggöra kommuner som aktivt skapar förutsättningar för sin tillväxt. Priset har delats ut sedan 1998 och bakom priset står Arena för Tillväxt och Sweco Strategy. …

Långsiktigt arbete med ny kommunreform påbörjas

- Ökade regionala klyftor hotar på sikt sammanhållningen i vårt samhälle. Det är vårt ansvar att ta tag i  utmaningen genom att se över kommunstrukturen sa civilminister Ardalan Shekarabi inledningsvis vid frukostseminariet ”Kommunernas förutsätningar för …

Nytt nummer av omvärldsfakta

Omvärldsfakta är Arena för Tillväxts eget faktablad där aktuella tillväxtområden beskrivs och analyseras med stöd av statistik. I årets tredje nummer fokuserar vi på bostadsbyggandet. Situation på bostadsmarknaden är ansträngd trots att bostadsbyggandet ökar. Brist på …

Följ seminariet på webben! - Kommunernas förutsättningar för framtiden.

Befolkningstillväxt och fortsatt urbanisering leder till nya utmaningar för både växande och krympande kommuner. Skillnaderna mellan kommunerna ökar medan det kommunala uppdraget är det samma. Hur ska vi rusta kommunerna för framtiden? Rapporten Sveriges Nya Geografi 2015, som är framtagen av …

Frukost med Tillit och tolerans

Den 24 september bjöd Arena för Tillväxt in till frukostseminarium för att presentera Jan Toréges bok "Tillit och tolerans".  Se seminariet i efterhand här Boken handlar om hur samhällsandan, eller en plats sociala kapital som det kallas i forskningen, blivit en  allt …

Besöksnäringens Sverigeturné

Besöksnäringens Sverigeturné under hösten 2015 kommer att nå merparten av Sverige. Huvudsyftet är att stimulera till ökat samarbete mellan näringsliv, kommuner och regioner för att utveckla besöksnäringen och därmed skapa tillväxt och fler arbetstillfällen. Shopping och handeln såväl som …