SENASTE NYHET
AKTUELLT

Frukost med Tillit och tolerans

Den 24 september bjöd Arena för Tillväxt in till frukostseminarium för att presentera Jan Toréges bok "Tillit och tolerans".  Se seminariet i efterhand här Boken handlar om hur samhällsandan, eller en plats sociala kapital som det kallas i forskningen, blivit en  allt …

Besöksnäringens Sverigeturné

Besöksnäringens Sverigeturné under hösten 2015 kommer att nå merparten av Sverige. Huvudsyftet är att stimulera till ökat samarbete mellan näringsliv, kommuner och regioner för att utveckla besöksnäringen och därmed skapa tillväxt och fler arbetstillfällen. Shopping och handeln såväl som …

Fullsatta seminarier i Almedalen

Arena för Tillväxt anordnade två fullsatta seminarier i Almedalen. Seminarierna handlade om två olika aspekter av lokala och regionala tillväxtförutsättningar - strukturella utvecklingsförutsättningar och det sociala kapitalet. Seminariet ”Hur mår kommunerna? Faktorer och …

Våra seminarier i Almedalen

Arena för Tillväxt är som vanligt på plats i Visby under Almedalsveckan. I år arrangerar vi två seminarier. Tillit och tolerans - det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling  tisdag den 30 juni och  Hur mår kommunerna? Faktorer och utvecklingsmönster som påverkar …

Socialt kapital - ett smörjmedel för lokal tillväxt

Begreppet ”socialt kapital” har de flesta hört någon gång. Men vad är det egentligen? – Det finns ingen officiell definition av socialt kapital. Men jag beskriver det som en blandning mellan tillit och tolerans, säger Jan Torége som skrivit boken ”Tillit och tolerans …

Nytt nummer av Omvärldsfakta med fokus på företagande

Omvärldsfakta är Arena för Tillväxts egna faktablad där aktuella tillväxtområden beskrivs och analyseras med stöd av statistik. I årets andra nummer kan vi läsa om nyföretagande, företagsamhet och företagsklimat. Det startades fler nya företag i Sverige under 2014 jämfört med föregående år. De …