SENASTE NYHET
AKTUELLT

Behålla jobbet – lika viktigt som att få det

Vilka är det som har svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, och vad karakteriserar de företag som anställer arbetslösa? I en ny rapport riktas ljuset på arbetslösa som står relativt nära arbetsmarknaden. Rapporten presenterades vid Arena för Tillväxts seminarium om …

Sex stora regioner i Sverige

Regionindelningens indelningskommitté har nu presenterat sitt förslag om hur Sveriges regioner bör se ut. Som väntat är det sammanslagningar som föreslås och kartan visar sammanlagt sex regioner. Uppdraget och ambitionen har varit att regionerna ska vara jämnstarka med ungefär lika stort …

Nytt nummer av Omvärldsfakta

I december 2015 var Sveriges befolkning uppe i 9 851 017 personer. Folkmängden ökade med 103 662 personer under året, vilket motsvarar en tillväxt på 1,1 procent. Tre fjärdedelar av befolkningstillväxten beror på migrationsnettot. Invandringen är den huvudsakliga förklaringen till att …

Entreprenörskap som sprider sig

Det finns en dynamik i framgångsrika entreprenörskapskulturer som gör att de sprider sig själva. Därför fortsätter platser och regioner med starka entreprenöriella traditioner att skapa fler nya företag än andra delar av landet.  -Att entreprenörer till stor del skapar sina egna kulturer är …

Besöksnäringsturnén fortsätter

Besöksnäringens Sverigeturné fortsätter under vintern/våren 2016 och kommer att nå merparten av Sverige. Huvudsyftet med turnén är att stimulera till ökat samarbete mellan näringslivet, kommuner och regioner för att utveckla besöksnäringen och därmed skapa tillväxt och fler …

Arena för Tillväxt söker processledare

Du kommer att arbeta med kunskapsstöd och processledning av förändringsarbete samt medverka till att skapa samverkan i lokala och regionala miljöer. Detta görs i form av workshops, utbildningar samt nätverks- och tillväxtträffar. Det är en utåtriktad roll som innebär en del resande till …