SENASTE NYHET
AKTUELLT

Effektiv pendling – bättre kompetensförsörjning

Drygt en tredjedel pendlar över en kommungräns när de åker mellan hemmet och arbetet. I Omvärldsfakta nr 3-2016 har Arena för tillväxt tittat närmare på regionförstoringen. Restiden har ökat successivt under senare år och medelrestid per arbetsresa var 32 minuter 2015. Antalet lokala …

Modig satsning i liten kommun

Arena för Tillväxt besökte Askersund häromveckan när Linnéa och Per var inbjudna av Business Region Örebro. Näringslivscheferna i regionen samlades och Arenan bidrog till strategidiskussionerna med input i form av Sveriges Nya Geografi samt med erfarenheter av lokalt och regionalt …

Noder som skapar tillväxt

Arenan ordnade frukostseminarium om rapporten Sveriges nya geografi 2016. Det handlade om kommunens roll i den funktionella geografin. Hur kan kommuner jobba strategiskt för att bli del av en växande arbetsmarknadsregion? Vilka faktorer är avgörande för en positiv utveckling? …

Helsingborg – Årets tillväxtkommun 2016

Helsingborg är en stad som driver utvecklingen framåt genom digitalisering, nytänkande och innovationer. Deras starka politiska ledarskap, ambitiösa tillväxtmål och tydliga framtidsvision gör att de tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 2016. – Vi …

De medelstora orterna har vind i seglen

Tillväxten utanför storstäderna är viktig för att hela landet ska utvecklas och det blev temat för ett av Arenans almedalsseminarium. ”Mellan små orter som ofta har sviktande befolkningsunderlag och storstäder som växer finns de medelstora städerna. De är ofta regionala centrum och de …

Slitningar i storregionen?

Blir det växtkraft eller regionala slitningar i storregioner? Arenan arrangerade ett almedalsseminarium om den saken. ”Vi behöver kroka arm i en stark region”, hördes det från Lycksele. ”Stockholm har varit tveksamma till en region som överrock”, hördes det från …