Tidigare vinnare

Sedan 1998 har tjugoen kommuner tilldelats priset som årets tillväxtkommun.

Leksand – Årets Tillväxtkommun 1998

"Leksands kommun tilldelas priset Årets Tillväxtkommun 1998 för dess förmåga att:
- skapa en sådan kommunalattraktivitet att invånarna trendmässigt ökat.
- bygga upp vinnande närverk nationellt och internationellt.
- identifiera och värdeförädla ett antal unika kommunala spetsar.
- se helhetslösningar i vilka kultur och företagsamhetförenas i en unik blandning.
- utöva ett tydligt och målinriktat kommunalt ledarskap."