Tidigare vinnare

Sedan 1998 har tjugoen kommuner tilldelats priset som årets tillväxtkommun.

Växjö – Årets Tillväxtkommun 1999

 

"Växjö kommun tilldelades pris som Årets Tillväxtkommun 1999. Kommunen har under många år haft en god befolkningstillväxt, hög bostadsproduktion och en nettotillväxt av nya företag. Växjö har fått en mer tydlig ungdomsprofil bl a genom universitetets tillväxt men också genom en medveten profilering som ungdomsstad under de senaste åren. Växjö växer som kunskapscentrum och som logistiknod för södra Sverige."