Tidigare vinnare

Sedan 1998 har tjugoen kommuner tilldelats priset som årets tillväxtkommun.

Karlskrona – Årets Tillväxtkommun 2001

 

"Karlskrona kommun har tilldelats Tillväxtspriset år 2001 för sin förmåga:
- att från ett svårt utgångsläge, både vad gäller befolknings­utveckling och arbetsmarknad, skapa en sådan stark kom­munal attraktivitet att nettoinflytt­ningen trend­mässigt har ökat;
- att långsiktigt arbeta för att skapa en attraktiv arbetsmark­nad och investeringsmiljö med en växande andel privat närings­liv i kommunen;
- att samarbeta över gränser nationellt och internationellt för långsiktig tillväxt;
- att utöva ett tydligt och målinriktat kommunalt ledarskap."