Tidigare vinnare

Sedan 1998 har tjugoen kommuner tilldelats priset som årets tillväxtkommun.

Mölndal – Årets Tillväxtkommun 2002
 

"Mölndals stad har tilldelats Tillväxtspriset år 2002 för sin förmåga
- att långsiktigt arbeta för lokal tillväxt med fokus på att skapa en attraktiv kommun för både boende och arbete vilket bl a resulterat i en kraftigare återhämtning på den lokala arbetsmarknaden än riket i genomsnitt.
- att gemensamt med det lokala näringslivet aktivt driva ett visionsarbete i syfte att skapa ett attraktivt näringslivsklimat,
- att samarbeta för tillväxt inom storstadsregionen Göteborg,
- att tänka nytt och konstruktivt för framtiden vilket bl a återspeglas i skapandet av ett ungdoms­fullmäktige för att engagera unga människor och få in deras synpunkter och idéer i de viktiga samhällsfrågorna."