Tidigare vinnare

Sedan 1998 har tjugoen kommuner tilldelats priset som årets tillväxtkommun.

Linköping – Årets Tillväxtkommun 2003
 

"Linköpings kommun har tilldelats priset Årets Tillväxtkommun för sin förmåga:
- att långsiktigt arbeta för lokal tillväxt med fokus på att skapa en attraktiv kommun för både boende och arbete vilket bl a resulterat i en kraftig ökning av sysselsatta i privat sektor under hela 90-talet samt en befolkningsökning under en mycket lång period.
- att långsiktigt samarbeta med näringslivet och över partigränser kring gemensamma mål i utvecklingsarbetet bland annat genom ett gemensamt marknadsföringsbolag med näringsliv och kommun som delägare.
- att samarbeta för tillväxt tillsammans med Norrköping i den ”4:e storstadsregionen”.
- att kommersiellt dra nytta av universitetets närvaro i kommunen. Genom samarbete mellan näringsliv, förvaltning och akademi (s k Triple Helix) har Linköpings universitet och Mjärdevi blivit ett framgångsrikt recept för att bygga företag och verksamheter kring universitetet."