Tidigare vinnare

Sedan 1998 har tjugoen kommuner tilldelats priset som årets tillväxtkommun.

Solna – Årets Tillväxtkommun 2005

 

"Solna stad utses till Årets Tillväxtkommun 2005 för sin förmåga:
-att trots sin begränsade geografiska storlek starkt bidra till tillväxten i Stockholmsregionen. Genom ett framsynt planeringsarbete har Solna stad skapat goda förutsättningar för en befolkningsmässig och ekonomisk tillväxt
-att ha en flexibel och lyhörd attityd i kontakter med företag vilket lett till att Solna anses ha ett synnerligen positivt näringslivsklimat
-att se sambandet mellan attraktionskraft och ett brett och högt kvalitativt kommersiellt och kulturellt utbud
-att utveckla kommunen utan att höja kommunalskatten
-att bedriva ett framsynt internationellt arbete inom ramen för Östersjösamarbetet, Lissabonagendan och EU:s regionkommitté."