Tidigare vinnare

Sedan 1998 har tjugoen kommuner tilldelats priset som årets tillväxtkommun.

Åre – Årets Tillväxtkommun 2006

 

"Åre kommun har under en längre period haft en mycket positiv befolknings- och sysselsättningsutveckling. Kommunen har ett omvittnat gott näringslivsklimat med ett väl fungerande samarbete med det lokala näringslivet. En expansiv tjänstesektor och en medveten satsning på ett designcenter bidrar till en lägga grunden för en långsiktig tillväxt - inte bara i tätorten Åre utan även i andra delar av kommunen. Åre har - som få andra kommuner i Sverige - profilerat sig som mötesplats och gjort stora strategiska investeringar."