Tidigare vinnare

Sedan 1998 har tjugoen kommuner tilldelats priset som årets tillväxtkommun.

Eskilstuna – Årets Tillväxtkommun 2007

"Eskilstuna kommun tilldelas priset för sitt målmedvetna förändringsarbete med att skapa hållbar tillväxt. I samverkan med näringsliv och högskola har Eskilstuna visat prov på ett strategiskt politiskt ledarskap med att förnya kommunen. Från en starkt industriellt präglad stad till visionen om 2000-talets Fristad där historik och kultur används som redskap för att möta framtiden. Kommunen har framgångsrikt drivit arbetet med en regional infrastruktur och tagit väl vara på de möjligheter som infrastrukturen erbjuder. Attraktionskraften har stärkts för såväl företagare, medborgare och besökare genom ett väl utvecklat näringslivssamarbete, utveckling av goda livsmiljöer och en mångfald av kulturaktiviteter och besöksmål."