Tidigare vinnare

Sedan 1998 har tjugoen kommuner tilldelats priset som årets tillväxtkommun.

Varberg - Årets tillväxtkommun 2010

 

"Varbergs kommun har strategiskt arbetat med att vidareutveckla sig som attraktiv kommun att bo, besöka och verka i. Historik och framtid förenas genom kurortstradition, ett expansivt företagande samt ett växande Campus Varberg och bidrar till kommunens starka varumärke. Marknad Varberg har en central roll som aktiv mötesplats mellan privata och offentliga beslutsfattare som gemensamt verkar för Varbergs framtid med stöd av ett gott företagsklimat. Politisk samordning har bidragit till att Varberg tagit väl tillvara på sina goda tillväxtförutsättningar och att vara en drivande lokal, delregional och regional samverkansaktör.”