Tidigare vinnare

Sedan 1998 har tjugoen kommuner tilldelats priset som årets tillväxtkommun.

Nacka – Årets Tillväxtkommun 2011

 

"Nacka kommun har under lång tid arbetat med att stärka sin attraktionskraft gentemot medborgare, företagare och besökare. Den kommunala förvaltningens arbete har präglats av stort nytänkande med ett tydligt kund- och medborgarfokus. Resultatskapande och pragmatism har varit vägledande för det politiska ledarskapet vilket bidragit till god balans mellan att växa i en expansiv region och att vårda samt förädla Nacka kommuns unika värden.”