Tidigare vinnare

Sedan 1998 har tjugoen kommuner tilldelats priset som årets tillväxtkommun.

Stockholm - Årets Tillväxtkommun 2013
 

 

Stockholms stad tilldelades priset Årets Tillväxtkommun 2013 vid en ceremoni i Stockholms stadshus den 20 november.

Maria Gårdlund, Irene Svenonius, Annie Lööf, Sten Nordin, Jan Oldebring, Katrien Vanhaverbeke.

 

Priset delades ut av näringsminister Annie Lööf med motiveringen:


"Stockholms stad är dragloket i Stockholmsregionen och norra Europas ledande tillväxtregion. Stockholm utmärker sig i innovationskraft, ett kunskapsintensivt och diversifierat näringsliv och ett nyföretagande som är i särklass högst i landet. Genom ett målmedvetet näringslivsarbete har Stockholm byggt vidare på dessa goda förutsättningar och förstärkt regionens tillväxtpotential och attraktionskraft. Stockholm har lyckats locka till sig nya företag och utländska investeringar, förbättrat servicen till näringslivet i regionen och bidragit till ett gott företagsklimat. Ett tydligt hållbarhetsperspektiv genomsyrar Stockholms tillväxtarbete och tar sig uttryck i den nybebyggda stadsmiljön som syftar till att skapa en levande, grön och trygg livsmiljö för de som bor, besöker och verkar i staden."Pressmeddelande - Stockholm, Årets Tillväxtkommun 2013