Tidigare vinnare

Sedan 1998 har tjugoen kommuner tilldelats priset som årets tillväxtkommun.

Sundbyberg - Årets Tillväxtkommun 2014

 

 

Sundbyberg utmärker sig genom att lyckas kombinera Sveriges kraftigaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande med en närhet till medborgare och näringsliv och har utsetts till Årets Tillväxtkommun 2014 av Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco.

Priset delades ut den 21 augusti 2014 på KOMMEK, Malmö.

Juryns motivering:

”Sundbybergs stad är den lilla och attraktiva staden i storstadsområdet, som framgångsrikt kombinerar en hög tillväxt med närhet till medborgare och näringsliv. Den starka tillväxten, som bland annat tar sig uttryck i landets kraftigaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande, kan tydligt kopplas till en långsiktig och hållbar kommunal planering. Staden präglas av attraktiva miljöer för boende, besökare och företag, en väl fungerande infrastruktur och ett rikt kulturliv”.