Tidigare vinnare

Sedan 1998 har tjugoen kommuner tilldelats priset som årets tillväxtkommun.

Helsingborg - Årets Tillväxtkommun 2016

Helsingborg är en stad som driver utvecklingen framåt genom digitalisering, nytänkande och innovationer. Deras starka politiska ledarskap, ambitiösa tillväxtmål och tydliga framtidsvision gör att de tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 2016..

 

– Vi ser den här utmärkelsen som ett kvitto på att många människor i Helsingborg gör bra saker, och vi är väldigt stolta och glada för det. Men vi nöjer oss givetvis inte där utan fortsätter att driva utvecklingen framåt för att ännu fler ska vilja flytta hit och etablera sitt företag här. Det ger ökade möjligheter för alla helsingborgare, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

Sedan 1998 har Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco utsett Årets Tillväxtkommun. Priset synliggör kommuner som aktivt skapar förutsättningar för tillväxt med fokus på politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande.


Juryns motivering

- Helsingborg har ett starkt och tydligt politiskt ledarskap som visar vägen för stadens ambitiösa tillväxtmål: Att växa med 40 000 nya invånare till 2035 och att bygga 1 000 nya bostäder per år. Staden tar även på sig rollen som regional motor och utgör en port mot världen, säger Katrien Vanhaverbeke, chef för Arena för Tillväxt.

- Helsingborg är en stad som präglas av livskvalitet, attraktiva boendemiljöer och spännande stadsförnyelseprojekt. Företagsklimatet är gott och antalet nya företag ökar mest bland Sveriges största kommuner, säger Mats Hermansson, vd för Swecos samhällsanalytiker.