Organisation

Arena för Tillväxt ägs idag av ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner och Landsting. Våra ägare har alla djup förankring i den lokala miljö som är så viktig för tillväxten, därför har vi fördelen att ha en naturlig tillgång till de nätverk som under lång tid skapats av dessa tre parter.

ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med 2 400 egna och handlarägda butiker på fem geografiska marknader och omfattar cirka 50 000 anställda. På ICA går medvetet hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang hand i hand med långsiktig lönsamhet.

ICA-handlarnas Förbund är en medlemsorganisation för Sveriges ICA-handlare. Förbundets ska stärka alla ICA-handlares möjligheter att äga och driva butiker med lönsamhet, konkurrenskraft och högt kundförtroende. ICA-handlarnas Förbund äger drygt 51 procent av kapital och röster i ICA Gruppen och är därmed majoritetsägare.


Swedbank är en av Nordens största bankgrupper med 8 miljoner privatkunder och drygt 600 000 företags- och organisationskunder. Som en stor bank är de en väsentlig del i det finansiella systemet och spelar en viktig roll i de lokala samhällen där de verkar.

När det är goda tider för bankens kunder och på deras hemmamarknader är det goda tider för banken. En del i deras affärsid engagerar oss i frågor kring sociala problem, miljö och tillväxt är en del av vår affärsidé. Banken kan aldrig kan vara starkare än samhället vi verkar i.


Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner, landsting och regioner i Sverige. Medlemmar i SKL är Sveriges 290 kommuner och 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland. SKL ska stödja medlemmarna och bidra till att utveckla deras verksamhet med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin.