Välkommen till 20-årsjubileum!

I år är det 20:e året som Sveriges Nya Geografi publiceras och det tänkte vi fira med en eftermiddag fylld av intressanta tillbakablickar, panelsamtal, framtidsspaning och trevligt mingel. Anmäl dig senast 21 augusti till Linnéa Hassis

Arena för Tillväxt och Sweco ger sedan 1998 tillsammans ut rapporten Sveriges Nya Geografi. Där kartläggs tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges kommuner och regioner i form av Sverigekartor och analyser.

  • Datum: 28 augusti
  • Tid: 15.00-17.00
  • Plats: Swecohuset, Gjörwellsgatan 22 i Stockholm

Program

15.00-15.05 Eva Lilja, ordförande Arena för Tillväxt och näringslivsdirektör Västerås stad, hälsar välkommen

15.05-15.25 Mats Hermansson och Emma Andersson, Sweco, presenterar Sveriges Nya Geografi 2017 och ett axplock från tidigare rapporter

15.25-15.45 Panelsamtal med Anna Breman, Chefekonom, Swedbank, Jimmy Jansson, Kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun och Helén Eriksson-Elf, Stadsdirektör, Sundbybergs stad

15.45-16.00 Framtidsspaning, Andreas Gyllenhammar, Hållbarhetschef, Sweco

16.00-17.00 Mingel med mat och dryck 

Moderator, Katrien Vanhaverbeke, verksamhetschef Arena för Tillväxt

Läs mer om Sveriges Nya Geografi här. 

AKTUELLT

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …

Sveriges Nya Geografi 2018

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi har fokus på kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering. – Globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar och ställer krav på kommunernas omställningsförmåga. Det är viktigt att lokala strategier för stärkt …

Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regional utveckling

Digitalisering påverkar hur vi organiserar oss – mellan det offentliga och privata, det påverkar affärsmodeller och hur välfärden utvecklas. Digitalisering påverkar grundläggande delar som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet och demokrati. Vi kommer att kunna göra helt nya …

Konferensen Växa eller krympa

Den 16-17 maj hölls Växa eller Krympa, en konferens i Luleå anordnad av Norrbottens Kommuner tillsammans med Arena för Tillväxt. 160 deltagare fick ta del av ett varierat innehåll: Välfärdens utmaningar och möjligheter där Vesna Jovic, vd på SKL, bland annat lyfte fram digitaliseringens alla …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

Nu finns Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Stad och Land - Konkurrens eller samspel? som hölls den 3 maj att tillgå i följande  länk till film . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från landsbygd till städer. Det handlar också om hur …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …