Vad händer med strukturfonderna?

Två stora frågor överskuggar det mesta i EU och Bryssel just nu – EUs långtidsbudget och brexit. De båda frågorna hänger också nära samman. Med ett brexit skulle EU tappa omkring 12 procent av sin budget, drygt 16 miljarder euro per år. Ett område som ligger på bordet i budgetförhandlingarna är EUs sammanhållningspolitik, som i sin tur ligger till grund för strukturfonderna.

Vi frågade Marcus Holmberg, chef på SKLs Brysselkontor, vad det betyder för förhandlingarna och för svenska intressen

Vad innebär sammanhållningspolitiken för svenska kommuner och regioner?

Genom EU:s sammanhållningspolitik skapas tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i alla medlemsstater. Politiken minskar regionala skillnader och ojämlikheter inom unionen. Under pågående finansieringsperiod, som sträcker sig till och med 2020, handlar det om 20 miljarder kronor till svenska regioner. Det är betydande resurser som idag används för att skapa nya företag och jobb. Som främjar forskning och innovation. Som stödjer projekt om allt från att få unga att stanna kvar i skolan till miljöarbete för Östersjöns överlevnad.

Vad går förhandlingarna i korthet ut på?

I slutet av maj kommer kommissionen att presentera sitt förslag till långtidsbudget för perioden 2021-2027 och då vet vi utgångspunkten för förhandlingarna. I juni eller juli kommer förslaget till ny sammanhållningspolitik. Det är viktigt att komma ihåg att kommissionen endast lägger förslagen men det är medlemsländerna och Europaparlamentet som har avgörandet i sina händer. Och det lär bli tuffa förhandlingar. Därför är det viktigt att SKL fortsätter att driva frågan, i Sverige och i Bryssel, för en fortsatt kraftfullt utvecklad sammanhållningspolitik tills beslutet förhoppningsvis är taget någon gång under våren 2019.

Hur ser SKL på saken?

SKL anser, precis som regeringen, att EU:s budget måste minska. Men vi tycker samtidigt att regeringen måste värna sammanhållningspolitiken, och svenska intressen. Annars riskerar vi att få en inriktning på EU som inte gynnar utvecklingen i våra svenska regioner.

Vad ska vi tro om kommande strukturfondsperiod?

Jag är övertygad om att sammanhållningspolitiken kommer att finnas kvar i någon form, frågan är bara vilken och om och på vilket sätt Sverige kommer att omfattas. Med vetskapen om att vi är många i Bryssel och i Sverige som arbetar hårt för att övertyga beslutsfattarna om vikten av en sammanhållningspolitik för alla regioner tror jag, som obotlig optimist, att vi kommer att se svenska kommuner och landsting/regioner arbeta med olika fonder även framgent. För utan sammanhållningspolitiken tappar vi en stor del av poängen med EU och det får ju inte hända. 

AKTUELLT

Pendlarna i Ulricehamn

Större lokala arbetsmarknader bidrar till ökad flexibilitet och dynamik på den lokala arbetsmarknaden, det gynnar både företagare och enskilda medborgare. Årets första Omvärldsfakta handlar om arbetspendlingen i landets kommuner. I Ulricehamn har arbetsinpendlingen ökat med 37 procent mellan …

Planer för tillväxt

Under hösten 2017 genomförde Arena för Tillväxt en inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram. Vi använde kommunernas webbplatser som källa och gick igenom alla 116 program som gällde för 2017. Inventeringen visade bland annat: 116 program återfanns (40 procent); 81 …

Arenan söker ny verksamhetschef

Kanske är du, eller någon du känner, rätt person för att jobba med oss för utveckling i hela landet? Verksamhetschefen behöver ha ett genuint intresse för hållbar samhällsutveckling, vara målinriktad och analytisk och riktigt bra på att skapa relationer. Det är ett omväxlande och stimulerande …

Jokkmokk – bland de bästa i landet i mätning av nyföretagande

Jokkmokks kommun i Norrbottens län placerar sig på femte plats i landet när det gäller nyföretagande under 2016. Något som naturligtvis kommunstyrelsen ordförande, Robert Bernhardsson (s), tycker är glädjande. – Ser man det över en tioårsperiod så tror jag att vi legat bra till hela tiden, …

Prisutdelning i Älmhult

Lördagen den 14 oktober drog Arenan till Älmhult för att dela ut priset Årets Tillväxtkommun. Prisutdelningen skedde i samband med invigningen av handelsgatan Norra Esplanaden och senare samma dag var det också premiär för Kulturnatta i Älmhult. Trots ruskväder hade många Älmhultsbor tagit …

Älmhult är Årets tillväxtkommun

I Älmhult arbetar kommunen och näringslivet nära tillsammans för att nå tillväxt och hållbar utveckling. Ett strategiskt arbete som bland annat innehåller satsningar på byggande, centrumutveckling och platsvarumärke har stärkt Älmhults position som attraktiv boendekommun utanför de större …