Pendlarna i Ulricehamn

Större lokala arbetsmarknader bidrar till ökad flexibilitet och dynamik på den lokala arbetsmarknaden, det gynnar både företagare och enskilda medborgare. Årets första Omvärldsfakta handlar om arbetspendlingen i landets kommuner. I Ulricehamn har arbetsinpendlingen ökat med 37 procent mellan åren 2011 och 2016. Vi frågade kommunalrådet Mattias Josefsson (S) vad det beror på.

”Det har flera orsaker men framför allt är det tack vare bättre kommunikationer mellan Ulricehamn och Borås, och även Jönköping. Ulricehamn ligger strategiskt och gränsar till två kommuner med över 100 000 invånare, det ger tillgång till en stor arbetsmarknad. Centralorten har vuxit kraftigt sedan beskedet om motorvägen kom i början av 2012. Den var klar i oktober 2015 och vi har fortfarande en kraftig befolkningstillväxt med uppemot två procent årligen. Även intresset för att etablera företag och bygga bostäder i Ulricehamn har ökat.”

Pendlingstiden med bil från Ulricehamn till Borås bil är under 30 minuter, med kollektivtrafik tar det cirka 40 minuter. Till Jönköping tar bilresan 40 minuter och 1,10 timmar med buss. Mattias Josefsson berättar om kampen för att bli stationsort på Götalandsbanan för att även möjliggöra pendling med tåg.

”Om vi får stationsläge på Götalandsbanan skulle pendlingstiden med regionaltåg bli 12 respektive 16 minuter till Borås och Jönköping. Vi arbetar hårt för att nå fram med budskapet om den stora potentialen. Här finns redan ett pendlingsmönster, nyttan med en station skulle bli omedelbar, det är helt tokigt att de inte har lagt in en station i Ulricehamn i planen.”

Finns det några risker med den stora utpendlingen?

”Nej, man kan säga att vi redan är en sovstad och jag ser inga problem med det. Vi har även en stark lokal arbetsmarknad med flera framgångsrika företag och vi har lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Ulricehamn är attraktivt som bostadsort, det är vackert, bostadspriserna är rimliga och det är nära till allt. Det kan visserligen många mindre städer säga men vi sticker ut tack vare de goda pendlingsmöjligheterna.”
(Foto: Jan Töve)

I Omvärldsfakta nr 1-2018 kan du läsa mer om arbetspendlingen i landets alla kommuner.

AKTUELLT

Arena för Tillväxt avvecklas

Arena för Tillväxts ägare ICA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedbank har beslutat sig för att avveckla den gemensamma verksamheten i Arena för Tillväxt. Avvecklingen påbörjas omgående och beräknas vara klar den sista juni 2019. – Vi har haft ett framgångsrikt samarbete i 19 …

Många flyttar från Stockholm

Stockholmsregionen visade ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Trots detta växte Stockholmsregionen med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Detta framkommer i …

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

30 januari släppte Arena för Tillväxt boken Samverkan som gör skillnad . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken? - Jag vet att många tycker …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …