Pendlarna i Ulricehamn

Större lokala arbetsmarknader bidrar till ökad flexibilitet och dynamik på den lokala arbetsmarknaden, det gynnar både företagare och enskilda medborgare. Årets första Omvärldsfakta handlar om arbetspendlingen i landets kommuner. I Ulricehamn har arbetsinpendlingen ökat med 37 procent mellan åren 2011 och 2016. Vi frågade kommunalrådet Mattias Josefsson (S) vad det beror på.

”Det har flera orsaker men framför allt är det tack vare bättre kommunikationer mellan Ulricehamn och Borås, och även Jönköping. Ulricehamn ligger strategiskt och gränsar till två kommuner med över 100 000 invånare, det ger tillgång till en stor arbetsmarknad. Centralorten har vuxit kraftigt sedan beskedet om motorvägen kom i början av 2012. Den var klar i oktober 2015 och vi har fortfarande en kraftig befolkningstillväxt med uppemot två procent årligen. Även intresset för att etablera företag och bygga bostäder i Ulricehamn har ökat.”

Pendlingstiden med bil från Ulricehamn till Borås bil är under 30 minuter, med kollektivtrafik tar det cirka 40 minuter. Till Jönköping tar bilresan 40 minuter och 1,10 timmar med buss. Mattias Josefsson berättar om kampen för att bli stationsort på Götalandsbanan för att även möjliggöra pendling med tåg.

”Om vi får stationsläge på Götalandsbanan skulle pendlingstiden med regionaltåg bli 12 respektive 16 minuter till Borås och Jönköping. Vi arbetar hårt för att nå fram med budskapet om den stora potentialen. Här finns redan ett pendlingsmönster, nyttan med en station skulle bli omedelbar, det är helt tokigt att de inte har lagt in en station i Ulricehamn i planen.”

Finns det några risker med den stora utpendlingen?

”Nej, man kan säga att vi redan är en sovstad och jag ser inga problem med det. Vi har även en stark lokal arbetsmarknad med flera framgångsrika företag och vi har lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Ulricehamn är attraktivt som bostadsort, det är vackert, bostadspriserna är rimliga och det är nära till allt. Det kan visserligen många mindre städer säga men vi sticker ut tack vare de goda pendlingsmöjligheterna.”
(Foto: Jan Töve)

I Omvärldsfakta nr 1-2018 kan du läsa mer om arbetspendlingen i landets alla kommuner.

AKTUELLT

Vad händer med strukturfonderna?

Två stora frågor överskuggar det mesta i EU och Bryssel just nu – EUs långtidsbudget och brexit. De båda frågorna hänger också nära samman. Med ett brexit skulle EU tappa omkring 12 procent av sin budget, drygt 16 miljarder euro per år. Ett område som ligger på bordet i …

Planer för tillväxt

Under hösten 2017 genomförde Arena för Tillväxt en inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram. Vi använde kommunernas webbplatser som källa och gick igenom alla 116 program som gällde för 2017. Inventeringen visade bland annat: 116 program återfanns (40 procent); 81 …

Arenan söker ny verksamhetschef

Kanske är du, eller någon du känner, rätt person för att jobba med oss för utveckling i hela landet? Verksamhetschefen behöver ha ett genuint intresse för hållbar samhällsutveckling, vara målinriktad och analytisk och riktigt bra på att skapa relationer. Det är ett omväxlande och stimulerande …

Jokkmokk – bland de bästa i landet i mätning av nyföretagande

Jokkmokks kommun i Norrbottens län placerar sig på femte plats i landet när det gäller nyföretagande under 2016. Något som naturligtvis kommunstyrelsen ordförande, Robert Bernhardsson (s), tycker är glädjande. – Ser man det över en tioårsperiod så tror jag att vi legat bra till hela tiden, …

Prisutdelning i Älmhult

Lördagen den 14 oktober drog Arenan till Älmhult för att dela ut priset Årets Tillväxtkommun. Prisutdelningen skedde i samband med invigningen av handelsgatan Norra Esplanaden och senare samma dag var det också premiär för Kulturnatta i Älmhult. Trots ruskväder hade många Älmhultsbor tagit …

Älmhult är Årets tillväxtkommun

I Älmhult arbetar kommunen och näringslivet nära tillsammans för att nå tillväxt och hållbar utveckling. Ett strategiskt arbete som bland annat innehåller satsningar på byggande, centrumutveckling och platsvarumärke har stärkt Älmhults position som attraktiv boendekommun utanför de större …