Pendlarna i Ulricehamn

Större lokala arbetsmarknader bidrar till ökad flexibilitet och dynamik på den lokala arbetsmarknaden, det gynnar både företagare och enskilda medborgare. Årets första Omvärldsfakta handlar om arbetspendlingen i landets kommuner. I Ulricehamn har arbetsinpendlingen ökat med 37 procent mellan åren 2011 och 2016. Vi frågade kommunalrådet Mattias Josefsson (S) vad det beror på.

”Det har flera orsaker men framför allt är det tack vare bättre kommunikationer mellan Ulricehamn och Borås, och även Jönköping. Ulricehamn ligger strategiskt och gränsar till två kommuner med över 100 000 invånare, det ger tillgång till en stor arbetsmarknad. Centralorten har vuxit kraftigt sedan beskedet om motorvägen kom i början av 2012. Den var klar i oktober 2015 och vi har fortfarande en kraftig befolkningstillväxt med uppemot två procent årligen. Även intresset för att etablera företag och bygga bostäder i Ulricehamn har ökat.”

Pendlingstiden med bil från Ulricehamn till Borås bil är under 30 minuter, med kollektivtrafik tar det cirka 40 minuter. Till Jönköping tar bilresan 40 minuter och 1,10 timmar med buss. Mattias Josefsson berättar om kampen för att bli stationsort på Götalandsbanan för att även möjliggöra pendling med tåg.

”Om vi får stationsläge på Götalandsbanan skulle pendlingstiden med regionaltåg bli 12 respektive 16 minuter till Borås och Jönköping. Vi arbetar hårt för att nå fram med budskapet om den stora potentialen. Här finns redan ett pendlingsmönster, nyttan med en station skulle bli omedelbar, det är helt tokigt att de inte har lagt in en station i Ulricehamn i planen.”

Finns det några risker med den stora utpendlingen?

”Nej, man kan säga att vi redan är en sovstad och jag ser inga problem med det. Vi har även en stark lokal arbetsmarknad med flera framgångsrika företag och vi har lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Ulricehamn är attraktivt som bostadsort, det är vackert, bostadspriserna är rimliga och det är nära till allt. Det kan visserligen många mindre städer säga men vi sticker ut tack vare de goda pendlingsmöjligheterna.”
(Foto: Jan Töve)

I Omvärldsfakta nr 1-2018 kan du läsa mer om arbetspendlingen i landets alla kommuner.

AKTUELLT

Välkommen till kunskapsdag - Samverkan som gör skillnad

Den 30 januari kl 10-16 arrangerar Arena för Tillväxt en kunskapsdag om samverkan. Då släpps också vår nya skrift Samverkan som gör skillnad. Kunskapsdagen kommer i huvudsak att innehålla kort presentation av skriften, exempel på samverkan, dialog om samverkan och vilka beståndsdelar som behövs …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …

E-handeln ökar mest

Årets sista Omvärldsfakta visar att detaljhandeln i Sverige omsatte 767 miljarder kronor under 2017, en ökning med 2,1 procent jämfört med 2016. Jämfört med övriga EU-länder så har omsättningen inom detaljhandeln i Sverige 2017 utvecklats svagare än genomsnittet. År 2007 utgjorde e-handeln tre …

Skellefteå – förändring i samverkan

Skellefteå sjuder av utveckling, samverkan och framtidstro. Det fanns en tung period på 1990-talet och det tidiga 2000-talet men det har svängt och staden kombinerar nu det industriella arvet med innovation, digitalisering och nya branscher. Det byggs och företag hör av sig om mark för …

Se Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolan på webben från den 19 november

Den 19 november höll Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolans roll, utveckling och framtid som möjliggörare och förstärkare av det lokala och regionala näringslivet. Vilka lärdomar kan vi dra, hur funkar YH-utbildning i praktiken, hur ser näringslivets roll ut och hur kan …

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …