Tidigare vinnare

Sedan 1998 har tjugoen kommuner tilldelats priset som årets tillväxtkommun.

Göteborg– Årets Tillväxtkommun 2004
 

"Göteborgs stad har under längre tid bedrivit ett tillväxtarbete som är ett föredöme för varje storstad. Göteborg har arbetat för att bidra till tillväxt både i egna socialt utsatta områden såväl som i regionen."