Om integration

Hur kan man göra för att lyckas med sitt integrationsarbete?

Två kommuner som tror sig ha hittat vägar för att lyckas med sitt arbete är Storuman och Sunne. Bland arbetssätten i dessa kommuner finns nätverksbyggande och stöd för nyanlända in till arbetsmarknaden. Kommunerna betonar även vikten av samarbete − dels mellan kommuner, men även med kyrkan och med civilsamhället.