Organisation

Arena för Tillväxt startade år 2000 och är en oberoende plattform för regional och lokal tillväxt och utveckling. Vi arbetar för att främja lokalt och regionalt tillväxtarbete genom kunskapsförmedling och processtöd riktat till privata och offentliga beslutsfattare.
 

Vi som arbetar på Arena för tillväxt är Linnéa Hassis och Per Sandgren. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

För att stimulera tillväxt är det nödvändigt att mobilisera resurser och engagemang på lokal och regional nivå, vilket innebär att samverkan mellan aktörer inom privat och offentlig sektor blir allt viktigare. Det är ur detta behov som Arena för Tillväxt har vuxit fram. Sedan starten år 2000 har vi samarbetat med mer än hälften av Sveriges kommuner.
 

På Arena för Tillväxt är vi bra på

 • omvärldsbevakning och omvärldsanalys
 • benchmarking med intressanta nyckeltal som underlag
 • tema- och faktapublikationer som Sveriges Nya Geografi
 • att bygga verktyg för våra användare som Tillväxtguiden och Tillväxtkartor
 • att agera processledare i lokala och regionala processer för hållbar tillväxt
 • att vara en plattform för att sprida, strukturera och förädla kunskap
 • att skapa nätverk och stimulera samverkan, dialog och 
  erfarenhetsutbyte mellan olika lokala och regionala aktörer
 • att utnyttja och förmedla forskningsresultat på ett lättillgängligt sätt
 • att anordna och delta i seminarier, konferenser och workshops