Tänk om det är enkelt?

Så löd rubriken på en konferens om integration och tillväxt i Skaraborg som jag medverkade på igår. 120 personer samlades i Pingstkyrkan i Falköping - utmärkta konferenslokaler för övrigt. Min föreläsning om Arenans rapport Ny i Sverige – vad kan jag bidra med? låg tidigt i programmet så jag hade förmånen att spendera natten på Hotell Ranten – en av landets få järnvägshotell som fortfararande är igång. Nåväl, för att komma till saken.

Falköping är en kommun som har tagit emot många flyktingar de senaste åren, dels från Somalia och nu på sistone även Syrien. Invandringen har skapat en klar föryngring bland befolkningen – från att en av byskolorna skulle läggas ned på grund av elevbrist har kommunen fått dra igång en ny skola för att platserna inte räckte till. Jag satt mitt emot rektorn över lunchen, som full av entusiasm berättade om den nya skolan och om hur den är skräddarsydd för att nyanlända elever på bästa sätt ska kunna ta till sig allt de behöver komma ikapp med och allt nytt de behöver lära sig. Rektorn hade egentligen tänkt pensionera sig för några år sedan, men sedan kom det här med den nya skolan så nu hade det plötsligt blivit en upptrappning i stället för nedtrappning.

Sedan tidigare kännde jag till att Falköping har en undersköterskeutbildning, en yrkesutbildning kombinerad med SFI och samhällsorientering, som är speciell riktad till nyanlända. Den har varit framgångsrikt och nu håller man på utveckla en liknande utbildning för industrin. Från politiskt håll är integration en prioriterad fråga i Falköping. Här har exempelvis KS ett integrationsutskott, och en integrationssamordnare ser till att frågan står på agendan inom varje förvaltning. ”Tyvärr har vi inte räckt till i kommunikationen till medborgarna” berättade en politiker jag pratade med. Lite självkritiskt fortsatte han ”SD gick starkt framåt i Falköping, och har nu 6 mandat i kommunfullmäktige.” Jag hörde också en del frustration mellan raderna i berättelserna, frustration som vittnar om nödvändiga strukturella förbättringar. Att arbetsförmedlingen inte kan upphandla utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser från kommunerna är ett exempel, och att människor som sitter fast på anläggningsboenden för att kommunplaceringen dröjer inte får påbörja etableringsprocessen med SFI och samhällsorientering är ett annat. Att Migrationsverket ibland med mycket kort varsel placerar människor i anläggningsboenden hos kommuner som behöver leverera service från dag 1 till dessa utan att då få information om det i tid är ett tredje. Den generella bostadsbristen i landet tornar upp som en av de största utmaningarna framöver, den drabbar också mottagandet av flyktingar.

Jag åkte ifrån Pingstkyrkan i Falköping, ödmjuk och fylld av berättelser från människor som varje dag kämpar för att på bästa sätt ta emot människor som har kommit till Sverige för att försöka bygga upp ett nytt liv långt från krig och förödelse. Det var människor i Falköping och andra kommuner i Skaraborg i detta fall, men det kämpas i många av Sveriges kommuner varje dag, oavsett förutsättningarna. Låt oss inte glömma det, medan migrationsdebatten på riksnivå mest handlar om huruvida vi har blivit mer eller mindre toleranta i Sverige.

// Katrien

Övriga krönikor

Hur stärker vi kopplingen mellan stad och land?

Bilden av stad och land är en föreställning som inte alltid bygger på fakta. Klyftorna och polariseringen är kanske inte så geografiskt betingade som vi tror, jag tycker det är mer spännande att prata om hur vi kan förverkliga en bra symbios. Förutsättningarna för att koppla ihop stad och land kanske aldrig har varit bättre än nu.

Regionreformen stupade – vad gör vi nu?

Jag har under lång tid tyckt att det skulle vara bra med en regionreform. 
Utmaningarna blir inte mindre genom att det här försöket har havererat. Det gäller att ha rätt fokus framåt nu. Det behövs fortsatt analys och samtal om hur man kan samverka inom befintliga strukturer och om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för välfärd och tillväxt i hela landet i framtiden. 

 

Sammanhållningspolitiken – viktigaste EU-frågan

Sammanhållningspolitiken utgör en tredjedel av EU:s totala budget. Pengar till utvecklingssatsningar i kommuner och regioner som stärker tillväxten i Sverige. Sammanhållningspolitiken är den viktigaste EU-frågan ur ett regionalt utvecklingsperspektiv.  Jag har kollat efter konkreta effekter av EU:s strukturfondspengar i Sveriges regioner. Jag har hittat jättebra grejer.

Vårt grannland Polen

Jag hade förmånen att besöka Warszawa mitt under valet för några månader sedan, tillsammans med Arenans styrelse. Syftet med resan var att lära oss mer om Polens framgångsrika utveckling sen Berlinmurens fall och landets inträde i EU år 2004. Valresultatet och reaktionerna dagen efter, då konservativa Lag och Rättvisa (PiS) segrade stort, får mig att följa den nuvarande, rätt oroväckande utvecklingen i Polen mer noggrant.  

 

Tillbaka till vardagsgeografin

Medan sommaren dröjer sig kvar är vardagen tillbaka för de flesta av oss som är aktiva i arbetslivet. För egen del efter en underbar och lång semester i Bohuslän, vid Gullmarsfjorden. Nu ska det skjutsas till skola och hunddagis, skyndas till pendeltåget, hinnas med ärenden på lunchen och handlas mat på väg hem från jobbet. Övergången från semesterlugnet är alltid lite chockartad.

 

Sommarlovet börjar efter Almedalen

Sommarlovet börjar efter Almedalen. Så är det, för mig för tredje året i rad med Arena för Tillväxt och tidigare som Almedalsgeneral för Västsvenska Handelskammaren. Almedalsveckan är en av årets höjdpunkter för den som jobbar med eller är intresserad av samhällsfrågor och politik. 

It’s the housing, stupid!

På SmåKoms årskonferens i Grebbestad igår kom jag att tänka på en klassisk valslogan, den som Bill Clinton använde i presidentvalrörelsen 1992. Budskapet "It’s the economy, stupid!" övertygade folket att Clinton var rätt man att leda landet, i stället för sittande presidenten George H.W. Bush. Den amerikanska ekonomin hackade på den tiden, och Clintons slogan satte rakt och tydligt fingret på kärnfrågan. 

Olika nyanser i den regionala utvecklingen

Konsultföretaget WSP har kommit med några intressanta rapporter nyligen. Dels rapporten Regionernas Kamp, som är en granskning av regionernas utveckling.  Visst bekräftas här bilden av att regionernas utveckling går åt alltmer olika håll i olika delar av landet, men mer överraskande var att läsa att det inte är storstadsregionerna utan region Halland som tar täten i två starka tillväxtmått, befolkningsökning och andel förvärvsarbetande. Hur kommer det sig, och vad bör vi lära oss av detta?

Året som gått

Med Nobelmiddagen i bakgrunden ägnar jag en stund åt en återblick på året som har gått. Det har återigen varit ett händelserikt år för Arenan. Ett axplock: Under våren lanserade vi temarapporten ’Ny i Sverige – vad kan jag bidra med?" om integration och utrikes föddas väg in till arbetsmarknaden. En rapport som har legat helt rätt i tiden och lett till en rad seminarier och föreläsningar under året. Senast idag var jag inbjuden till att prata om rapporten på en konferens om migration och etablering i Växjö. Jag blev positivt överraskad när P4 Kronoberg ville intervjua mig om vilka fördelar invandringen medför – glädjande att lokalmedia anstränger sig att förmedla en saklig och nyanserad bild kring frågan!

Om digitala framsteg och infrastrukturella bakslag…

Det är med stolthet och glädje som vi äntligen lanserar Arenans nya hemsida, något vi har pratat om och planerat för i drygt ett år. Nu tar vi på Arena för Tillväxt ett nytt och fräscht grepp om vår digitala kommunikation. Vi, det nya teamet som numera utgör Arenans kansli, hoppas därmed kunna nå ut bättre till er som följer oss via nyhetsbrevet och vår hemsida. Vi uppskattar feedback – våra kommunikationskanaler är inga statiska verktyg och vi hoppas ständigt kunna förbättra oss vad gäller vår informationsspridning.