It’s the housing, stupid!

På SmåKoms årskonferens i Grebbestad igår kom jag att tänka på en klassisk valslogan, den som Bill Clinton använde i presidentvalrörelsen 1992. Budskapet "It’s the economy, stupid!" övertygade folket att Clinton var rätt man att leda landet, i stället för sittande presidenten George H.W. Bush. Den amerikanska ekonomin hackade på den tiden, och Clintons slogan satte rakt och tydligt fingret på kärnfrågan. 

Jag kom att tänka på Clintons slogan under konferensen när jag lyssnade på Migrationsverket, och alla vittnesmål från kommunerna kring utmaningar med dagens asylmottagning. Kommuner såväl som de ansvarige myndigheterna jobbar för fullt för att hantera den snabbt ökade inflyttningen, inte minst av människor som flyr krigshärdarna i Mellanöstern och Afrika. Det finns många utmaningar kring migration och integrationsfrågor, men det finns en ständigt återkommande problematik som står i vägen för så mycket annat, och det är bostadsbristen

Bostadsbristen gör att mer än 10 000 människor med uppehållstillstånd sitter kvar på asylboenden där de inte kan påbörja sin etableringsplan. Bostadsbristen gör att kommuner som gärna vill få nyanlända med uppehållstillstånd att stanna kvar och satsa på att bygga upp sitt nya liv på orten inte har boenden att erbjuda, bland annat för att Migrationsverket har upptagit så många hyresrätter till asylsökande. Bostadsbristen gör att nyanlända placeras på orter där det är ont om jobb och svårtillgängligt med kollektivtrafik. Bostadsbristen gör att 10-12 människor knöar ihop sig i tvåor i Södertälje, Göteborg och andra större städer. Bostadsbristen gör att det pågår en handel med postlådedresser där ingen vet var dessa människor håller till egentligen. Och så vidare.

Och så kan vi bredda frågan, från nyanlända till ungdomar, och från ungdomar till hela ekonomin. Bostadsbristen hindrar unga människor från att etablera sig på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. Bostadsbristen ökar segregeringen i samhället, får unga vuxna att bygga vidare på skuldberget, hindrar tillväxten i storstadsregionerna och sätter stop för unga vuxna som faktiskt vill flytta till mindre orter, för att, hör på, bostadsbristen är inte bara ett storstadsproblem.  

"It’s the housing, stupid!" är vad som bör vara den centrala frågan på den politiska agendan i Sverige idag. Det är flaskhalsen som hindrar och bromsar en hållbar ekonomisk utveckling. Finansinspektionens amorteringskrav misslyckades, nu behöver man titta på andra åtgärder för att sätta stopp för hushållens skuldsättning. Men, framför allt, behövs ett helhetsgrepp kring bostadspolitiken, inte minst för att minska bostadsbristen. Den som vill vinna valet nästa gång, kan börja med att visa handlingskraft i denna centrala fråga.

// Katrien Vanhaverbeke

Övriga krönikor

Hur stärker vi kopplingen mellan stad och land?

Bilden av stad och land är en föreställning som inte alltid bygger på fakta. Klyftorna och polariseringen är kanske inte så geografiskt betingade som vi tror, jag tycker det är mer spännande att prata om hur vi kan förverkliga en bra symbios. Förutsättningarna för att koppla ihop stad och land kanske aldrig har varit bättre än nu.

Regionreformen stupade – vad gör vi nu?

Jag har under lång tid tyckt att det skulle vara bra med en regionreform. 
Utmaningarna blir inte mindre genom att det här försöket har havererat. Det gäller att ha rätt fokus framåt nu. Det behövs fortsatt analys och samtal om hur man kan samverka inom befintliga strukturer och om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för välfärd och tillväxt i hela landet i framtiden. 

 

Sammanhållningspolitiken – viktigaste EU-frågan

Sammanhållningspolitiken utgör en tredjedel av EU:s totala budget. Pengar till utvecklingssatsningar i kommuner och regioner som stärker tillväxten i Sverige. Sammanhållningspolitiken är den viktigaste EU-frågan ur ett regionalt utvecklingsperspektiv.  Jag har kollat efter konkreta effekter av EU:s strukturfondspengar i Sveriges regioner. Jag har hittat jättebra grejer.

Vårt grannland Polen

Jag hade förmånen att besöka Warszawa mitt under valet för några månader sedan, tillsammans med Arenans styrelse. Syftet med resan var att lära oss mer om Polens framgångsrika utveckling sen Berlinmurens fall och landets inträde i EU år 2004. Valresultatet och reaktionerna dagen efter, då konservativa Lag och Rättvisa (PiS) segrade stort, får mig att följa den nuvarande, rätt oroväckande utvecklingen i Polen mer noggrant.  

 

Tillbaka till vardagsgeografin

Medan sommaren dröjer sig kvar är vardagen tillbaka för de flesta av oss som är aktiva i arbetslivet. För egen del efter en underbar och lång semester i Bohuslän, vid Gullmarsfjorden. Nu ska det skjutsas till skola och hunddagis, skyndas till pendeltåget, hinnas med ärenden på lunchen och handlas mat på väg hem från jobbet. Övergången från semesterlugnet är alltid lite chockartad.

 

Sommarlovet börjar efter Almedalen

Sommarlovet börjar efter Almedalen. Så är det, för mig för tredje året i rad med Arena för Tillväxt och tidigare som Almedalsgeneral för Västsvenska Handelskammaren. Almedalsveckan är en av årets höjdpunkter för den som jobbar med eller är intresserad av samhällsfrågor och politik. 

Olika nyanser i den regionala utvecklingen

Konsultföretaget WSP har kommit med några intressanta rapporter nyligen. Dels rapporten Regionernas Kamp, som är en granskning av regionernas utveckling.  Visst bekräftas här bilden av att regionernas utveckling går åt alltmer olika håll i olika delar av landet, men mer överraskande var att läsa att det inte är storstadsregionerna utan region Halland som tar täten i två starka tillväxtmått, befolkningsökning och andel förvärvsarbetande. Hur kommer det sig, och vad bör vi lära oss av detta?

Året som gått

Med Nobelmiddagen i bakgrunden ägnar jag en stund åt en återblick på året som har gått. Det har återigen varit ett händelserikt år för Arenan. Ett axplock: Under våren lanserade vi temarapporten ’Ny i Sverige – vad kan jag bidra med?" om integration och utrikes föddas väg in till arbetsmarknaden. En rapport som har legat helt rätt i tiden och lett till en rad seminarier och föreläsningar under året. Senast idag var jag inbjuden till att prata om rapporten på en konferens om migration och etablering i Växjö. Jag blev positivt överraskad när P4 Kronoberg ville intervjua mig om vilka fördelar invandringen medför – glädjande att lokalmedia anstränger sig att förmedla en saklig och nyanserad bild kring frågan!

Tänk om det är enkelt?

Så löd rubriken på en konferens om integration och tillväxt i Skaraborg som jag medverkade på igår. 120 personer samlades i Pingstkyrkan i Falköping - utmärkta konferenslokaler för övrigt. Min föreläsning om Arenans rapport Ny i Sverige – vad kan jag bidra med? låg tidigt i programmet så jag hade förmånen att spendera natten på Hotell Ranten – en av landets få järnvägshotell som fortfararande är igång. Nåväl, för att komma till saken.

Om digitala framsteg och infrastrukturella bakslag…

Det är med stolthet och glädje som vi äntligen lanserar Arenans nya hemsida, något vi har pratat om och planerat för i drygt ett år. Nu tar vi på Arena för Tillväxt ett nytt och fräscht grepp om vår digitala kommunikation. Vi, det nya teamet som numera utgör Arenans kansli, hoppas därmed kunna nå ut bättre till er som följer oss via nyhetsbrevet och vår hemsida. Vi uppskattar feedback – våra kommunikationskanaler är inga statiska verktyg och vi hoppas ständigt kunna förbättra oss vad gäller vår informationsspridning.