Vårt grannland Polen

Jag hade förmånen att besöka Warszawa mitt under valet för några månader sedan, tillsammans med Arenans styrelse. Syftet med resan var att lära oss mer om Polens framgångsrika utveckling sen Berlinmurens fall och landets inträde i EU år 2004. Valresultatet och reaktionerna dagen efter, då konservativa Lag och Rättvisa (PiS) segrade stort, får mig att följa den nuvarande, rätt oroväckande utvecklingen i Polen mer noggrant.  

 

Den nya polska regeringen har i rekordfart genomfört ett antal lagar och åtgärder som ökar regimens kontroll över författningsdomstolen och de statliga radio- och tv-bolagen. Utvecklingen har gett anledning till oro och diskussioner på högsta nivå i EU-kommissionen, som uppmanar Polen att respektera rättsstatens principer. Reaktionerna från Polen hittills har varit att tona ned konsekvenserna av de förändringar man genomför.

De företagsledare och näringslivsfrämjande aktörer vi träffade under vår vistelse i Warszawa var stolta och glada över Polens framgång och enorma fortsatta utvecklingspotential. Men i stort sett alla uttryckte en rätt stark oro över valresultatet. Man befarade att Lag och Rättvisa, ett parti som står för konservatism, protektionism och EU-skepsis skulle börja införa inskränkande och protektionistiska åtgärder. Nu håller farhågorna på besannas, till och med fortare och tydligare än vad många gav uttryck för. 

Polen är det land inom EU som får i särklass störst utdelning av EU-medel, ett stöd som har haft stor betydelse för landets positiva ekonomiska utveckling. Hur kunde då Lag och Rättvisa komma till makten, när landet blomstrar, och får så mycket draghjälp av EU? Polen är ett homogent land i språklig och kulturell bemärkelse, men skillnaderna i ekonomiska förutsättningar varierar kraftigt mellan landets 8 stora städer och landsbygden, och mellan olika delar av landet. Den nordöstra delen av Polen t ex, som gränsar till Ryssland och Ukraina kämpar med dålig tillgänglighet och en hög arbetslöshet och har inte alls tagit del av landets positiva utveckling i samma utsträckning som andra delar av landet. Lag och Rättvisas retorik har tilltalat den del av befolkningen som inte har känt igen sig i den positiva bilden av Polen - istället har man fått det sämre sedan EU kommit in och ’lagt sig i’ landets utveckling.   

Med sina drygt 38 miljoner invånare, är Polen ett av Europas större länder, med en växande ekonomisk betydelse. Polens utveckling och politiska vägval får effekter för övriga EU och i förlängningen Sverige. De konservativa och protektionistiska tongångarna kan inspirera andra och skapar motsättningar. Polen är också ett av Sveriges grannländer, faktiskt. Handelsutbytet mellan våra länder är underutvecklat, där finns en stor outnyttjad potential. Enligt Business Swedens enkät till svenska företag tycker svenska företagsledare att Polen är ett bra land att göra affärer i. Det vore väldigt bra om samma svar kan ges vid nästa enkät-tillfälle…

//

Övriga krönikor

Hur stärker vi kopplingen mellan stad och land?

Bilden av stad och land är en föreställning som inte alltid bygger på fakta. Klyftorna och polariseringen är kanske inte så geografiskt betingade som vi tror, jag tycker det är mer spännande att prata om hur vi kan förverkliga en bra symbios. Förutsättningarna för att koppla ihop stad och land kanske aldrig har varit bättre än nu.

Regionreformen stupade – vad gör vi nu?

Jag har under lång tid tyckt att det skulle vara bra med en regionreform. 
Utmaningarna blir inte mindre genom att det här försöket har havererat. Det gäller att ha rätt fokus framåt nu. Det behövs fortsatt analys och samtal om hur man kan samverka inom befintliga strukturer och om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för välfärd och tillväxt i hela landet i framtiden. 

 

Sammanhållningspolitiken – viktigaste EU-frågan

Sammanhållningspolitiken utgör en tredjedel av EU:s totala budget. Pengar till utvecklingssatsningar i kommuner och regioner som stärker tillväxten i Sverige. Sammanhållningspolitiken är den viktigaste EU-frågan ur ett regionalt utvecklingsperspektiv.  Jag har kollat efter konkreta effekter av EU:s strukturfondspengar i Sveriges regioner. Jag har hittat jättebra grejer.

Tillbaka till vardagsgeografin

Medan sommaren dröjer sig kvar är vardagen tillbaka för de flesta av oss som är aktiva i arbetslivet. För egen del efter en underbar och lång semester i Bohuslän, vid Gullmarsfjorden. Nu ska det skjutsas till skola och hunddagis, skyndas till pendeltåget, hinnas med ärenden på lunchen och handlas mat på väg hem från jobbet. Övergången från semesterlugnet är alltid lite chockartad.

 

Sommarlovet börjar efter Almedalen

Sommarlovet börjar efter Almedalen. Så är det, för mig för tredje året i rad med Arena för Tillväxt och tidigare som Almedalsgeneral för Västsvenska Handelskammaren. Almedalsveckan är en av årets höjdpunkter för den som jobbar med eller är intresserad av samhällsfrågor och politik. 

It’s the housing, stupid!

På SmåKoms årskonferens i Grebbestad igår kom jag att tänka på en klassisk valslogan, den som Bill Clinton använde i presidentvalrörelsen 1992. Budskapet "It’s the economy, stupid!" övertygade folket att Clinton var rätt man att leda landet, i stället för sittande presidenten George H.W. Bush. Den amerikanska ekonomin hackade på den tiden, och Clintons slogan satte rakt och tydligt fingret på kärnfrågan. 

Olika nyanser i den regionala utvecklingen

Konsultföretaget WSP har kommit med några intressanta rapporter nyligen. Dels rapporten Regionernas Kamp, som är en granskning av regionernas utveckling.  Visst bekräftas här bilden av att regionernas utveckling går åt alltmer olika håll i olika delar av landet, men mer överraskande var att läsa att det inte är storstadsregionerna utan region Halland som tar täten i två starka tillväxtmått, befolkningsökning och andel förvärvsarbetande. Hur kommer det sig, och vad bör vi lära oss av detta?

Året som gått

Med Nobelmiddagen i bakgrunden ägnar jag en stund åt en återblick på året som har gått. Det har återigen varit ett händelserikt år för Arenan. Ett axplock: Under våren lanserade vi temarapporten ’Ny i Sverige – vad kan jag bidra med?" om integration och utrikes föddas väg in till arbetsmarknaden. En rapport som har legat helt rätt i tiden och lett till en rad seminarier och föreläsningar under året. Senast idag var jag inbjuden till att prata om rapporten på en konferens om migration och etablering i Växjö. Jag blev positivt överraskad när P4 Kronoberg ville intervjua mig om vilka fördelar invandringen medför – glädjande att lokalmedia anstränger sig att förmedla en saklig och nyanserad bild kring frågan!

Tänk om det är enkelt?

Så löd rubriken på en konferens om integration och tillväxt i Skaraborg som jag medverkade på igår. 120 personer samlades i Pingstkyrkan i Falköping - utmärkta konferenslokaler för övrigt. Min föreläsning om Arenans rapport Ny i Sverige – vad kan jag bidra med? låg tidigt i programmet så jag hade förmånen att spendera natten på Hotell Ranten – en av landets få järnvägshotell som fortfararande är igång. Nåväl, för att komma till saken.

Om digitala framsteg och infrastrukturella bakslag…

Det är med stolthet och glädje som vi äntligen lanserar Arenans nya hemsida, något vi har pratat om och planerat för i drygt ett år. Nu tar vi på Arena för Tillväxt ett nytt och fräscht grepp om vår digitala kommunikation. Vi, det nya teamet som numera utgör Arenans kansli, hoppas därmed kunna nå ut bättre till er som följer oss via nyhetsbrevet och vår hemsida. Vi uppskattar feedback – våra kommunikationskanaler är inga statiska verktyg och vi hoppas ständigt kunna förbättra oss vad gäller vår informationsspridning.