Tidigare vinnare

Sedan 1998 har tjugoen kommuner tilldelats priset som årets tillväxtkommun.

Malmö – Årets Tillväxtkommun 2009

 

”Malmö stad har på ett konsekvent och målmedvetet sätt arbetat för att bli en attraktiv knutpunkt i Öresundsregionen. Satsningar på infrastruktur i regionen har vidgat arbetsmarknaden och sammanfogat Skåne och Själland. Staden har under ett par decennier genomgått en kraftfull och medveten strukturomvandling av både näringsliv och den fysiska miljön. Näringslivet har diversifierats och utvecklats samtidigt som samhällsbyggandet utgjort en viktig kraft för stadens omvandling. Staden vågar utmana och sticka ut för att sätta varumärket Malmö på kartan. Malmö Högskola har under sina drygt 10 år etablerat sig som en naturlig part tillsammans med regionens näringsliv och staden. Högskolan utgör en viktig del i satsningen på att bygga en kunskapsmiljö. Trots stora sociala utmaningar har Malmö utmärkt sig genom höga ambitioner för integration och kulturell mångfald. En viktig del av framgångarna för Malmös utveckling står att finna i det politiska ledarskapet. Ett ledarskap som pragmatiskt kombinerat ett regionalt perspektiv över nationsgräns med ett lokalt fokus.”