Omvärldsfakta

Omvärldsfakta är ett faktablad från Arenan som presenterar korta beskrivningar kring aktuella områden eller frågor med koppling till tillväxt och/eller lokal och regional utveckling med stöd av aktuell statistik.
Klicka på publikation för att ladda ner i pdf.

Omvärldsfakta 2015

Nr 3 - Bostadsbyggande

Prekär situation på bostadsmarknaden trots ökat bostadsbyggande

Situationen på bostadsmarknaden blir allt mer ansträngd. Detta gäller inte bara i storstadskommunerna. Bostadsbrist råder även i ett flertal mindre kommuner utanför storstadsregionerna, särskilt bland dem som tar emot ett stort antal flyktingar i relation till kommunens folkmängd.

Ladda ner Omvärldsfakta 2015/3 [PDF]

Nr 2 - Företagande

Fler nya företag i Sverige!

Det startades fler nya företag i Sverige under 2014 jämfört med föregående år. Sammantaget startades 71 668 företag, vilket var 2 426  fler än året innan (+3,5%). Etableringsfrekvensen uppgick till 11,9 i riket, vilket innebar en marginell ökning jämfört med året innan (11,5). Etableringsfrekvensen definieras som antalet nystartade företag per 1 000 invånare i åldern 16-64 år.

Ladda ner Omvärldsfakta 2015/2 [PDF]


Nr 1 - Befolkning

Rekordstor invandring 2014!

Den 31 december 2014 uppgick Sveriges befolkning till 9 747 355 personer. Folkmängden ökade med 102 491 personer under året, vilket
motsvarar en tillväxttakt om 1,1 procent. Det är i antal personer räknat den största ökningen någonsin mellan två enskilda år.

Ladda ner Omvärldsfakta 2015/1 [PDF]

 

För frågor relaterade till Omvärldsfakta, kontakta oss.