Omvärldsfakta

Omvärldsfakta är ett faktablad från Arenan som presenterar korta beskrivningar kring aktuella områden eller frågor med koppling till tillväxt och/eller lokal och regional utveckling med stöd av aktuell statistik.
Klicka på publikation för att ladda ner i pdf.

Omvärldsfakta 2016

Nr 3 – Regionförstoring

Större arbetsmarknadsområden – nyckel till kompetensförsörjning

Drygt en tredjedel pendlar över en kommungräns när de åker mellan hemmet och arbetet. Färre men större lokala arbetsmarknader gynnar företag och individer och minskar kommunernas sårbarhet vid strukturomvandlingar. Pendlingsmöjligheter, både inom och mellan kommuner, är en nyckel för att klara kompetensförsörjningen, både inom privat och offentlig sektor. Se tabellen med in- och utpendling i landets alla kommuner.

Ladda ner Omvärldsfakta 2016/3 (PDF)

Nr 2 – Strukturomvandling

Från jordbruk till industri till tjänster

Omstruktureringen inom näringslivet har varit omfattande under andra halvan av 1900-talet och början av 2000-talet, från jordbruk till industri och sedan från industri till tjänstenäringar. År 2035 beräknar SCB att andelen sysselsatta inom industrin har minskat ytterligare några procentenheter medan tjänstesektorn beräknas öka till 80 procent.

Under 2000-talet har handeln anställt allt fler, 12 procent av samtliga sysselsatta 2014 fanns inom handel.Inte minst ökar e-handeln, en utveckling som öppnar nya möjligheter även för orter utanför storstadsområdena.

Ladda ner Omvärldsfakta 2016/2 (PDF)

Nr 1 - Befolkning

Sverige växer som aldrig förr!

I december 2015 var Sveriges befolkning uppe i 9 851 017 personer. Folkmängden ökade med 103 662 personer under året, vilket motsvarar en tillväxt på 1,1 procent. Tre fjärdedelar av befolkningstillväxten beror på migrationsnettot. Invandringen är den huvudsakliga förklaringen till att folkmängden ökade i så många som 239 av landets 290 kommuner under 2015. Utan invandring skulle många kommuner ha en krympande och allt äldre befolkning. Dock har många kommuner som har ett högt migrationsnetto svårt att behålla de nyanlända. Ett tecken på detta är att sex av de tio kommuner som hade det största positiva migrationsnettot i relation till folkmängd återfinns på listan över de tio kommuner som hade det största negativa inrikes flyttnettot i relation till folkmängd.

Ladda ner Omvärldsfakta 2016/1 [PDF]

 

För frågor relaterade till Omvärldsfakta, kontakta oss.