Omvärldsfakta

Omvärldsfakta är ett faktablad från Arenan som presenterar korta beskrivningar kring aktuella områden eller frågor med koppling till tillväxt och/eller lokal och regional utveckling med stöd av aktuell statistik.
Klicka på publikation för att ladda ner i pdf.

Omvärldsfakta 2017

Nr 4 – Nyföretagande

Högst nyföretagande i Stockholmsregionen

Det startades fler nya företag i Sverige under 2016 jämfört med 2015. Etableringsfrekvensen uppgick till 11,8 i riket men de regionala skillnaderna i nyföretagande var stora. Etableringsfrekvensen var högst i storstadsregionerna, i synnerhet i Stockholms län där sju av de tio kommuner med högst etableringsfrekvens i landet återfinns. Besöksnäringskommunerna har i genomsnitt ett högt nyföretagande. Åre hade landets näst högsta nyföretagande (20,4). Andra kommuner med högt nyföretagande var Jokkmokk (17,3) Båstad (16,8), Trosa (16,2) och Orust (15,3).

Den bransch som procentuellt har ökat mest senaste åren är finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet.

Etableringsfrekvensen definieras som antalet nystartade företag per 1 000 invånare i åldern 16-64 år.

Ladda ner Omvärldsfakta nr 4/2017


Nr 3 – Befolkningsstruktur

Obalanser i åldersstruktur utmanar kommunerna

Obalanser i åldersstrukturen ställer höga krav på nytänkande, flexibilitet och planering. Det är en stor utmaning för många kommuner. De ska skapa långsiktigt hållbar utveckling, klara av det kommunala välfärdsuppdraget, upprätthålla god service samt god personal- och kompetensförsörjning, både i privat och offentlig sektor.

I drygt 100 av landets 290 kommuner är andelen 65 år och äldre över 25 procent. Andelen 65 år och äldre har ökat i 285 av landets 290 kommuner mellan 2006 och 2016. Storstadsområdena och universitets- och högskoleorter utmärker sig på kartan med en låg andel äldre, medan vissa kommuner istället har en hög andel barn och unga. Även det innebär höga krav på kommunerna.

Ladda ner Omvärldsfakta nr 3/2017


Nr 2 – Bostadsmarknaden

Ljusning i sikte men fortfarande brist på bostäder

Under 2016 färdigställdes 42 441 nya bostäder, vilket är det högsta antalet sedan 1992. Trots detta uppger närmare nio av tio kommuner att de har bostadsbrist. Bostadspriser och bolåneskulder fortsatte att öka under 2016, särskilt i storstadsregioner och tillväxtorter. Det är bostadsbrist även i många mindre kommuner utanför storstadsregionerna, inte minst bland dem som tagit emot ett stort antal flyktingar i relation till folkmängd.

Ökat bostadsbyggande är inte tillräckligt för att tillgodose behoven. Flyttkedjan fungerar inte när det saknas bostäder som matchar människors varierande livssituationer. Åtgärder för att öka rörligheten på bostadsmarknaden är önskvärda, särskilt eftersom nybyggandet inte riktar sig till de växande grupperna i befolkningen.

Ladda ner Omvärldsfakta 2017/2 (PDF)


Nr 1 – Befolkningsökning

271 av 290 kommuner ökade i befolkning 2016

Folkmängden ökade med hela 144 000 under året. Det är den största ökningen någonsin mellan två enskilda år. Drygt 80 procent av folkökningen berodde på migrationsnettot och knappt 20 procent berodde på födelsenettot. Invandringen till Sverige är den huvudsakliga förklaringen till att folkmängden ökade i så många som 271 av landets 290 kommuner. Sekundäromflyttningen bland nyanlända är dock hög. Åtta av de tio kommuner som hade det största positiva migrationsnettot i relation till folkmängd återfanns också på listan med de femton kommuner som hade det största negativa inrikes flyttnettot i relation till folkmängd.

Ladda ner Omvärldsfakta 2017/1 (PDF)


För frågor relaterade till Omvärldsfakta, kontakta oss.