Omvärldsfakta

Omvärldsfakta är ett faktablad från Arenan som presenterar korta beskrivningar kring aktuella områden eller frågor med koppling till tillväxt och/eller lokal och regional utveckling med stöd av aktuell statistik.
Klicka på publikation för att ladda ner i pdf.

Omvärldsfakta 2017

Nr 2 – Bostadsmarknaden

Ljusning i sikte men fortfarande brist på bostäder

Under 2016 färdigställdes 42 441 nya bostäder, vilket är det högsta antalet sedan 1992. Trots detta uppger närmare nio av tio kommuner att de har bostadsbrist. Bostadspriser och bolåneskulder fortsatte att öka under 2016, särskilt i storstadsregioner och tillväxtorter. Det är bostadsbrist även i många mindre kommuner utanför storstadsregionerna, inte minst bland dem som tagit emot ett stort antal flyktingar i relation till folkmängd.

Ökat bostadsbyggande är inte tillräckligt för att tillgodose behoven. Flyttkedjan fungerar inte när det saknas bostäder som matchar människors varierande livssituationer. Åtgärder för att öka rörligheten på bostadsmarknaden är önskvärda, särskilt eftersom nybyggandet inte riktar sig till de växande grupperna i befolkningen.

Ladda ner Omvärldsfakta 2017/2 (PDF)

Nr 1 – Befolkningsökning

271 av 290 kommuner ökade i befolkning 2016

Folkmängden ökade med hela 144 000 under året. Det är den största ökningen någonsin mellan två enskilda år. Drygt 80 procent av folkökningen berodde på migrationsnettot och knappt 20 procent berodde på födelsenettot. Invandringen till Sverige är den huvudsakliga förklaringen till att folkmängden ökade i så många som 271 av landets 290 kommuner. Sekundäromflyttningen bland nyanlända är dock hög. Åtta av de tio kommuner som hade det största positiva migrationsnettot i relation till folkmängd återfanns också på listan med de femton kommuner som hade det största negativa inrikes flyttnettot i relation till folkmängd.

Ladda ner Omvärldsfakta 2017/1 (PDF)

 

För frågor relaterade till Omvärldsfakta, kontakta oss.