Omvärldsfakta

Omvärldsfakta är ett faktablad från Arenan som presenterar korta beskrivningar kring aktuella områden eller frågor med koppling till tillväxt och/eller lokal och regional utveckling med stöd av aktuell statistik.
Klicka på publikation för att ladda ner i pdf.

Omvärldsfakta 2019


Nr 1 – Negativ inrikes flyttnetto för Stockholms län 2018

Stockholmsregionen växte med ca 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Den starka ökningen motsvarar en tredjedel av hela landets folkökning, och är likvärdig med regionens årliga ökning det senaste decenniet. Dock visade Stockholmsregionen ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018.

Ladda ner Omvärldsfakta nr 1-2019

Frågor och svar till Anna Kelly