180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner.

– Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och utveckling, säger Per Sandgren, processledare på Arena för Tillväxt.

Arenan kan då hjälpa till för att skapa en dialog som tydliggör frågeställningen, utmaningen, möjligheten och sedan ha en roll som exempelvis processledare eller föreläsare i de insatser som görs.

– Ett vanligt uppdrag är till exempel att bidra i arbetet med att planera, processleda och föreläsa när en kommun utvecklar ett näringslivsprogram. Lokala och regionala miljöer ser olika ut runtom i landet. Alla platser har sina styrkor och utmaningar och alla har de möjligheter att utvecklas utifrån sina specifika förutsättningar, säger Per Sandgren.

Ledarskap, samverkan, inkludering, gemensamma mål, struktur och mod är viktiga faktorer som Arena för Tillväxt identifierat för att lyckas i tillväxt- och utvecklingsarbetet.

  • Ledarskap – tydlighet där politiken stakar ut vägriktningen och där många tillåts ta ledarskap.
  • Samverkan – öppet samarbetsklimat inom kommunen, mellan kommun och näringsliv samt med andra lokala och regionala aktörer.
  • Inkludering – inkluderande arbetssätt som skapar delaktighet och engagemang hos medarbetare, medborgare och näringsliv.
  • Gemensamma mål – utvecklingsvilja, riktning och uthållighet som omfattar många lokala och regionala krafter.
  • Struktur – ordning & reda, planering, ekonomi, omvärldsbevakning. Vem gör vad och när?
  • Mod – våga sticka ut, våga förnya sig, våga bryta ny mark.

Det är tufft och utmanande att växa och Årets Tillväxtkommun 2018, Uppsala, har spänt bågen ordentligt i sina tillväxtambitioner. Ovanstående faktorer är viktiga ingredienser i Uppsalas ambitiösa och framgångsrika tillväxtarbete. Läs mer om deras utvecklingsarbete i följande artiklar:

Intervju med kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick i Uppsala

Intervju med stadsdirektör Joachim Danielsson i Uppsala

Intervju med stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom i Uppsala 

 

AKTUELLT

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …

Sveriges Nya Geografi 2018

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi har fokus på kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering. – Globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar och ställer krav på kommunernas omställningsförmåga. Det är viktigt att lokala strategier för stärkt …

Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regional utveckling

Digitalisering påverkar hur vi organiserar oss – mellan det offentliga och privata, det påverkar affärsmodeller och hur välfärden utvecklas. Digitalisering påverkar grundläggande delar som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet och demokrati. Vi kommer att kunna göra helt nya …

Konferensen Växa eller krympa

Den 16-17 maj hölls Växa eller Krympa, en konferens i Luleå anordnad av Norrbottens Kommuner tillsammans med Arena för Tillväxt. 160 deltagare fick ta del av ett varierat innehåll: Välfärdens utmaningar och möjligheter där Vesna Jovic, vd på SKL, bland annat lyfte fram digitaliseringens alla …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

Nu finns Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Stad och Land - Konkurrens eller samspel? som hölls den 3 maj att tillgå i följande  länk till film . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från landsbygd till städer. Det handlar också om hur …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …