180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner.

– Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och utveckling, säger Per Sandgren, processledare på Arena för Tillväxt.

Arenan kan då hjälpa till för att skapa en dialog som tydliggör frågeställningen, utmaningen, möjligheten och sedan ha en roll som exempelvis processledare eller föreläsare i de insatser som görs.

– Ett vanligt uppdrag är till exempel att bidra i arbetet med att planera, processleda och föreläsa när en kommun utvecklar ett näringslivsprogram. Lokala och regionala miljöer ser olika ut runtom i landet. Alla platser har sina styrkor och utmaningar och alla har de möjligheter att utvecklas utifrån sina specifika förutsättningar, säger Per Sandgren.

Ledarskap, samverkan, inkludering, gemensamma mål, struktur och mod är viktiga faktorer som Arena för Tillväxt identifierat för att lyckas i tillväxt- och utvecklingsarbetet.

  • Ledarskap – tydlighet där politiken stakar ut vägriktningen och där många tillåts ta ledarskap.
  • Samverkan – öppet samarbetsklimat inom kommunen, mellan kommun och näringsliv samt med andra lokala och regionala aktörer.
  • Inkludering – inkluderande arbetssätt som skapar delaktighet och engagemang hos medarbetare, medborgare och näringsliv.
  • Gemensamma mål – utvecklingsvilja, riktning och uthållighet som omfattar många lokala och regionala krafter.
  • Struktur – ordning & reda, planering, ekonomi, omvärldsbevakning. Vem gör vad och när?
  • Mod – våga sticka ut, våga förnya sig, våga bryta ny mark.

Det är tufft och utmanande att växa och Årets Tillväxtkommun 2018, Uppsala, har spänt bågen ordentligt i sina tillväxtambitioner. Ovanstående faktorer är viktiga ingredienser i Uppsalas ambitiösa och framgångsrika tillväxtarbete. Läs mer om deras utvecklingsarbete i följande artiklar:

Intervju med kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick i Uppsala

Intervju med stadsdirektör Joachim Danielsson i Uppsala

Intervju med stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom i Uppsala 

 

AKTUELLT

Välkommen till kunskapsdag - Samverkan som gör skillnad

Den 30 januari kl 10-16 arrangerar Arena för Tillväxt en kunskapsdag om samverkan. Då släpps också vår nya skrift Samverkan som gör skillnad. Kunskapsdagen kommer i huvudsak att innehålla kort presentation av skriften, exempel på samverkan, dialog om samverkan och vilka beståndsdelar som behövs …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …

E-handeln ökar mest

Årets sista Omvärldsfakta visar att detaljhandeln i Sverige omsatte 767 miljarder kronor under 2017, en ökning med 2,1 procent jämfört med 2016. Jämfört med övriga EU-länder så har omsättningen inom detaljhandeln i Sverige 2017 utvecklats svagare än genomsnittet. År 2007 utgjorde e-handeln tre …

Skellefteå – förändring i samverkan

Skellefteå sjuder av utveckling, samverkan och framtidstro. Det fanns en tung period på 1990-talet och det tidiga 2000-talet men det har svängt och staden kombinerar nu det industriella arvet med innovation, digitalisering och nya branscher. Det byggs och företag hör av sig om mark för …

Se Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolan på webben från den 19 november

Den 19 november höll Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolans roll, utveckling och framtid som möjliggörare och förstärkare av det lokala och regionala näringslivet. Vilka lärdomar kan vi dra, hur funkar YH-utbildning i praktiken, hur ser näringslivets roll ut och hur kan …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …