180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner.

– Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och utveckling, säger Per Sandgren, processledare på Arena för Tillväxt.

Arenan kan då hjälpa till för att skapa en dialog som tydliggör frågeställningen, utmaningen, möjligheten och sedan ha en roll som exempelvis processledare eller föreläsare i de insatser som görs.

– Ett vanligt uppdrag är till exempel att bidra i arbetet med att planera, processleda och föreläsa när en kommun utvecklar ett näringslivsprogram. Lokala och regionala miljöer ser olika ut runtom i landet. Alla platser har sina styrkor och utmaningar och alla har de möjligheter att utvecklas utifrån sina specifika förutsättningar, säger Per Sandgren.

Ledarskap, samverkan, inkludering, gemensamma mål, struktur och mod är viktiga faktorer som Arena för Tillväxt identifierat för att lyckas i tillväxt- och utvecklingsarbetet.

  • Ledarskap – tydlighet där politiken stakar ut vägriktningen och där många tillåts ta ledarskap.
  • Samverkan – öppet samarbetsklimat inom kommunen, mellan kommun och näringsliv samt med andra lokala och regionala aktörer.
  • Inkludering – inkluderande arbetssätt som skapar delaktighet och engagemang hos medarbetare, medborgare och näringsliv.
  • Gemensamma mål – utvecklingsvilja, riktning och uthållighet som omfattar många lokala och regionala krafter.
  • Struktur – ordning & reda, planering, ekonomi, omvärldsbevakning. Vem gör vad och när?
  • Mod – våga sticka ut, våga förnya sig, våga bryta ny mark.

Det är tufft och utmanande att växa och Årets Tillväxtkommun 2018, Uppsala, har spänt bågen ordentligt i sina tillväxtambitioner. Ovanstående faktorer är viktiga ingredienser i Uppsalas ambitiösa och framgångsrika tillväxtarbete. Läs mer om deras utvecklingsarbete i följande artiklar:

Intervju med kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick i Uppsala

Intervju med stadsdirektör Joachim Danielsson i Uppsala

Intervju med stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom i Uppsala 

 

AKTUELLT

Arena för Tillväxt avvecklas

Arena för Tillväxts ägare ICA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedbank har beslutat sig för att avveckla den gemensamma verksamheten i Arena för Tillväxt. Avvecklingen påbörjas omgående och beräknas vara klar den sista juni 2019. – Vi har haft ett framgångsrikt samarbete i 19 …

Många flyttar från Stockholm

Stockholmsregionen visade ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Trots detta växte Stockholmsregionen med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Detta framkommer i …

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

30 januari släppte Arena för Tillväxt boken Samverkan som gör skillnad . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken? - Jag vet att många tycker …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …