Välkommen till 20-årsjubileum!

I år är det 20:e året som Sveriges Nya Geografi publiceras och det tänkte vi fira med en eftermiddag fylld av intressanta tillbakablickar, panelsamtal, framtidsspaning och trevligt mingel. Anmäl dig senast 21 augusti till Linnéa Hassis

Arena för Tillväxt och Sweco ger sedan 1998 tillsammans ut rapporten Sveriges Nya Geografi. Där kartläggs tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges kommuner och regioner i form av Sverigekartor och analyser.

  • Datum: 28 augusti
  • Tid: 15.00-17.00
  • Plats: Swecohuset, Gjörwellsgatan 22 i Stockholm

Program

15.00-15.05 Eva Lilja, ordförande Arena för Tillväxt och näringslivsdirektör Västerås stad, hälsar välkommen

15.05-15.25 Mats Hermansson och Emma Andersson, Sweco, presenterar Sveriges Nya Geografi 2017 och ett axplock från tidigare rapporter

15.25-15.45 Panelsamtal med Anna Breman, Chefekonom, Swedbank, Jimmy Jansson, Kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun och Helén Eriksson-Elf, Stadsdirektör, Sundbybergs stad

15.45-16.00 Framtidsspaning, Andreas Gyllenhammar, Hållbarhetschef, Sweco

16.00-17.00 Mingel med mat och dryck 

Moderator, Katrien Vanhaverbeke, verksamhetschef Arena för Tillväxt

Läs mer om Sveriges Nya Geografi här. 

AKTUELLT

Vad betyder hållbarhet för lokal utveckling?

Tema för 2017 års upplaga av Sveriges Nya Geografi är  hållbarhet och dess betydelse för lokal och regional utveckling. Förutom några kartor som visar på grundläggande förutsättningar för hållbarheten i kommunerna speglar kartorna olika aspekter på ekonomisk, social och …

Var finns jobben och vem kan göra dem?

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 och 2018 visar att den svenska arbetsmarknaden är mycket stark. Jobben blir fler för såväl inrikes som utrikes födda. De största sysselsättningsökningarna kommer att ske bland utrikes födda, åtta av tio jobb väntas gå till utrikes födda. Detta innebär att …

Fakta om bostadsbristen

Under 2016 färdigställdes 42 441 nya bostäder, vilket är det högsta antalet sedan 1992. Trots detta uppger närmare nio av tio kommuner att de har bostadsbrist. Arenans publikation Omvärldsfakta nr 2/2017 handlar om bostadsmarknaden. Bostadspriser och bolåneskulder fortsatte att öka under 2016, …

Friktion tar oss framåt – starkare kommuner med regional samverkan

Att samspelet mellan kommuner och regioner är komplext var tydligt på den kunskapsdag som Arena för Tillväxt arrangerade den 25 april. Rubriken var ”starkare kommuner med regional samverkan”. En fråga som kom upp var om bildandet av regionkommuner skapar nya behov av kommunförbund …

Turism – en basnäring med ambitioner

Turismen i Sverige omsätter 284 miljarder och dess exportvärde är nu lika stort som järn, stål och läkemedel tillsammans. Näringen ökar kraftigt och det kaxiga målet är att fördubbla omsättning och exportvärde till 2020. Vad krävs för att nå dit? För första gången har nu hela sex nationella och …

Vad har förorten och landsbygden gemensamt?

Det finns en ”magisk paradox” i Sverige – samhället präglas både av en tydlig individualism och av bred tillit. I europeisk jämförelse är vi mycket tillitsfulla. Det sa Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhällekunskap vid Ersta Sköndal Högskola när han inledde Arena …

271 av 290 kommuner ökade sin befolkning

Folkmängden i Sverige ökade med hela 144 000 under 2016. Det är den största ökningen någonsin mellan två enskilda år. Drygt 80 procent av folkökningen berodde på migrationsnettot och knappt 20 procent berodde på födelsenettot. Invandringen till Sverige är den huvudsakliga förklaringen till att …