Arena för Tillväxt avvecklas

Arena för Tillväxts ägare ICA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedbank har beslutat sig för att avveckla den gemensamma verksamheten i Arena för Tillväxt. Avvecklingen påbörjas omgående och beräknas vara klar den sista juni 2019.

– Vi har haft ett framgångsrikt samarbete i 19 år, vars resultat har varit mycket uppskattat. Men var sak har sin tid, och nu är det dags för oss att hitta andra vägar framåt för att skapa förutsättningar för lokal, regional och nationell tillväxt. Vi ägare tillsammans stod inför att skala upp eller avveckla på topp och det blev det senare alternativet, säger Elisabeth Due, ICA-handlarnas Förbund, som för närvarande innehar det roterande ordförandeskapet i Arena för Tillväxt.

Arena för Tillväxt startade år 2000 och har varit en oberoende plattform för regional och lokal tillväxt och utveckling. Arbetet har gått ut på att främja lokalt och regionalt tillväxtarbete genom kunskapsförmedling och processtöd riktat till privata och offentliga beslutsfattare.

Arenan har också arbetat med tema- och faktapublikationer som Sveriges Nya Geografi samt utsett Årets Tillväxtkommun.

Arena för Tillväxts ägare vill rikta ett varmt tack till de som arbetar i verksamheten idag, och till alla dem som har arbetat med Arena för Tillväxt genom åren!

För kontakt och mer information:

Elisabeth Due, ICA-handlarnas förbund, nuvarande styrelseordförande Arena för Tillväxt,  elisabeth.due@icahandlarna.se, +46 8-55 33 99 13

Annika Wallenskog, styrelseledamot, chefsekonom, SKL
annika.wallenskog@skl.se, +46 76 769 77 46

Josefine Uppling, styrelseledamot, chef för samhällskontakter, Swedbank
josefine.uppling@swedbank.com, +46 76 114 54 21

 

AKTUELLT

Många flyttar från Stockholm

Stockholmsregionen visade ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Trots detta växte Stockholmsregionen med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Detta framkommer i …

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

30 januari släppte Arena för Tillväxt boken Samverkan som gör skillnad . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken? - Jag vet att många tycker …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …