Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna.

Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket uppskattade och omstartas nästa år. Vi har gett ut en skrift, Digitalisering - en kompetensresa för lokal och regional utveckling, utifrån ett näringslivsperspektiv samt en mängd nyhetsbrev, faktablad och matnyttiga artiklar. Under hösten fokuserade vi lite extra på Yrkeshögskolan med bland annat ett debattinlägg i Svenska Dagbladet. I augusti firade vi Årets Tillväxtkommun Uppsala med pompa och ståt, läs gärna våra webbintervjuer med politik och tjänstemän, där ges viktiga pusselbitar till deras framgångar! Nästa år delar vi ut priset i Uppsala den 21-22 oktober på en ny konferens, där vi också kommer släppa Sveriges Nya Geografi 2019. Mycket att blicka tillbaka på, mycket att se fram emot.

Jag vill bjuda på ytterligare ett smakprov av vad 2019 kommer innebära för Arenan.
Om det är något vi verkligen gjort under dessa år så är det att initiera samverkan, leda samverkan och att samverka själva. Så vi tyckte det var på tiden att manifestera detta i en hel skrift om samverkan. Den släpper vi i samband med vår kunskapsdag om Samverkan den 30 januari 2019, anmälan är öppen och det kommer bli fullsatt – så skynda anmäl dig om du vill vara med!

Några ord från skriften bjuder jag på så här inför långhelgerna, det är kanske inte en långsökt tanke att det förekommer en hel del samverkan även privat. Det handlar ju om att verka tillsammans. Något av det finaste och ursprungligaste med att vara människa. Förmågan att formulera ett gemensamt problem och en gemensam lösning. Inte konstigt att samverkan är ett ord förknippat med så många positiva laddningar.

Men varför får så många av oss också en bekymmersrynka? ”Kan inte alla bara göra det de ska? Om alla gjorde det de var satta att göra skulle det fungera bra”. Det går att förstå invändningarna, det är en konst att samverka och det tar tid. Hur kan något så genuint positivt vara så genuint svårt? Kanske handlar det om att kliva in i någon annans skor, se det ur den andras perspektiv, som en av de vi intervjuat i skriften säger:

”En sak som gripit tag i mig är insikten att samverkan blir som bäst om vi fokuserar på att hjälpa varandra att uppnå sina målsättningar. Man brukar ju i samverkan vanligen tänka ”win-win”, eller ”what’s in it for me?”. D.v.s. jag får mina behov tillgodosedda och du får dina. Och det är förstås bra. Men om vi inte bara fokuserar på det vi själva vill få ut, utan på allvar funderar på hur man också kan underlätta för den andra parten att skapa resultat, då når man riktigt långt.”

I en tid när samhällets välfärd utmanas med behov av att göra mer med minskade och omfördelade resurser behöver vi hitta nya sätt att lösa utmaningarna. För att utveckla en plats och skapa goda förutsättningar för tillväxt och näringslivsutveckling behöver många bidra. Hur kan vi utveckla samarbetsduglighet och samverkanskompetens ytterligare? För oss som arbetar i skärningspunkten mellan det offentliga och näringslivet blir det påtagligt att samverkan är ett viktigt medel som behövs allt mer och som behöver utvecklas. Syftet med skriften är att öka kunskapen och att inspirera till bra och givande samverkan. Samverkan som gör skillnad!

Vi på Arenan önskar sköna helger och hoppas på många samtal och samarbeten nästa år!

Anna Kelly, verksamhetschef, Arena för Tillväxt

AKTUELLT

Välkommen till kunskapsdag - Samverkan som gör skillnad

Den 30 januari kl 10-16 arrangerar Arena för Tillväxt en kunskapsdag om samverkan. Då släpps också vår nya skrift Samverkan som gör skillnad. Kunskapsdagen kommer i huvudsak att innehålla kort presentation av skriften, exempel på samverkan, dialog om samverkan och vilka beståndsdelar som behövs …

E-handeln ökar mest

Årets sista Omvärldsfakta visar att detaljhandeln i Sverige omsatte 767 miljarder kronor under 2017, en ökning med 2,1 procent jämfört med 2016. Jämfört med övriga EU-länder så har omsättningen inom detaljhandeln i Sverige 2017 utvecklats svagare än genomsnittet. År 2007 utgjorde e-handeln tre …

Skellefteå – förändring i samverkan

Skellefteå sjuder av utveckling, samverkan och framtidstro. Det fanns en tung period på 1990-talet och det tidiga 2000-talet men det har svängt och staden kombinerar nu det industriella arvet med innovation, digitalisering och nya branscher. Det byggs och företag hör av sig om mark för …

Se Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolan på webben från den 19 november

Den 19 november höll Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolans roll, utveckling och framtid som möjliggörare och förstärkare av det lokala och regionala näringslivet. Vilka lärdomar kan vi dra, hur funkar YH-utbildning i praktiken, hur ser näringslivets roll ut och hur kan …

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …