Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna.

Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket uppskattade och omstartas nästa år. Vi har gett ut en skrift, Digitalisering - en kompetensresa för lokal och regional utveckling, utifrån ett näringslivsperspektiv samt en mängd nyhetsbrev, faktablad och matnyttiga artiklar. Under hösten fokuserade vi lite extra på Yrkeshögskolan med bland annat ett debattinlägg i Svenska Dagbladet. I augusti firade vi Årets Tillväxtkommun Uppsala med pompa och ståt, läs gärna våra webbintervjuer med politik och tjänstemän, där ges viktiga pusselbitar till deras framgångar! Nästa år delar vi ut priset i Uppsala den 21-22 oktober på en ny konferens, där vi också kommer släppa Sveriges Nya Geografi 2019. Mycket att blicka tillbaka på, mycket att se fram emot.

Jag vill bjuda på ytterligare ett smakprov av vad 2019 kommer innebära för Arenan.
Om det är något vi verkligen gjort under dessa år så är det att initiera samverkan, leda samverkan och att samverka själva. Så vi tyckte det var på tiden att manifestera detta i en hel skrift om samverkan. Den släpper vi i samband med vår kunskapsdag om Samverkan den 30 januari 2019, anmälan är öppen och det kommer bli fullsatt – så skynda anmäl dig om du vill vara med!

Några ord från skriften bjuder jag på så här inför långhelgerna, det är kanske inte en långsökt tanke att det förekommer en hel del samverkan även privat. Det handlar ju om att verka tillsammans. Något av det finaste och ursprungligaste med att vara människa. Förmågan att formulera ett gemensamt problem och en gemensam lösning. Inte konstigt att samverkan är ett ord förknippat med så många positiva laddningar.

Men varför får så många av oss också en bekymmersrynka? ”Kan inte alla bara göra det de ska? Om alla gjorde det de var satta att göra skulle det fungera bra”. Det går att förstå invändningarna, det är en konst att samverka och det tar tid. Hur kan något så genuint positivt vara så genuint svårt? Kanske handlar det om att kliva in i någon annans skor, se det ur den andras perspektiv, som en av de vi intervjuat i skriften säger:

”En sak som gripit tag i mig är insikten att samverkan blir som bäst om vi fokuserar på att hjälpa varandra att uppnå sina målsättningar. Man brukar ju i samverkan vanligen tänka ”win-win”, eller ”what’s in it for me?”. D.v.s. jag får mina behov tillgodosedda och du får dina. Och det är förstås bra. Men om vi inte bara fokuserar på det vi själva vill få ut, utan på allvar funderar på hur man också kan underlätta för den andra parten att skapa resultat, då når man riktigt långt.”

I en tid när samhällets välfärd utmanas med behov av att göra mer med minskade och omfördelade resurser behöver vi hitta nya sätt att lösa utmaningarna. För att utveckla en plats och skapa goda förutsättningar för tillväxt och näringslivsutveckling behöver många bidra. Hur kan vi utveckla samarbetsduglighet och samverkanskompetens ytterligare? För oss som arbetar i skärningspunkten mellan det offentliga och näringslivet blir det påtagligt att samverkan är ett viktigt medel som behövs allt mer och som behöver utvecklas. Syftet med skriften är att öka kunskapen och att inspirera till bra och givande samverkan. Samverkan som gör skillnad!

Vi på Arenan önskar sköna helger och hoppas på många samtal och samarbeten nästa år!

Anna Kelly, verksamhetschef, Arena för Tillväxt

AKTUELLT

Arena för Tillväxt avvecklas

Arena för Tillväxts ägare ICA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedbank har beslutat sig för att avveckla den gemensamma verksamheten i Arena för Tillväxt. Avvecklingen påbörjas omgående och beräknas vara klar den sista juni 2019. – Vi har haft ett framgångsrikt samarbete i 19 …

Många flyttar från Stockholm

Stockholmsregionen visade ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Trots detta växte Stockholmsregionen med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Detta framkommer i …

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

30 januari släppte Arena för Tillväxt boken Samverkan som gör skillnad . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken? - Jag vet att många tycker …