Välkommen till kunskapsdag - Samverkan som gör skillnad

Den 30 januari kl 10-16 arrangerar Arena för Tillväxt en kunskapsdag om samverkan. Då släpps också vår nya skrift Samverkan som gör skillnad.

Kunskapsdagen kommer i huvudsak att innehålla kort presentation av skriften, exempel på samverkan, dialog om samverkan och vilka beståndsdelar som behövs för samverkan.

Plats är Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm, lokal: Torget.
Konferensavgift: 1200 kr, ex moms för deltagande på plats, 700 kr ex moms för webbsändning
Sista anmälningsdag: 30 januari

Här kan du anmäla dig till kunskapsdagen, länk.

För mer info: anna.kelly@skl.se

Program

09.30 Kaffe

10.00 Inledning
           Anna Kelly, verksamhetschef Arena för Tillväxt

10.10 Samverkan som gör skillnad – ny skrift från Arena för Tillväxt
           Anette Jansson, processledare och författare Arena för Tillväxt

10.30 Stadsutveckling i samverkan för lokal och regional tillväxt
           Erika Vikström, processledare regional stadskärneutveckling, Haninge kommun
           Malin Kernby, affärsområdeschef, Wallenstam AB

10.55 Samverkan för tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län
          Susanne Rosendahl, utvecklingsledare regional utvecklingsstrategi, Region Örebro län
          Victor Sunnliden, Investering och etablering, Business Region Örebro 

11.20 Samverkan i Västra Mälardalen
           Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordf, Köpings kommun

11.45 Lunch

12.45 Workshop: viktiga beståndsdelar i samverkan

13.45 Flaggskeppsfabriken – samverkan ett styrkeområde i svensk produktion
           Birgitta Södergren, docent, organisationsforskare

14.30 Kaffe

15.00 Samverkan som gör skillnad – panelsamtal
           Sverker Lindblad, Kommunutredningen, Anna Johansson, Tillväxtverket,
           Anna Pettersson, Region Västerbotten, Johan Ödmark, Kista Science City AB
         
15.50 – 16.00  Avrundning

Välkommen!

Här finns programmet.

 

AKTUELLT

Arena för Tillväxt avvecklas

Arena för Tillväxts ägare ICA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedbank har beslutat sig för att avveckla den gemensamma verksamheten i Arena för Tillväxt. Avvecklingen påbörjas omgående och beräknas vara klar den sista juni 2019. – Vi har haft ett framgångsrikt samarbete i 19 …

Många flyttar från Stockholm

Stockholmsregionen visade ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Trots detta växte Stockholmsregionen med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Detta framkommer i …

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

30 januari släppte Arena för Tillväxt boken Samverkan som gör skillnad . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken? - Jag vet att många tycker …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …