Välkommen till kunskapsdag - Samverkan som gör skillnad

Den 30 januari kl 10-16 arrangerar Arena för Tillväxt en kunskapsdag om samverkan. Då släpps också vår nya skrift Samverkan som gör skillnad.

Kunskapsdagen kommer i huvudsak att innehålla kort presentation av skriften, exempel på samverkan, dialog om samverkan och vilka beståndsdelar som behövs för samverkan.

Plats är Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm, lokal: Torget.
Konferensavgift: 1200 kr, ex moms för deltagande på plats, 700 kr ex moms för webbsändning
Sista anmälningsdag: 30 januari

Här kan du anmäla dig till kunskapsdagen, länk.

För mer info: anna.kelly@skl.se

Program

09.30 Kaffe

10.00 Inledning
           Anna Kelly, verksamhetschef Arena för Tillväxt

10.10 Samverkan som gör skillnad – ny skrift från Arena för Tillväxt
           Anette Jansson, processledare och författare Arena för Tillväxt

10.30 Stadsutveckling i samverkan för lokal och regional tillväxt
           Erika Vikström, processledare regional stadskärneutveckling, Haninge kommun
           Malin Kernby, affärsområdeschef, Wallenstam AB

10.55 Samverkan för tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län
          Susanne Rosendahl, utvecklingsledare regional utvecklingsstrategi, Region Örebro län
          Victor Sunnliden, Investering och etablering, Business Region Örebro 

11.20 Samverkan i Västra Mälardalen
           Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordf, Köpings kommun

11.45 Lunch

12.45 Workshop: viktiga beståndsdelar i samverkan

13.45 Flaggskeppsfabriken – samverkan ett styrkeområde i svensk produktion
           Birgitta Södergren, docent, organisationsforskare

14.30 Kaffe

15.00 Samverkan som gör skillnad – panelsamtal
           Sverker Lindblad, Kommunutredningen, Anna Johansson, Tillväxtverket,           
           Anna Pettersson, Region Västerbotten m.fl.
         
15.50 – 16.00  Avrundning

Här finns programmet.

Välkommen!

 

 

AKTUELLT

Välkommen till kunskapsdag - Samverkan som gör skillnad

Den 30 januari kl 10-16 arrangerar Arena för Tillväxt en kunskapsdag om samverkan. Då släpps också vår nya skrift Samverkan som gör skillnad. Kunskapsdagen kommer i huvudsak att innehålla kort presentation av skriften, exempel på samverkan, dialog om samverkan och vilka beståndsdelar som behövs …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …

E-handeln ökar mest

Årets sista Omvärldsfakta visar att detaljhandeln i Sverige omsatte 767 miljarder kronor under 2017, en ökning med 2,1 procent jämfört med 2016. Jämfört med övriga EU-länder så har omsättningen inom detaljhandeln i Sverige 2017 utvecklats svagare än genomsnittet. År 2007 utgjorde e-handeln tre …

Skellefteå – förändring i samverkan

Skellefteå sjuder av utveckling, samverkan och framtidstro. Det fanns en tung period på 1990-talet och det tidiga 2000-talet men det har svängt och staden kombinerar nu det industriella arvet med innovation, digitalisering och nya branscher. Det byggs och företag hör av sig om mark för …

Se Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolan på webben från den 19 november

Den 19 november höll Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolans roll, utveckling och framtid som möjliggörare och förstärkare av det lokala och regionala näringslivet. Vilka lärdomar kan vi dra, hur funkar YH-utbildning i praktiken, hur ser näringslivets roll ut och hur kan …

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …