Besöksnäringen lyfter!

”Besöksnäringen lyfter

–  med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat"

När sysselsättningen inom många traditionella basnäringar har minskat, har besöksnäringen kunnat bidra med 37 000 nya jobb sedan år 2000. Många av dessa jobb är en entrébiljett till arbetsmarknaden för unga och utrikes födda. För kommuner och regioner som vill ta vara på potentialen kan besöksnäringen öka den lokala attraktionskraften och bidra till en positiv lokal och regional utveckling.
 
”Besöksnäringen lyfter – med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat" är ett initiativ av Arena för Tillväxt och Visita och riktar sig till dig som har möjlighet att påverka näringens utveckling och till dig som vill veta mer om besöksnäringens potential och betydelse för samhällsutvecklingen. Skriften ger läsaren konkret kunskap, inspiration och idéer och lämpar sig perfekt till att sprida till relevanta nämnder, styrelser, utbildningar och företagsnätverk. "I boken finns en rad konkreta exempel från olika delar av landet. En simulering visar att 20 procent fler gästnätter i Blekinge län skulle generera ett ökat skatteunderlag på 52,4 miljoner kronor till landstinget och länets kommuner. Dessa ökade skatteintäkter motsvarar 41 sjuksköterskor och 76 grundskolelärare" berättar Katrien Vanhaverbeke, chef för Arena för Tillväxt.

Beställ boken här

Pris: 149 kr/st (exkl frakt).
Vid köp av 10 st eller fler: 120 kr/st (exkl frakt).
Vid köp av 50 st eller fler: 100 kr/st (exkl frakt).

Se webbsändningen från lanseringseminariet här!

AKTUELLT

De medelstora orterna har vind i seglen

Tillväxten utanför storstäderna är viktig för att hela landet ska utvecklas och det blev temat för ett av Arenans almedalsseminarium. ”Mellan små orter som ofta har sviktande befolkningsunderlag och storstäder som växer finns de medelstora städerna. De är ofta regionala centrum och de …

Slitningar i storregionen?

Blir det växtkraft eller regionala slitningar i storregioner? Arenan arrangerade ett almedalsseminarium om den saken. ”Vi behöver kroka arm i en stark region”, hördes det från Lycksele. ”Stockholm har varit tveksamma till en region som överrock”, hördes det från …

Sverige har blivit rundare

80 procent av svenskarna bor i de 20 största arbetsmarknadsregionerna. ”Den nya geografin visar ett rundare, närmare Sverige där allt fler pendlar över kommun- och regiongränser. Den trenden fortsätter i takt med att infrastrukturen förbättras”, sa Mats Hermansson, vd för Sweco …

Tillit ger tillväxt

En av slutsatserna i boken Tillväxtkommuner visar vägen, som Gunnar Johnson har skrivit på uppdrag av Arena för Tillväxt, är vikten av tillit. ”Tillit gör att man vågar mer”, sa Gunnar Johnson i sitt sammanfattande föredrag på Arenans välbesökta Almedalsseminarium den 4 juli. …

Kommunen – en stark drivkraft i ekonomisk utveckling

Sedan 1998 har Arena för Tillväxt årligen uppmärksammat kommuner som gjort framstående insatser för att stimulera den lokala tillväxten och utvecklingen. Utmärkelsen har gått till en skiftande skara av kommuner. Vid en ytlig betraktelse är de mycket olika varandra men det finns faktorer som …

Flöden över kommungränser skapar tillväxt

Rapporten Sveriges Nya Geografi, framtagen av Sweco och Arena för Tillväxt, visar att samhällsutvecklingen och kommunernas tillväxt har blivit mer beroende av flöden över kommungränser. Det övergripande temat i 2016 års upplaga är kommunens roll i den funktionella geografin. Rapporten visar att …

Vi ses i Almedalen!

Almedalsveckan är årets höjdpunkt för oss som arbetar med samhällsfrågor. Där möts vi och där tar vi del av varandras erfarenheter, planer och strategier. Arena för Tillväxt finns på plats, och precis som tidigare år fokuserar vi på frågor som är viktiga för den lokala och regionala …