Besöksnäringen lyfter!

”Besöksnäringen lyfter

–  med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat"

När sysselsättningen inom många traditionella basnäringar har minskat, har besöksnäringen kunnat bidra med 37 000 nya jobb sedan år 2000. Många av dessa jobb är en entrébiljett till arbetsmarknaden för unga och utrikes födda. För kommuner och regioner som vill ta vara på potentialen kan besöksnäringen öka den lokala attraktionskraften och bidra till en positiv lokal och regional utveckling.
 
”Besöksnäringen lyfter – med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat" är ett initiativ av Arena för Tillväxt och Visita och riktar sig till dig som har möjlighet att påverka näringens utveckling och till dig som vill veta mer om besöksnäringens potential och betydelse för samhällsutvecklingen. Skriften ger läsaren konkret kunskap, inspiration och idéer och lämpar sig perfekt till att sprida till relevanta nämnder, styrelser, utbildningar och företagsnätverk. "I boken finns en rad konkreta exempel från olika delar av landet. En simulering visar att 20 procent fler gästnätter i Blekinge län skulle generera ett ökat skatteunderlag på 52,4 miljoner kronor till landstinget och länets kommuner. Dessa ökade skatteintäkter motsvarar 41 sjuksköterskor och 76 grundskolelärare" berättar Katrien Vanhaverbeke, chef för Arena för Tillväxt.

Beställ boken här

Pris: 149 kr/st (exkl frakt).
Vid köp av 10 st eller fler: 120 kr/st (exkl frakt).
Vid köp av 50 st eller fler: 100 kr/st (exkl frakt).

Se webbsändningen från lanseringseminariet här!

AKTUELLT

Hur ser näringslivet på kommunsammanslagningar?

Frågan om kommunernas situation och framtid har seglat upp både i samhällsdebatten och på den politiska dagordningen. Diskussionen utgår dock oftast från medborgaren eller ett kommunalt verksamhetsperspektiv. Med rapporten Näringslivets perspektiv på kommunernas framtid vill Arena för Tillväxt …

Behålla jobbet – lika viktigt som att få det

Vilka är det som har svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, och vad karakteriserar de företag som anställer arbetslösa? I en ny rapport riktas ljuset på arbetslösa som står relativt nära arbetsmarknaden. Rapporten presenterades vid Arena för Tillväxts seminarium om …

Sex stora regioner i Sverige

Regionindelningens indelningskommitté har nu presenterat sitt förslag om hur Sveriges regioner bör se ut. Som väntat är det sammanslagningar som föreslås och kartan visar sammanlagt sex regioner. Uppdraget och ambitionen har varit att regionerna ska vara jämnstarka med ungefär lika stort …

Nytt nummer av Omvärldsfakta

I december 2015 var Sveriges befolkning uppe i 9 851 017 personer. Folkmängden ökade med 103 662 personer under året, vilket motsvarar en tillväxt på 1,1 procent. Tre fjärdedelar av befolkningstillväxten beror på migrationsnettot. Invandringen är den huvudsakliga förklaringen till att …

Entreprenörskap som sprider sig

Det finns en dynamik i framgångsrika entreprenörskapskulturer som gör att de sprider sig själva. Därför fortsätter platser och regioner med starka entreprenöriella traditioner att skapa fler nya företag än andra delar av landet.  -Att entreprenörer till stor del skapar sina egna kulturer är …

Besöksnäringsturnén fortsätter

Besöksnäringens Sverigeturné fortsätter under vintern/våren 2016 och kommer att nå merparten av Sverige. Huvudsyftet med turnén är att stimulera till ökat samarbete mellan näringslivet, kommuner och regioner för att utveckla besöksnäringen och därmed skapa tillväxt och fler …

Arena för Tillväxt söker processledare

Du kommer att arbeta med kunskapsstöd och processledning av förändringsarbete samt medverka till att skapa samverkan i lokala och regionala miljöer. Detta görs i form av workshops, utbildningar samt nätverks- och tillväxtträffar. Det är en utåtriktad roll som innebär en del resande till …