Arena för Tillväxt bistår gärna i tillväxt- och utvecklingsarbete

I snart sjutton år har Arena för Tillväxt arbetat med processledning och kunskapsförmedling. Vi har under årens lopp verkat i cirka 180 kommuner och många regionala och delregionala organisationer. Vi vill påminna om att Arena för Tillväxt gärna bistår med stöd i lokalt och regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete utifrån behov. Det kan exempelvis handla om:

Föreläsningar och seminarier

- Omvärldsanalys

- Tillväxtanalys av kommun(er) och region(er)

- Lokal- och regional attraktionskraft

- Lokal- och regional tillväxt 

- Presentation av den årliga rapporten Sveriges Nya Geografi

- Tillit och tolerans

 

Processledning

Kopplat till lokalt- eller regionalt tillväxt-/utvecklingsarbete, exempelvis vid framtagande av nytt näringslivs- eller tillväxtprogram/strategi.

 

Rådgivning

Relaterat till lokalt eller regionalt tillväxt-/utvecklingsarbete.

 

Välkomna att höra av er om ni är intresserade av stöd eller för ytterligare information:

Linnéa Hassis, processledare, 08-4527526, linnea.hassis@skl.se
Per Sandgren, processledare, 08-4527512, per.sandgren@skl.se

AKTUELLT

Lekebergs kommun – hit vill många flytta

Lekeberg är en av de kommuner som hade positivt inrikes flyttnetto under 2017. Att Sverige växer framgår av senaste Omvärldsfakta från Arena för Tillväxt. Folkmängden ökade med 125 000 personer under 2017 och var vid årsskiftet cirka 10 120 000 personer. De flesta kommuner …

Vad händer med strukturfonderna?

Två stora frågor överskuggar det mesta i EU och Bryssel just nu – EUs långtidsbudget och brexit. De båda frågorna hänger också nära samman. Med ett brexit skulle EU tappa omkring 12 procent av sin budget, drygt 16 miljarder euro per år. Ett område som ligger på bordet i …

Pendlarna i Ulricehamn

Större lokala arbetsmarknader bidrar till ökad flexibilitet och dynamik på den lokala arbetsmarknaden, det gynnar både företagare och enskilda medborgare. Årets första Omvärldsfakta handlar om arbetspendlingen i landets kommuner. I Ulricehamn har arbetsinpendlingen ökat med 37 procent mellan …

Planer för tillväxt

Under hösten 2017 genomförde Arena för Tillväxt en inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram. Vi använde kommunernas webbplatser som källa och gick igenom alla 116 program som gällde för 2017. Inventeringen visade bland annat: 116 program återfanns (40 procent); 81 …

Arenan söker ny verksamhetschef

Kanske är du, eller någon du känner, rätt person för att jobba med oss för utveckling i hela landet? Verksamhetschefen behöver ha ett genuint intresse för hållbar samhällsutveckling, vara målinriktad och analytisk och riktigt bra på att skapa relationer. Det är ett omväxlande och stimulerande …

Jokkmokk – bland de bästa i landet i mätning av nyföretagande

Jokkmokks kommun i Norrbottens län placerar sig på femte plats i landet när det gäller nyföretagande under 2016. Något som naturligtvis kommunstyrelsen ordförande, Robert Bernhardsson (s), tycker är glädjande. – Ser man det över en tioårsperiod så tror jag att vi legat bra till hela tiden, …

Prisutdelning i Älmhult

Lördagen den 14 oktober drog Arenan till Älmhult för att dela ut priset Årets Tillväxtkommun. Prisutdelningen skedde i samband med invigningen av handelsgatan Norra Esplanaden och senare samma dag var det också premiär för Kulturnatta i Älmhult. Trots ruskväder hade många Älmhultsbor tagit …