Arena för Tillväxt bistår gärna i tillväxt- och utvecklingsarbete

I snart sjutton år har Arena för Tillväxt arbetat med processledning och kunskapsförmedling. Vi har under årens lopp verkat i cirka 180 kommuner och många regionala och delregionala organisationer. Vi vill påminna om att Arena för Tillväxt gärna bistår med stöd i lokalt och regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete utifrån behov. Det kan exempelvis handla om:

Föreläsningar och seminarier

- Omvärldsanalys

- Tillväxtanalys av kommun(er) och region(er)

- Lokal- och regional attraktionskraft

- Lokal- och regional tillväxt 

- Presentation av den årliga rapporten Sveriges Nya Geografi

- Tillit och tolerans

 

Processledning

Kopplat till lokalt- eller regionalt tillväxt-/utvecklingsarbete, exempelvis vid framtagande av nytt näringslivs- eller tillväxtprogram/strategi.

 

Rådgivning

Relaterat till lokalt eller regionalt tillväxt-/utvecklingsarbete.

 

Välkomna att höra av er om ni är intresserade av stöd eller för ytterligare information:

Linnéa Hassis, processledare, 08-4527526, linnea.hassis@skl.se
Per Sandgren, processledare, 08-4527512, per.sandgren@skl.se

AKTUELLT

Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regional utveckling

Digitalisering påverkar hur vi organiserar oss – mellan det offentliga och privata, det påverkar affärsmodeller och hur välfärden utvecklas. Digitalisering påverkar grundläggande delar som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet och demokrati. Vi kommer att kunna göra helt nya …

Konferensen Växa eller krympa

Den 16-17 maj hölls Växa eller Krympa, en konferens i Luleå anordnad av Norrbottens Kommuner tillsammans med Arena för Tillväxt. 160 deltagare fick ta del av ett varierat innehåll: Välfärdens utmaningar och möjligheter där Vesna Jovic, vd på SKL, bland annat lyfte fram digitaliseringens alla …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

Nu finns Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Stad och Land - Konkurrens eller samspel? som hölls den 3 maj att tillgå i följande  länk till film . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från landsbygd till städer. Det handlar också om hur …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …

Anna Kelly är Arenans nya chef

Den 1 juli börjar Anna Kelly hos oss som verksamhetschef, men redan nu finns hon med på planeringsmöten. Just nu planerar vi inför Almedalen där vi släpper Sveriges Nya Geografi den 3 juli och inför Kommek där vinnaren av årets Tillväxtkommun tillkännages den 22 augusti. Anna har närmast varit …

Lekebergs kommun – hit vill många flytta

Lekeberg är en av de kommuner som hade positivt inrikes flyttnetto under 2017. Att Sverige växer framgår av senaste Omvärldsfakta från Arena för Tillväxt. Folkmängden ökade med 125 000 personer under 2017 och var vid årsskiftet cirka 10 120 000 personer. De flesta kommuner …

Vad händer med strukturfonderna?

Två stora frågor överskuggar det mesta i EU och Bryssel just nu – EUs långtidsbudget och brexit. De båda frågorna hänger också nära samman. Med ett brexit skulle EU tappa omkring 12 procent av sin budget, drygt 16 miljarder euro per år. Ett område som ligger på bordet i …