Ökande e-handel ställer nya krav

Allt fler väljer att e-handla och det finns olika drivkrafter enligt Andreas Svensson, seniorkonsult på HUI Research. Han menar att på landsbygden är det stora utbudet en viktig drivkraft medan det i storstaden mer handlar om bekvämlighet.

– Våra liv blir mer digitala och e-handeln är en del i detta men butiken fyller en fortsatt viktig roll, menar Andreas.

Det är olika mognadsgrad inom e-handel beroende på bransch. Inom bokhandeln säljs 50 procent på nätet medan dagligvaruhandeln bara har två procent av sin försäljning genom e-handel. 

– Dagligvaruhandelns e-handel har tagit fart de senaste två åren och det tar tid, kraft och pengar att utforma e-handelslösningar för dagligvaror, säger Andreas. 

För dagligvaruhandeln innebär e-handeln en ny affärsmodell som är utmanande och som kan ge mindre lönsamhet.

– Fram till nu har kunderna själva tagit sig till butiken, handlat och tagit med varorna hem och för den fysiska handeln har det varit bekvämt, menar Andreas.

Upplevelsen av fysisk butik kan e-handeln inte konkurrera med än så länge men den kommer att utvecklas och göras mer virtuell. Detaljhandeln har under många år varit underinvesterad och inte särskilt innovativ eller digital och här gäller det för de enskilda handlarna att hänga med för att vara konkurrenskraftiga. Det krävs utveckling för att möta kundernas ökade behov av e-handel. 

– Om ett par generationer kommer de berätta om hur man förr i tiden åkte till en butik och handlade mat och det kommer uppfattas som märkligt, säger Andreas.

Andreas Svensson framhåller också att kommunerna har en viktig uppgift i att stödja företagsetableringar kopplat till e-handel i form av lager, logistik och annat.

– Morgongåva är ett exempel på samhälle som attraherat e-handelsföretag i form av lager för Apotea och Adlibris.

Fakta: E-handeln utgjorde 9 procent (67 miljarder kr) av den totala detaljhandelsomsättningen 2017, 2 procent dagligvaruhandel och 14 procent sällanköpshandel. År 2007 utgjorde e-handeln 3 procent av detaljhandeln och jämfört med 2007 har e-handelns omsättning fyrdubblats.

Läs mer i Omvärldsfakta nr 4/2018

AKTUELLT

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

Nu släpper Arena för Tillväxt sin nya bok Samverkan som gör skillnad , en bok som vi arbetat med under hösten och som vi berättar mer om på ett kunskapsseminarium den 30 januari. Anmäl dig här till seminariet . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …

E-handeln ökar mest

Årets sista Omvärldsfakta visar att detaljhandeln i Sverige omsatte 767 miljarder kronor under 2017, en ökning med 2,1 procent jämfört med 2016. Jämfört med övriga EU-länder så har omsättningen inom detaljhandeln i Sverige 2017 utvecklats svagare än genomsnittet. År 2007 utgjorde e-handeln tre …

Skellefteå – förändring i samverkan

Skellefteå sjuder av utveckling, samverkan och framtidstro. Det fanns en tung period på 1990-talet och det tidiga 2000-talet men det har svängt och staden kombinerar nu det industriella arvet med innovation, digitalisering och nya branscher. Det byggs och företag hör av sig om mark för …