Frukost med Tillit och tolerans

Den 24 september bjöd Arena för Tillväxt in till frukostseminarium för att presentera Jan Toréges bok "Tillit och tolerans". 

Se seminariet i efterhand här

Boken handlar om hur samhällsandan, eller en plats sociala kapital som det kallas i forskningen, blivit en  allt viktigare konkurrensfaktor i en tid av globalisering, snabba förändringar och stor rörlighet. 

Jan Torége utforskar det sociala kapitalet och dess byggstenar, tillit och tolerans, och presenterar förslag och konkreta exempel på hur ett lokalt samhälle kan stärka sitt sociala kapital. Ämnet diskuteras vidare i ett samtal med både forskare och lokala beslutsfattare. 

Medverkande: 
Jan Torége, författare till skriften och utredare på SKL
Hans Westlund, professor i entreprenörskap och urbana och regionala studier (KTH & JU)
Per-Anders Westhed,  kommunstyrelsens ordförande Vansbro
Anna Olofsson, marknadschef Umeå kommun

 


Skräddarsydd  workshop
Vill ni ha hjälp med att identifiera hur det sociala kapitalet kan utvecklas i er kommun, region eller organisation?

Kontakta Katrien Vanhaverbeke på Arena för Tillväxt för skräddarsydda föreläsningar och processtöd.   

Exemplar av skriften kan beställas via info@arenafortillvaxt.se till en kostnad av 150 kr/st (exkl frakt)
  
 

AKTUELLT

Arena för Tillväxt avvecklas

Arena för Tillväxts ägare ICA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedbank har beslutat sig för att avveckla den gemensamma verksamheten i Arena för Tillväxt. Avvecklingen påbörjas omgående och beräknas vara klar den sista juni 2019. – Vi har haft ett framgångsrikt samarbete i 19 …

Många flyttar från Stockholm

Stockholmsregionen visade ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Trots detta växte Stockholmsregionen med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Detta framkommer i …

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

30 januari släppte Arena för Tillväxt boken Samverkan som gör skillnad . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken? - Jag vet att många tycker …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …