Många flyttar från Stockholm

Stockholmsregionen visade ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Trots detta växte Stockholmsregionen med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Detta framkommer i Arena för Tillväxt senaste omvärldsfakta om befolkningsutvecklingen 2018. Vi har ställt några frågor till Anna Kelly, verksamhetschef på Arena för Tillväxt, kring befolkningsutvecklingen i Stockholmsregionen.

Vad visar statistiken kring inrikes flyttnetto för Stockholmsregionen?

För regionen var det som vanligt ett tydligt plus i inrikes flyttnetto i åldersgruppen 23–30 år men för det stora flertalet övriga årskullar visade det minus. En skillnad 2018 är tydliga minskningar jämfört med föregående fem år för åldrarna 1–5 år och 30–34 år samt för årskullarna efter gymnasiet, 19–22 år. För 2018 innebar det att barnfamiljer och unga vuxna i högre grad flyttade från regionen. Inrikes inflyttning för dessa åldersgrupper visade ingen påtaglig förändring. För det senaste decenniet har inrikes flyttnetto årligen visat några tusen plus, men för 2018 var det ett knappt minus. Det är framförallt Stockholms stad som bidrar till att det blir minus, de flesta andra av länets 26 kommuner visade plus 2018 i inrikes flyttnetto.

Vad kan det negativa inrikes flyttnettot 2018 bero på?

Det är sannolikt flera faktorer som förklarar, bland annat utmaningarna kring boende i Stockholmsregionen med höga boendekostnader och där nybyggandet bromsat in och nybyggandet framförallt riktar sig till hushåll med stark ekonomi. Tröskeln att ta sig in på Stockholms bostadsmarknad blir allt högre och nybyggnationen borde vara mer diversifierad och i högre grad riktas till bland andra unga och studerande. Ytterligare en orsak kan handla om livsval i samband med familjebildande, där allt fler väljer att lämna Stockholmsregionen och bosätta sig i mer attraktiva livsmiljöer utanför regionen där förskola, skola, billigare boende, trygghet och att få ihop livspusslet spelar roll.

Om nu befolkningstillväxten ändå är stark för Stockholmsregionen, spelar det då någon roll att det är negativt inrikes flyttnetto?

Ja absolut, kopplat till attraktivitet är det anmärkningsvärt att det är fler som flyttar ut från Stockholmsregionen till andra delar av landet än de som flyttar in. Självklart borde Sveriges starkaste tillväxtmotor ha ett positivt inrikes flyttnetto. Exempelvis riskerar kompetensförsörjningen att bli långsiktigt lidande av ett negativt inrikes flyttnetto och det i sin tur kan få negativa konsekvenser för näringslivets utveckling i regionen och attraktionskraften för att etablera näringar.

AKTUELLT

Arena för Tillväxt avvecklas

Arena för Tillväxts ägare ICA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedbank har beslutat sig för att avveckla den gemensamma verksamheten i Arena för Tillväxt. Avvecklingen påbörjas omgående och beräknas vara klar den sista juni 2019. – Vi har haft ett framgångsrikt samarbete i 19 …

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

30 januari släppte Arena för Tillväxt boken Samverkan som gör skillnad . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken? - Jag vet att många tycker …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …