Planer för tillväxt

Under hösten 2017 genomförde Arena för Tillväxt en inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram. Vi använde kommunernas webbplatser som källa och gick igenom alla 116 program som gällde för 2017.

Inventeringen visade bland annat:

  • 116 program återfanns (40 procent); 81 näringslivsprogram/ strategier, 11 tillväxtprogram/strategier och 24 med annat namn, ex plan/policy.
  • Två tredjedelar av programmen beskriver inte någon koppling till regional samverkan, 10 procent har koppling till RUS och övriga drygt 25 procent har koppling till mellankommunal samverkan eller annan kommunöverskridande samverkan.
  • Omkring hälften av programmen hänvisar till någon form av handlingsplan, antingen i programmet eller kopplat till programmet.
  • Hållbarhetsperspektivet betonas i cirka en fjärdedel av programmen.
  • Programmet utarbetas ofta i nära samarbete mellan kommun och näringsliv.
  • Långsiktigt program bryts ofta ner med aktiviteter per verksamhetsår, där vissa aktiviteter löper under längre tid.

Klicka här för lista med länkar till kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram

Arena för Tillväxts erfarenhet är att det är viktigt att formulera en gemensam riktning och gemensamma mål för det lokala näringslivs- och tillväxtarbetet. Det kan exempelvis göras i ett näringslivs- eller tillväxtprogram. Det är stora skillnader i upplägg och omfattning på de olika programmen och strategierna i landet och det finns inget som är rätt och fel. Däremot vet vi att för ett framgångsrikt arbete är processen med att ta fram dokumentet minst lika viktig som innehållet. Inte minst ser vi att god kontinuerlig dialog och samarbete mellan kommun och näringsliv ger kraft i arbetet.

Kontakta gärna Per Sandgren eller Linnéa Hassis om ni önskar processtöd i ert arbete med att utveckla och genomföra näringslivs- och tillväxtprogram. 

 

AKTUELLT

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …

Sveriges Nya Geografi 2018

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi har fokus på kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering. – Globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar och ställer krav på kommunernas omställningsförmåga. Det är viktigt att lokala strategier för stärkt …

Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regional utveckling

Digitalisering påverkar hur vi organiserar oss – mellan det offentliga och privata, det påverkar affärsmodeller och hur välfärden utvecklas. Digitalisering påverkar grundläggande delar som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet och demokrati. Vi kommer att kunna göra helt nya …

Konferensen Växa eller krympa

Den 16-17 maj hölls Växa eller Krympa, en konferens i Luleå anordnad av Norrbottens Kommuner tillsammans med Arena för Tillväxt. 160 deltagare fick ta del av ett varierat innehåll: Välfärdens utmaningar och möjligheter där Vesna Jovic, vd på SKL, bland annat lyfte fram digitaliseringens alla …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

Nu finns Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Stad och Land - Konkurrens eller samspel? som hölls den 3 maj att tillgå i följande  länk till film . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från landsbygd till städer. Det handlar också om hur …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …