Planer för tillväxt

Under hösten 2017 genomförde Arena för Tillväxt en inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram. Vi använde kommunernas webbplatser som källa och gick igenom alla 116 program som gällde för 2017.

Inventeringen visade bland annat:

  • 116 program återfanns (40 procent); 81 näringslivsprogram/ strategier, 11 tillväxtprogram/strategier och 24 med annat namn, ex plan/policy.
  • Två tredjedelar av programmen beskriver inte någon koppling till regional samverkan, 10 procent har koppling till RUS och övriga drygt 25 procent har koppling till mellankommunal samverkan eller annan kommunöverskridande samverkan.
  • Omkring hälften av programmen hänvisar till någon form av handlingsplan, antingen i programmet eller kopplat till programmet.
  • Hållbarhetsperspektivet betonas i cirka en fjärdedel av programmen.
  • Programmet utarbetas ofta i nära samarbete mellan kommun och näringsliv.
  • Långsiktigt program bryts ofta ner med aktiviteter per verksamhetsår, där vissa aktiviteter löper under längre tid.

Klicka här för lista med länkar till kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram

Arena för Tillväxts erfarenhet är att det är viktigt att formulera en gemensam riktning och gemensamma mål för det lokala näringslivs- och tillväxtarbetet. Det kan exempelvis göras i ett näringslivs- eller tillväxtprogram. Det är stora skillnader i upplägg och omfattning på de olika programmen och strategierna i landet och det finns inget som är rätt och fel. Däremot vet vi att för ett framgångsrikt arbete är processen med att ta fram dokumentet minst lika viktig som innehållet. Inte minst ser vi att god kontinuerlig dialog och samarbete mellan kommun och näringsliv ger kraft i arbetet.

Kontakta gärna Per Sandgren eller Linnéa Hassis om ni önskar processtöd i ert arbete med att utveckla och genomföra näringslivs- och tillväxtprogram. 

 

AKTUELLT

Välkommen till kunskapsdag - Samverkan som gör skillnad

Den 30 januari kl 10-16 arrangerar Arena för Tillväxt en kunskapsdag om samverkan. Då släpps också vår nya skrift Samverkan som gör skillnad. Kunskapsdagen kommer i huvudsak att innehålla kort presentation av skriften, exempel på samverkan, dialog om samverkan och vilka beståndsdelar som behövs …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …

E-handeln ökar mest

Årets sista Omvärldsfakta visar att detaljhandeln i Sverige omsatte 767 miljarder kronor under 2017, en ökning med 2,1 procent jämfört med 2016. Jämfört med övriga EU-länder så har omsättningen inom detaljhandeln i Sverige 2017 utvecklats svagare än genomsnittet. År 2007 utgjorde e-handeln tre …

Skellefteå – förändring i samverkan

Skellefteå sjuder av utveckling, samverkan och framtidstro. Det fanns en tung period på 1990-talet och det tidiga 2000-talet men det har svängt och staden kombinerar nu det industriella arvet med innovation, digitalisering och nya branscher. Det byggs och företag hör av sig om mark för …

Se Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolan på webben från den 19 november

Den 19 november höll Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolans roll, utveckling och framtid som möjliggörare och förstärkare av det lokala och regionala näringslivet. Vilka lärdomar kan vi dra, hur funkar YH-utbildning i praktiken, hur ser näringslivets roll ut och hur kan …

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …