Planer för tillväxt

Under hösten 2017 genomförde Arena för Tillväxt en inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram. Vi använde kommunernas webbplatser som källa och gick igenom alla 116 program som gällde för 2017.

Inventeringen visade bland annat:

  • 116 program återfanns (40 procent); 81 näringslivsprogram/ strategier, 11 tillväxtprogram/strategier och 24 med annat namn, ex plan/policy.
  • Två tredjedelar av programmen beskriver inte någon koppling till regional samverkan, 10 procent har koppling till RUS och övriga drygt 25 procent har koppling till mellankommunal samverkan eller annan kommunöverskridande samverkan.
  • Omkring hälften av programmen hänvisar till någon form av handlingsplan, antingen i programmet eller kopplat till programmet.
  • Hållbarhetsperspektivet betonas i cirka en fjärdedel av programmen.
  • Programmet utarbetas ofta i nära samarbete mellan kommun och näringsliv.
  • Långsiktigt program bryts ofta ner med aktiviteter per verksamhetsår, där vissa aktiviteter löper under längre tid.

Klicka här för lista med länkar till kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram

Arena för Tillväxts erfarenhet är att det är viktigt att formulera en gemensam riktning och gemensamma mål för det lokala näringslivs- och tillväxtarbetet. Det kan exempelvis göras i ett näringslivs- eller tillväxtprogram. Det är stora skillnader i upplägg och omfattning på de olika programmen och strategierna i landet och det finns inget som är rätt och fel. Däremot vet vi att för ett framgångsrikt arbete är processen med att ta fram dokumentet minst lika viktig som innehållet. Inte minst ser vi att god kontinuerlig dialog och samarbete mellan kommun och näringsliv ger kraft i arbetet.

Kontakta gärna Per Sandgren eller Linnéa Hassis om ni önskar processtöd i ert arbete med att utveckla och genomföra näringslivs- och tillväxtprogram. 

 

AKTUELLT

Arenan söker ny verksamhetschef

Kanske är du, eller någon du känner, rätt person för att jobba med oss för utveckling i hela landet? Verksamhetschefen behöver ha ett genuint intresse för hållbar samhällsutveckling, vara målinriktad och analytisk och riktigt bra på att skapa relationer. Det är ett omväxlande och stimulerande …

Jokkmokk – bland de bästa i landet i mätning av nyföretagande

Jokkmokks kommun i Norrbottens län placerar sig på femte plats i landet när det gäller nyföretagande under 2016. Något som naturligtvis kommunstyrelsen ordförande, Robert Bernhardsson (s), tycker är glädjande. – Ser man det över en tioårsperiod så tror jag att vi legat bra till hela tiden, …

Prisutdelning i Älmhult

Lördagen den 14 oktober drog Arenan till Älmhult för att dela ut priset Årets Tillväxtkommun. Prisutdelningen skedde i samband med invigningen av handelsgatan Norra Esplanaden och senare samma dag var det också premiär för Kulturnatta i Älmhult. Trots ruskväder hade många Älmhultsbor tagit …

Älmhult är Årets tillväxtkommun

I Älmhult arbetar kommunen och näringslivet nära tillsammans för att nå tillväxt och hållbar utveckling. Ett strategiskt arbete som bland annat innehåller satsningar på byggande, centrumutveckling och platsvarumärke har stärkt Älmhults position som attraktiv boendekommun utanför de större …

Födelsedagsfirande för Sveriges Nya Geografi

I år är det 20:e året som Sveriges Nya Geografi publiceras. Måndagen den 28:e augusti firades detta med en jubileumseftermiddag. Den inleddes med en 20-årsexposé kring Sveriges Nya Geografi och därefter presenterades årets rapport som har fokus på hållbarhet. Ett panelsamtal hölls med Helén …

Vad betyder hållbarhet för lokal utveckling?

Tema för 2017 års upplaga av Sveriges Nya Geografi är  hållbarhet och dess betydelse för lokal och regional utveckling. Förutom några kartor som visar på grundläggande förutsättningar för hållbarheten i kommunerna speglar kartorna olika aspekter på ekonomisk, social och …