Uppsalas stadsdirektör: "Gemensamt ansvar och koll på roller"

Joachim Danielsson är stadsdirektör i Uppsala. Han berättar hur arbetet går till när de gör verkstad av visionen Ett Uppsala. Från att ha varit en beställar- och utförarorganisation med stuprör för olika frågor och där många optimerade utifrån egna perspektiv är Uppsala kommun nu på väg att bli en väloljad samarbetsorganisation.

– I grunden handlar det om att förstå det komplexa uppdrag som en kommun har. Då är det också helt nödvändigt att arbeta tillsammans, inte var och en för sig, säger Joachim Danielsson.

De politiska visionerna får inte fastna i skarvar och förhandlingar inom och mellan förvaltningar och bolag.

– Vi behöver ständigt påminna oss om att vi jobbar i demokratibranschen. Vi ska samlas kring visionen, vi ska styra och leda, och fånga det politiska uppdraget. Vi tjänstepersoner måste förstå fullmäktiges, nämndernas och styrelsernas ambitioner. Vilka är de viktigaste frågorna? Hur kan vi se till att de får genomslag i verksamheten? Nu finns det en bred politisk enighet kring de tre hållbarhetsperspektiven och kring att grunduppdraget är att åstadkomma tillväxt. Det är en trygghet och styrka för oss.

För att säkerställa att Uppsala kommun når sina mål har ett omfattande förändringsarbete bedrivits de senaste åren under parollen ”Ett Uppsala en kommun”. Det har handlat om ny och mer ändamålsenlig organisation, bättre processer, ordning och reda och att få bukt med ekonomin, där kommunen vänt underskott till en ekonomi i balans.

– Men synen på ledarskapet är kanske det viktigaste verktyget i genomförandet av ”Ett Uppsala” säger Joachim Danielsson.

I gemensamma utvecklingsprogram har ökad tillit skapats mellan förvaltningarnas och bolagens direktörer. Både individer, grupper och organisation har utvecklats. Och chefer och medarbetare samlas idag kring en gemensam värdegrund där ledorden är: Vi gör skillnad, jobbar tillsammans och välkomnar nyskapande.

I en av de viktigaste processerna, budgetprocessen, jobbar kommunens högsta ledning tillsammans med budgetförslaget utifrån de politiska riktlinjerna. Att använda professionell och målmedveten processledning är en framgångsfaktor.

– Vi tar gemensamt ansvar för helheten och är överens när förslaget skickas över till politikerna, säger Joachim Danielsson.

Årets tillväxtkommun är ett pris till alla som verkar för att utveckla Uppsala, enligt Joachim Danielsson.

– Vi når framgång genom samarbete och engagemang från näringsliv, universitetet och andra aktörer i kommunen.

Goda råd från Uppsala

  • Säkerställ den politiska gensomslagskraften i dialog mellan politiker och tjänstepersoner.
  • Enkel och tydlig organisation
  • Ordning och reda i system och processer.
  • Ekonomi i balans.
  • Fokusera på ledarskapet.

Läs mer om Uppsala
Intervju med kommunstyrelsens ordförande i Uppsala

Intervju med stadsbyggnadsdirektören i Uppsala

Stöd i utvecklingsprocesser
Arenans erbjudande till kommuner

AKTUELLT

Arena för Tillväxt avvecklas

Arena för Tillväxts ägare ICA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedbank har beslutat sig för att avveckla den gemensamma verksamheten i Arena för Tillväxt. Avvecklingen påbörjas omgående och beräknas vara klar den sista juni 2019. – Vi har haft ett framgångsrikt samarbete i 19 …

Många flyttar från Stockholm

Stockholmsregionen visade ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Trots detta växte Stockholmsregionen med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Detta framkommer i …

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

30 januari släppte Arena för Tillväxt boken Samverkan som gör skillnad . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken? - Jag vet att många tycker …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …