Uppsalas stadsdirektör: "Gemensamt ansvar och koll på roller"

Joachim Danielsson är stadsdirektör i Uppsala. Han berättar hur arbetet går till när de gör verkstad av visionen Ett Uppsala. Från att ha varit en beställar- och utförarorganisation med stuprör för olika frågor och där många optimerade utifrån egna perspektiv är Uppsala kommun nu på väg att bli en väloljad samarbetsorganisation.

– I grunden handlar det om att förstå det komplexa uppdrag som en kommun har. Då är det också helt nödvändigt att arbeta tillsammans, inte var och en för sig, säger Joachim Danielsson.

De politiska visionerna får inte fastna i skarvar och förhandlingar inom och mellan förvaltningar och bolag.

– Vi behöver ständigt påminna oss om att vi jobbar i demokratibranschen. Vi ska samlas kring visionen, vi ska styra och leda, och fånga det politiska uppdraget. Vi tjänstepersoner måste förstå fullmäktiges, nämndernas och styrelsernas ambitioner. Vilka är de viktigaste frågorna? Hur kan vi se till att de får genomslag i verksamheten? Nu finns det en bred politisk enighet kring de tre hållbarhetsperspektiven och kring att grunduppdraget är att åstadkomma tillväxt. Det är en trygghet och styrka för oss.

För att säkerställa att Uppsala kommun når sina mål har ett omfattande förändringsarbete bedrivits de senaste åren under parollen ”Ett Uppsala en kommun”. Det har handlat om ny och mer ändamålsenlig organisation, bättre processer, ordning och reda och att få bukt med ekonomin, där kommunen vänt underskott till en ekonomi i balans.

– Men synen på ledarskapet är kanske det viktigaste verktyget i genomförandet av ”Ett Uppsala” säger Joachim Danielsson.

I gemensamma utvecklingsprogram har ökad tillit skapats mellan förvaltningarnas och bolagens direktörer. Både individer, grupper och organisation har utvecklats. Och chefer och medarbetare samlas idag kring en gemensam värdegrund där ledorden är: Vi gör skillnad, jobbar tillsammans och välkomnar nyskapande.

I en av de viktigaste processerna, budgetprocessen, jobbar kommunens högsta ledning tillsammans med budgetförslaget utifrån de politiska riktlinjerna. Att använda professionell och målmedveten processledning är en framgångsfaktor.

– Vi tar gemensamt ansvar för helheten och är överens när förslaget skickas över till politikerna, säger Joachim Danielsson.

Årets tillväxtkommun är ett pris till alla som verkar för att utveckla Uppsala, enligt Joachim Danielsson.

– Vi når framgång genom samarbete och engagemang från näringsliv, universitetet och andra aktörer i kommunen.

Goda råd från Uppsala

  • Säkerställ den politiska gensomslagskraften i dialog mellan politiker och tjänstepersoner.
  • Enkel och tydlig organisation
  • Ordning och reda i system och processer.
  • Ekonomi i balans.
  • Fokusera på ledarskapet.

Läs mer om Uppsala
Intervju med kommunstyrelsens ordförande i Uppsala

Intervju med stadsbyggnadsdirektören i Uppsala

Stöd i utvecklingsprocesser
Arenans erbjudande till kommuner

AKTUELLT

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …

Sveriges Nya Geografi 2018

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi har fokus på kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering. – Globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar och ställer krav på kommunernas omställningsförmåga. Det är viktigt att lokala strategier för stärkt …

Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regional utveckling

Digitalisering påverkar hur vi organiserar oss – mellan det offentliga och privata, det påverkar affärsmodeller och hur välfärden utvecklas. Digitalisering påverkar grundläggande delar som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet och demokrati. Vi kommer att kunna göra helt nya …

Konferensen Växa eller krympa

Den 16-17 maj hölls Växa eller Krympa, en konferens i Luleå anordnad av Norrbottens Kommuner tillsammans med Arena för Tillväxt. 160 deltagare fick ta del av ett varierat innehåll: Välfärdens utmaningar och möjligheter där Vesna Jovic, vd på SKL, bland annat lyfte fram digitaliseringens alla …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

Nu finns Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Stad och Land - Konkurrens eller samspel? som hölls den 3 maj att tillgå i följande  länk till film . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från landsbygd till städer. Det handlar också om hur …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …