Uppsalas stadsdirektör: "Gemensamt ansvar och koll på roller"

Joachim Danielsson är stadsdirektör i Uppsala. Han berättar hur arbetet går till när de gör verkstad av visionen Ett Uppsala. Från att ha varit en beställar- och utförarorganisation med stuprör för olika frågor och där många optimerade utifrån egna perspektiv är Uppsala kommun nu på väg att bli en väloljad samarbetsorganisation.

– I grunden handlar det om att förstå det komplexa uppdrag som en kommun har. Då är det också helt nödvändigt att arbeta tillsammans, inte var och en för sig, säger Joachim Danielsson.

De politiska visionerna får inte fastna i skarvar och förhandlingar inom och mellan förvaltningar och bolag.

– Vi behöver ständigt påminna oss om att vi jobbar i demokratibranschen. Vi ska samlas kring visionen, vi ska styra och leda, och fånga det politiska uppdraget. Vi tjänstepersoner måste förstå fullmäktiges, nämndernas och styrelsernas ambitioner. Vilka är de viktigaste frågorna? Hur kan vi se till att de får genomslag i verksamheten? Nu finns det en bred politisk enighet kring de tre hållbarhetsperspektiven och kring att grunduppdraget är att åstadkomma tillväxt. Det är en trygghet och styrka för oss.

För att säkerställa att Uppsala kommun når sina mål har ett omfattande förändringsarbete bedrivits de senaste åren under parollen ”Ett Uppsala en kommun”. Det har handlat om ny och mer ändamålsenlig organisation, bättre processer, ordning och reda och att få bukt med ekonomin, där kommunen vänt underskott till en ekonomi i balans.

– Men synen på ledarskapet är kanske det viktigaste verktyget i genomförandet av ”Ett Uppsala” säger Joachim Danielsson.

I gemensamma utvecklingsprogram har ökad tillit skapats mellan förvaltningarnas och bolagens direktörer. Både individer, grupper och organisation har utvecklats. Och chefer och medarbetare samlas idag kring en gemensam värdegrund där ledorden är: Vi gör skillnad, jobbar tillsammans och välkomnar nyskapande.

I en av de viktigaste processerna, budgetprocessen, jobbar kommunens högsta ledning tillsammans med budgetförslaget utifrån de politiska riktlinjerna. Att använda professionell och målmedveten processledning är en framgångsfaktor.

– Vi tar gemensamt ansvar för helheten och är överens när förslaget skickas över till politikerna, säger Joachim Danielsson.

Årets tillväxtkommun är ett pris till alla som verkar för att utveckla Uppsala, enligt Joachim Danielsson.

– Vi når framgång genom samarbete och engagemang från näringsliv, universitetet och andra aktörer i kommunen.

Goda råd från Uppsala

  • Säkerställ den politiska gensomslagskraften i dialog mellan politiker och tjänstepersoner.
  • Enkel och tydlig organisation
  • Ordning och reda i system och processer.
  • Ekonomi i balans.
  • Fokusera på ledarskapet.

Läs mer om Uppsala
Intervju med kommunstyrelsens ordförande i Uppsala

Intervju med stadsbyggnadsdirektören i Uppsala

Stöd i utvecklingsprocesser
Arenans erbjudande till kommuner

AKTUELLT

Välkommen till kunskapsdag - Samverkan som gör skillnad

Den 30 januari kl 10-16 arrangerar Arena för Tillväxt en kunskapsdag om samverkan. Då släpps också vår nya skrift Samverkan som gör skillnad. Kunskapsdagen kommer i huvudsak att innehålla kort presentation av skriften, exempel på samverkan, dialog om samverkan och vilka beståndsdelar som behövs …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …

E-handeln ökar mest

Årets sista Omvärldsfakta visar att detaljhandeln i Sverige omsatte 767 miljarder kronor under 2017, en ökning med 2,1 procent jämfört med 2016. Jämfört med övriga EU-länder så har omsättningen inom detaljhandeln i Sverige 2017 utvecklats svagare än genomsnittet. År 2007 utgjorde e-handeln tre …

Skellefteå – förändring i samverkan

Skellefteå sjuder av utveckling, samverkan och framtidstro. Det fanns en tung period på 1990-talet och det tidiga 2000-talet men det har svängt och staden kombinerar nu det industriella arvet med innovation, digitalisering och nya branscher. Det byggs och företag hör av sig om mark för …

Se Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolan på webben från den 19 november

Den 19 november höll Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolans roll, utveckling och framtid som möjliggörare och förstärkare av det lokala och regionala näringslivet. Vilka lärdomar kan vi dra, hur funkar YH-utbildning i praktiken, hur ser näringslivets roll ut och hur kan …

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …