Jokkmokk – bland de bästa i landet i mätning av nyföretagande

Jokkmokks kommun i Norrbottens län placerar sig på femte plats i landet när det gäller nyföretagande under 2016. Något som naturligtvis kommunstyrelsen ordförande, Robert Bernhardsson (s), tycker är glädjande.

– Ser man det över en tioårsperiod så tror jag att vi legat bra till hela tiden, säger han.

Jokkmokk är alltså långt mycket mer än sin berömda vintermarknad. Med sina 19 334 kvadratkilometer är det landets näst största kommun till ytan. Detta skapar naturligtvis speciella förutsättningar, inte bara för näringslivet.

Traditionen när det gäller småföretagande är stark. För riket som helhet startades 2016 11,8 företag per 1 000 invånare i åldern 16–64 år. I Jokkmokk var motsvarande siffra 17,3.

– Det finns historiska förklaringar till de här siffrorna. Till exempel har vi 900 skogsägare i kommunen. Och antalet invånare är 5 100, säger Robert Bernhardsson och lyfter samtidigt fram rennäringen som en betydande och viktig faktor.

Viktig är också besöksnäringen, vilket också framgår av de nationella siffrorna. Kommuner där besöksnäringen är stark ligger generellt sett väl framme. I just Jokkmokk är kopplingen till kulturella och kreativa näringar (KKN) tydlig.

– Under 2016 har det varit en kombination av entreprenad och besöksnäring som haft bäst tillväxt, säger Robert Bernhardsson.

Men det första han väljer att lyfta fram som svar på frågan varför det går så pass bra är något annat; Strukturum, ett utvecklingsbolag som drivs tillsammans med näringslivet och är till just för att främja näringslivsutvecklingen. Dess insats är betydande, menar Robert Bernhardsson. Inte minst för att de väljer att arbeta med unga för att tidigt fånga upp dem och skapa ett intresse kring företagande. Eller som de skriver på sin hemsida: ”Strukturum är den naturliga ingången, mäklaren och mötesplatsen i Jokkmokk för näringslivs- och företagsutveckling.”

– De genomför mycket aktiviteter, bland annat tillsammans med gymnasieskolan. Det tror jag är en av nycklarna, säger Bernhardsson.

Han pekar på att Jokkmokk ligger väl framme också på annat sätt. Han jämför med övriga 13 kommuner i Norrbotten.

– Vi hade bäst tillväxttal under 2016 av alla kommuner i Norrbotten.
– Vårt uppdrag under de senaste två åren har varit insatser för folk som kommer från andra länder.

Robert Bernhardsson säger också att det gäller att ha så korta beslutsvägar som möjligt.

– Vi underlättar när det gäller markförvärv, investeringar i infrastruktur, vatten och avlopp. Företagare ska känna sig välkomna. Vi ser inga problem när det gäller att hålla fokus på de här frågorna. I Jokkmokk ska personer och företagare känna att de är viktiga.

Läs Omvärldsfakta nr 4/2017 om nyföretagandet i landet.

Foto: Carl-Johan Utsi

AKTUELLT

Lekebergs kommun – hit vill många flytta

Lekeberg är en av de kommuner som hade positivt inrikes flyttnetto under 2017. Att Sverige växer framgår av senaste Omvärldsfakta från Arena för Tillväxt. Folkmängden ökade med 125 000 personer under 2017 och var vid årsskiftet cirka 10 120 000 personer. De flesta kommuner …

Vad händer med strukturfonderna?

Två stora frågor överskuggar det mesta i EU och Bryssel just nu – EUs långtidsbudget och brexit. De båda frågorna hänger också nära samman. Med ett brexit skulle EU tappa omkring 12 procent av sin budget, drygt 16 miljarder euro per år. Ett område som ligger på bordet i …

Pendlarna i Ulricehamn

Större lokala arbetsmarknader bidrar till ökad flexibilitet och dynamik på den lokala arbetsmarknaden, det gynnar både företagare och enskilda medborgare. Årets första Omvärldsfakta handlar om arbetspendlingen i landets kommuner. I Ulricehamn har arbetsinpendlingen ökat med 37 procent mellan …

Planer för tillväxt

Under hösten 2017 genomförde Arena för Tillväxt en inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram. Vi använde kommunernas webbplatser som källa och gick igenom alla 116 program som gällde för 2017. Inventeringen visade bland annat: 116 program återfanns (40 procent); 81 …

Arenan söker ny verksamhetschef

Kanske är du, eller någon du känner, rätt person för att jobba med oss för utveckling i hela landet? Verksamhetschefen behöver ha ett genuint intresse för hållbar samhällsutveckling, vara målinriktad och analytisk och riktigt bra på att skapa relationer. Det är ett omväxlande och stimulerande …

Prisutdelning i Älmhult

Lördagen den 14 oktober drog Arenan till Älmhult för att dela ut priset Årets Tillväxtkommun. Prisutdelningen skedde i samband med invigningen av handelsgatan Norra Esplanaden och senare samma dag var det också premiär för Kulturnatta i Älmhult. Trots ruskväder hade många Älmhultsbor tagit …