Jokkmokk – bland de bästa i landet i mätning av nyföretagande

Jokkmokks kommun i Norrbottens län placerar sig på femte plats i landet när det gäller nyföretagande under 2016. Något som naturligtvis kommunstyrelsen ordförande, Robert Bernhardsson (s), tycker är glädjande.

– Ser man det över en tioårsperiod så tror jag att vi legat bra till hela tiden, säger han.

Jokkmokk är alltså långt mycket mer än sin berömda vintermarknad. Med sina 19 334 kvadratkilometer är det landets näst största kommun till ytan. Detta skapar naturligtvis speciella förutsättningar, inte bara för näringslivet.

Traditionen när det gäller småföretagande är stark. För riket som helhet startades 2016 11,8 företag per 1 000 invånare i åldern 16–64 år. I Jokkmokk var motsvarande siffra 17,3.

– Det finns historiska förklaringar till de här siffrorna. Till exempel har vi 900 skogsägare i kommunen. Och antalet invånare är 5 100, säger Robert Bernhardsson och lyfter samtidigt fram rennäringen som en betydande och viktig faktor.

Viktig är också besöksnäringen, vilket också framgår av de nationella siffrorna. Kommuner där besöksnäringen är stark ligger generellt sett väl framme. I just Jokkmokk är kopplingen till kulturella och kreativa näringar (KKN) tydlig.

– Under 2016 har det varit en kombination av entreprenad och besöksnäring som haft bäst tillväxt, säger Robert Bernhardsson.

Men det första han väljer att lyfta fram som svar på frågan varför det går så pass bra är något annat; Strukturum, ett utvecklingsbolag som drivs tillsammans med näringslivet och är till just för att främja näringslivsutvecklingen. Dess insats är betydande, menar Robert Bernhardsson. Inte minst för att de väljer att arbeta med unga för att tidigt fånga upp dem och skapa ett intresse kring företagande. Eller som de skriver på sin hemsida: ”Strukturum är den naturliga ingången, mäklaren och mötesplatsen i Jokkmokk för näringslivs- och företagsutveckling.”

– De genomför mycket aktiviteter, bland annat tillsammans med gymnasieskolan. Det tror jag är en av nycklarna, säger Bernhardsson.

Han pekar på att Jokkmokk ligger väl framme också på annat sätt. Han jämför med övriga 13 kommuner i Norrbotten.

– Vi hade bäst tillväxttal under 2016 av alla kommuner i Norrbotten.
– Vårt uppdrag under de senaste två åren har varit insatser för folk som kommer från andra länder.

Robert Bernhardsson säger också att det gäller att ha så korta beslutsvägar som möjligt.

– Vi underlättar när det gäller markförvärv, investeringar i infrastruktur, vatten och avlopp. Företagare ska känna sig välkomna. Vi ser inga problem när det gäller att hålla fokus på de här frågorna. I Jokkmokk ska personer och företagare känna att de är viktiga.

Läs Omvärldsfakta nr 4/2017 om nyföretagandet i landet.

Foto: Carl-Johan Utsi

AKTUELLT

Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regional utveckling

Digitalisering påverkar hur vi organiserar oss – mellan det offentliga och privata, det påverkar affärsmodeller och hur välfärden utvecklas. Digitalisering påverkar grundläggande delar som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet och demokrati. Vi kommer att kunna göra helt nya …

Konferensen Växa eller krympa

Den 16-17 maj hölls Växa eller Krympa, en konferens i Luleå anordnad av Norrbottens Kommuner tillsammans med Arena för Tillväxt. 160 deltagare fick ta del av ett varierat innehåll: Välfärdens utmaningar och möjligheter där Vesna Jovic, vd på SKL, bland annat lyfte fram digitaliseringens alla …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

Nu finns Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Stad och Land - Konkurrens eller samspel? som hölls den 3 maj att tillgå i följande  länk till film . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från landsbygd till städer. Det handlar också om hur …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …

Anna Kelly är Arenans nya chef

Den 1 juli börjar Anna Kelly hos oss som verksamhetschef, men redan nu finns hon med på planeringsmöten. Just nu planerar vi inför Almedalen där vi släpper Sveriges Nya Geografi den 3 juli och inför Kommek där vinnaren av årets Tillväxtkommun tillkännages den 22 augusti. Anna har närmast varit …

Lekebergs kommun – hit vill många flytta

Lekeberg är en av de kommuner som hade positivt inrikes flyttnetto under 2017. Att Sverige växer framgår av senaste Omvärldsfakta från Arena för Tillväxt. Folkmängden ökade med 125 000 personer under 2017 och var vid årsskiftet cirka 10 120 000 personer. De flesta kommuner …

Vad händer med strukturfonderna?

Två stora frågor överskuggar det mesta i EU och Bryssel just nu – EUs långtidsbudget och brexit. De båda frågorna hänger också nära samman. Med ett brexit skulle EU tappa omkring 12 procent av sin budget, drygt 16 miljarder euro per år. Ett område som ligger på bordet i …