Konferensen Växa eller krympa

Den 16-17 maj hölls Växa eller Krympa, en konferens i Luleå anordnad av Norrbottens Kommuner tillsammans med Arena för Tillväxt. 160 deltagare fick ta del av ett varierat innehåll:

  • Välfärdens utmaningar och möjligheter där Vesna Jovic, vd på SKL, bland annat lyfte fram digitaliseringens alla möjligheter för kommuner, landsting och regioner samt medborgarnas allt högre krav på välfärdstjänster.
  • Sverker Lindblad, huvudsekreterare för kommunutredningen, lyfte bland annat fram assymetriska lösningar och avtalssamverkan som möjligheter för att stärka kommunernas kapacitet att klara sina uppgifter.
  • Claudia Olsson, vd för Exponential AB, gav framtidsbilder kopplat till den snabba teknikutvecklingen och hur det påverkar ledarskap, organisationer och lärande.
  • Josefina Syssner, docent i kulturgeografi vid Linköpings universitet, pratade om kvalitativa visioner för framtidens kommuner kopplat till människors liv och livskvalitet mer än kvantitativa visioner kopplat till tillväxt och numerärer.
  • Per Sandgren på Arena för Tillväxt gav inblick och utblick över utvecklingen i de 14 kommunerna i Norrbotten som visade på en tudelad bild. Sammantaget har utvecklingen under senare år varit relativt god för länet i jämförelse med andra län men skillnaderna är stora där ett mindre antal av de 14 kommunerna visar en god utveckling, framförallt Luleå, medan många av de mindre kommunerna har fortsatt tuffa utmaningar.
Länk till föredragshållarnas presentationer.
AKTUELLT

Arena för Tillväxt avvecklas

Arena för Tillväxts ägare ICA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedbank har beslutat sig för att avveckla den gemensamma verksamheten i Arena för Tillväxt. Avvecklingen påbörjas omgående och beräknas vara klar den sista juni 2019. – Vi har haft ett framgångsrikt samarbete i 19 …

Många flyttar från Stockholm

Stockholmsregionen visade ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Trots detta växte Stockholmsregionen med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Detta framkommer i …

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

30 januari släppte Arena för Tillväxt boken Samverkan som gör skillnad . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken? - Jag vet att många tycker …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …