Konferensen Växa eller krympa

Den 16-17 maj hölls Växa eller Krympa, en konferens i Luleå anordnad av Norrbottens Kommuner tillsammans med Arena för Tillväxt. 160 deltagare fick ta del av ett varierat innehåll:

  • Välfärdens utmaningar och möjligheter där Vesna Jovic, vd på SKL, bland annat lyfte fram digitaliseringens alla möjligheter för kommuner, landsting och regioner samt medborgarnas allt högre krav på välfärdstjänster.
  • Sverker Lindblad, huvudsekreterare för kommunutredningen, lyfte bland annat fram assymetriska lösningar och avtalssamverkan som möjligheter för att stärka kommunernas kapacitet att klara sina uppgifter.
  • Claudia Olsson, vd för Exponential AB, gav framtidsbilder kopplat till den snabba teknikutvecklingen och hur det påverkar ledarskap, organisationer och lärande.
  • Josefina Syssner, docent i kulturgeografi vid Linköpings universitet, pratade om kvalitativa visioner för framtidens kommuner kopplat till människors liv och livskvalitet mer än kvantitativa visioner kopplat till tillväxt och numerärer.
  • Per Sandgren på Arena för Tillväxt gav inblick och utblick över utvecklingen i de 14 kommunerna i Norrbotten som visade på en tudelad bild. Sammantaget har utvecklingen under senare år varit relativt god för länet i jämförelse med andra län men skillnaderna är stora där ett mindre antal av de 14 kommunerna visar en god utveckling, framförallt Luleå, medan många av de mindre kommunerna har fortsatt tuffa utmaningar.
Länk till föredragshållarnas presentationer.
AKTUELLT

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …

Sveriges Nya Geografi 2018

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi har fokus på kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering. – Globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar och ställer krav på kommunernas omställningsförmåga. Det är viktigt att lokala strategier för stärkt …

Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regional utveckling

Digitalisering påverkar hur vi organiserar oss – mellan det offentliga och privata, det påverkar affärsmodeller och hur välfärden utvecklas. Digitalisering påverkar grundläggande delar som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet och demokrati. Vi kommer att kunna göra helt nya …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

Nu finns Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Stad och Land - Konkurrens eller samspel? som hölls den 3 maj att tillgå i följande  länk till film . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från landsbygd till städer. Det handlar också om hur …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …