Kunskapsdag om näringslivs- och tillväxtprogram

Arena för Tillväxt och Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en kunskapsdag om hur vi utvecklar och genomför näringslivs- och tillväxtprogram. Hur ser processen med framtagandet ut och hur arbetar man framgångsrikt med genomförandet av programmet? Hur kopplas programmet och arbetet till andra strategidokument och verksamheter i kommunen? Konkreta exempel lyfts fram, deltagarna delar med sig av erfarenheter och lär av varandra. Arena för Tillväxt gör under hösten 2017 en inventering av samtliga kommuners näringslivs- och tillväxtprogram som kommer att presenteras. Målgrupp är kommunchefer, chefer med ansvar för näringslivsfrågor samt näringslivutvecklare.

Tid: 8 december kl 10.00-15.00

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm. Lokal: Bellman

Program:
09.30 – 10:00 Kaffe

10.00 – 10.10 Inledning

10.10 – 10.20 Resultat från inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram

10.20 – 11.00 Så utvecklade vi och arbetar med tillväxtprogrammet i Falun
                        och näringslivsstrategin i Strömstad, Linda Wallin, näringslivschef, Falu kommun
                        och Hans Friberg, näringslivsutvecklare, Strömstads kommun.
11.00 – 11.35 Sammanhang, styrning och struktur utifrån näringslivs- och tillväxtprogram.

11.35 – 12.35 Lunch        

12.35 – 14.00 Workshop utifrån frågor om processen att utveckla och arbeta med program

14.00 – 14.20 Kaffe

14.20 – 14.45 Hållbar näringslivsutveckling i ett framtidsperspektiv, Roland Lexén, konsult,
                           Public Partner

14.45 – 15.00 Avrundning, vad tar jag med mig från dagen och hur går jag vidare på
                           hemmaplan?

Kostnad för kunskapsdagen är 1000 kr (exkl. moms) och anmälan görs senast den 24 november.  

Välkommen!

Katrien Vanhaverbeke, Chef för Arena för Tillväxt och sektionschef för Lokal och Regional Utveckling, SKL              

AKTUELLT

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …

Sveriges Nya Geografi 2018

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi har fokus på kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering. – Globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar och ställer krav på kommunernas omställningsförmåga. Det är viktigt att lokala strategier för stärkt …

Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regional utveckling

Digitalisering påverkar hur vi organiserar oss – mellan det offentliga och privata, det påverkar affärsmodeller och hur välfärden utvecklas. Digitalisering påverkar grundläggande delar som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet och demokrati. Vi kommer att kunna göra helt nya …

Konferensen Växa eller krympa

Den 16-17 maj hölls Växa eller Krympa, en konferens i Luleå anordnad av Norrbottens Kommuner tillsammans med Arena för Tillväxt. 160 deltagare fick ta del av ett varierat innehåll: Välfärdens utmaningar och möjligheter där Vesna Jovic, vd på SKL, bland annat lyfte fram digitaliseringens alla …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

Nu finns Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Stad och Land - Konkurrens eller samspel? som hölls den 3 maj att tillgå i följande  länk till film . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från landsbygd till städer. Det handlar också om hur …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …