Kunskapsdag: Starkare kommuner med regional samverkan

Tisdagen den 25 april bjuder Arena för Tillväxt in till en kunskapsdag för ledande politiker och tjänstemän i kommuner, regioner och landsting. Kunskapsdagar är ett format med gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte kring hur vi bygger starkare kommuner genom regional samverkan. Programmet för dagen (PDF).

Under dagen utforskar vi samspelet mellan kommunal, mellankommunal och regional nivå i frågor som faller inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret. Hur ser det här samspelet ut på olika håll i landet och hur behöver det utvecklas i takt med att allt fler regioner blir regionkommuner med direktvalda regionpolitiker? Hur kan kommunerna göras delaktiga i det regionala utvecklingsarbetet för en såväl effektiv som demokratisk utvecklingspolitik? Och vad är egentligen nyttan med regional samverkan för kommunerna?

Medverkar gör bland andra: 

  • Erik Nilsson, statssekreterare åt Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
  • Conny Johansson, Kommunstyrelsens ordförande, Falköpings kommun  
  • Ann-Katrin Järåsen, Kommunstyrelsens ordförande, Torsby kommun
  • Bo Per Larsson, expert i kommunfrågor 
  • Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten
  • Lars Niklasson, bitr. professor, Linköpings universitet
  • Maria Svensson, utvecklingsledare, Region Örebro län
  • David Sundström, näringslivschef, Piteå kommun

Tid och plats: Tisdag 25 april 2017, kl 10-16 i Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm. Kostnad: 750 kr. Antalet platser är begränsade.

Välkommen med din anmälan via denna länk.

AKTUELLT

Vad betyder hållbarhet för lokal utveckling?

Tema för 2017 års upplaga av Sveriges Nya Geografi är  hållbarhet och dess betydelse för lokal och regional utveckling. Förutom några kartor som visar på grundläggande förutsättningar för hållbarheten i kommunerna speglar kartorna olika aspekter på ekonomisk, social och …

Var finns jobben och vem kan göra dem?

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 och 2018 visar att den svenska arbetsmarknaden är mycket stark. Jobben blir fler för såväl inrikes som utrikes födda. De största sysselsättningsökningarna kommer att ske bland utrikes födda, åtta av tio jobb väntas gå till utrikes födda. Detta innebär att …

Fakta om bostadsbristen

Under 2016 färdigställdes 42 441 nya bostäder, vilket är det högsta antalet sedan 1992. Trots detta uppger närmare nio av tio kommuner att de har bostadsbrist. Arenans publikation Omvärldsfakta nr 2/2017 handlar om bostadsmarknaden. Bostadspriser och bolåneskulder fortsatte att öka under 2016, …

Friktion tar oss framåt – starkare kommuner med regional samverkan

Att samspelet mellan kommuner och regioner är komplext var tydligt på den kunskapsdag som Arena för Tillväxt arrangerade den 25 april. Rubriken var ”starkare kommuner med regional samverkan”. En fråga som kom upp var om bildandet av regionkommuner skapar nya behov av kommunförbund …

Turism – en basnäring med ambitioner

Turismen i Sverige omsätter 284 miljarder och dess exportvärde är nu lika stort som järn, stål och läkemedel tillsammans. Näringen ökar kraftigt och det kaxiga målet är att fördubbla omsättning och exportvärde till 2020. Vad krävs för att nå dit? För första gången har nu hela sex nationella och …

Vad har förorten och landsbygden gemensamt?

Det finns en ”magisk paradox” i Sverige – samhället präglas både av en tydlig individualism och av bred tillit. I europeisk jämförelse är vi mycket tillitsfulla. Det sa Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhällekunskap vid Ersta Sköndal Högskola när han inledde Arena …

271 av 290 kommuner ökade sin befolkning

Folkmängden i Sverige ökade med hela 144 000 under 2016. Det är den största ökningen någonsin mellan två enskilda år. Drygt 80 procent av folkökningen berodde på migrationsnettot och knappt 20 procent berodde på födelsenettot. Invandringen till Sverige är den huvudsakliga förklaringen till att …