Kunskapsdag: Starkare kommuner med regional samverkan

Tisdagen den 25 april bjuder Arena för Tillväxt in till en kunskapsdag för ledande politiker och tjänstemän i kommuner, regioner och landsting. Kunskapsdagar är ett format med gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte kring hur vi bygger starkare kommuner genom regional samverkan. Programmet för dagen (PDF).

Under dagen utforskar vi samspelet mellan kommunal, mellankommunal och regional nivå i frågor som faller inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret. Hur ser det här samspelet ut på olika håll i landet och hur behöver det utvecklas i takt med att allt fler regioner blir regionkommuner med direktvalda regionpolitiker? Hur kan kommunerna göras delaktiga i det regionala utvecklingsarbetet för en såväl effektiv som demokratisk utvecklingspolitik? Och vad är egentligen nyttan med regional samverkan för kommunerna?

Medverkar gör bland andra: 

  • Erik Nilsson, statssekreterare åt Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
  • Conny Johansson, Kommunstyrelsens ordförande, Falköpings kommun  
  • Ann-Katrin Järåsen, Kommunstyrelsens ordförande, Torsby kommun
  • Bo Per Larsson, expert i kommunfrågor 
  • Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten
  • Lars Niklasson, bitr. professor, Linköpings universitet
  • Maria Svensson, utvecklingsledare, Region Örebro län
  • David Sundström, näringslivschef, Piteå kommun

Tid och plats: Tisdag 25 april 2017, kl 10-16 i Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm. Kostnad: 750 kr. Antalet platser är begränsade.

Välkommen med din anmälan via denna länk.

AKTUELLT

Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regional utveckling

Digitalisering påverkar hur vi organiserar oss – mellan det offentliga och privata, det påverkar affärsmodeller och hur välfärden utvecklas. Digitalisering påverkar grundläggande delar som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet och demokrati. Vi kommer att kunna göra helt nya …

Konferensen Växa eller krympa

Den 16-17 maj hölls Växa eller Krympa, en konferens i Luleå anordnad av Norrbottens Kommuner tillsammans med Arena för Tillväxt. 160 deltagare fick ta del av ett varierat innehåll: Välfärdens utmaningar och möjligheter där Vesna Jovic, vd på SKL, bland annat lyfte fram digitaliseringens alla …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

Nu finns Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Stad och Land - Konkurrens eller samspel? som hölls den 3 maj att tillgå i följande  länk till film . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från landsbygd till städer. Det handlar också om hur …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …

Anna Kelly är Arenans nya chef

Den 1 juli börjar Anna Kelly hos oss som verksamhetschef, men redan nu finns hon med på planeringsmöten. Just nu planerar vi inför Almedalen där vi släpper Sveriges Nya Geografi den 3 juli och inför Kommek där vinnaren av årets Tillväxtkommun tillkännages den 22 augusti. Anna har närmast varit …

Lekebergs kommun – hit vill många flytta

Lekeberg är en av de kommuner som hade positivt inrikes flyttnetto under 2017. Att Sverige växer framgår av senaste Omvärldsfakta från Arena för Tillväxt. Folkmängden ökade med 125 000 personer under 2017 och var vid årsskiftet cirka 10 120 000 personer. De flesta kommuner …

Vad händer med strukturfonderna?

Två stora frågor överskuggar det mesta i EU och Bryssel just nu – EUs långtidsbudget och brexit. De båda frågorna hänger också nära samman. Med ett brexit skulle EU tappa omkring 12 procent av sin budget, drygt 16 miljarder euro per år. Ett område som ligger på bordet i …