Lärandenätverk för kommuner med krympande befolkning

Sveriges befolkning har sedan 1970-talets mitt ökat med närmare 1,8 miljoner invånare. Samtidigt har nästan hälften av landets kommuner haft en negativ befolkningsutveckling, även om mottagandet av nyanlända för tillfället har vänt utvecklingen på många håll. Hur kan en kommun trots minskande befolkning erbjuda en god livsmiljö till de som bor och verkar där?

Under 2017 och 2018 samlar Arena för Tillväxt tillsammans med SKL och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet till ett lärandenätverk för kommuner med krympande befolkning. Femton kommuner deltar med kommunstyrelseordförande och kommunchef. Lärandenätverket är en arena för att utbyta erfarenheter och diskutera lösningar.

Nätverket träffades den 17-18 augusti och tre träffar återstår. Förutom workshops med erfarenhetsutbyte var det föreläsning med Josefina Syssner från CKS om lokala anpassningsstrategier, diskussioner kring landsbygdsutredningen samt en presentation från Vinnova om möjligheter till stöd för innovation i offentlig sektor.

  • Tillfälle 2: 30 nov-1 dec 2017
  • Tillfälle 3: 8-9 feb 2018
  • Tillfälle 4: 3-4 maj 2018
AKTUELLT

Vad händer med strukturfonderna?

Två stora frågor överskuggar det mesta i EU och Bryssel just nu – EUs långtidsbudget och brexit. De båda frågorna hänger också nära samman. Med ett brexit skulle EU tappa omkring 12 procent av sin budget, drygt 16 miljarder euro per år. Ett område som ligger på bordet i …

Pendlarna i Ulricehamn

Större lokala arbetsmarknader bidrar till ökad flexibilitet och dynamik på den lokala arbetsmarknaden, det gynnar både företagare och enskilda medborgare. Årets första Omvärldsfakta handlar om arbetspendlingen i landets kommuner. I Ulricehamn har arbetsinpendlingen ökat med 37 procent mellan …

Planer för tillväxt

Under hösten 2017 genomförde Arena för Tillväxt en inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram. Vi använde kommunernas webbplatser som källa och gick igenom alla 116 program som gällde för 2017. Inventeringen visade bland annat: 116 program återfanns (40 procent); 81 …

Arenan söker ny verksamhetschef

Kanske är du, eller någon du känner, rätt person för att jobba med oss för utveckling i hela landet? Verksamhetschefen behöver ha ett genuint intresse för hållbar samhällsutveckling, vara målinriktad och analytisk och riktigt bra på att skapa relationer. Det är ett omväxlande och stimulerande …

Jokkmokk – bland de bästa i landet i mätning av nyföretagande

Jokkmokks kommun i Norrbottens län placerar sig på femte plats i landet när det gäller nyföretagande under 2016. Något som naturligtvis kommunstyrelsen ordförande, Robert Bernhardsson (s), tycker är glädjande. – Ser man det över en tioårsperiod så tror jag att vi legat bra till hela tiden, …

Prisutdelning i Älmhult

Lördagen den 14 oktober drog Arenan till Älmhult för att dela ut priset Årets Tillväxtkommun. Prisutdelningen skedde i samband med invigningen av handelsgatan Norra Esplanaden och senare samma dag var det också premiär för Kulturnatta i Älmhult. Trots ruskväder hade många Älmhultsbor tagit …

Älmhult är Årets tillväxtkommun

I Älmhult arbetar kommunen och näringslivet nära tillsammans för att nå tillväxt och hållbar utveckling. Ett strategiskt arbete som bland annat innehåller satsningar på byggande, centrumutveckling och platsvarumärke har stärkt Älmhults position som attraktiv boendekommun utanför de större …