Lärandenätverk för kommuner med krympande befolkning

Sveriges befolkning har sedan 1970-talets mitt ökat med närmare 1,8 miljoner invånare. Samtidigt har nästan hälften av landets kommuner haft en negativ befolkningsutveckling, även om mottagandet av nyanlända för tillfället har vänt utvecklingen på många håll. Hur kan en kommun trots minskande befolkning erbjuda en god livsmiljö till de som bor och verkar där?

Under 2017 och 2018 samlar Arena för Tillväxt tillsammans med SKL och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet till ett lärandenätverk för kommuner med krympande befolkning. Femton kommuner deltar med kommunstyrelseordförande och kommunchef. Lärandenätverket är en arena för att utbyta erfarenheter och diskutera lösningar.

Nätverket träffades den 17-18 augusti och tre träffar återstår. Förutom workshops med erfarenhetsutbyte var det föreläsning med Josefina Syssner från CKS om lokala anpassningsstrategier, diskussioner kring landsbygdsutredningen samt en presentation från Vinnova om möjligheter till stöd för innovation i offentlig sektor.

  • Tillfälle 2: 30 nov-1 dec 2017
  • Tillfälle 3: 8-9 feb 2018
  • Tillfälle 4: 3-4 maj 2018
AKTUELLT

Födelsedagsfirande för Sveriges Nya Geografi

I år är det 20:e året som Sveriges Nya Geografi publiceras. Måndagen den 28:e augusti firades detta med en jubileumseftermiddag. Den inleddes med en 20-årsexposé kring Sveriges Nya Geografi och därefter presenterades årets rapport som har fokus på hållbarhet. Ett panelsamtal hölls med Helén …

Vad betyder hållbarhet för lokal utveckling?

Tema för 2017 års upplaga av Sveriges Nya Geografi är  hållbarhet och dess betydelse för lokal och regional utveckling. Förutom några kartor som visar på grundläggande förutsättningar för hållbarheten i kommunerna speglar kartorna olika aspekter på ekonomisk, social och …

Var finns jobben och vem kan göra dem?

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 och 2018 visar att den svenska arbetsmarknaden är mycket stark. Jobben blir fler för såväl inrikes som utrikes födda. De största sysselsättningsökningarna kommer att ske bland utrikes födda, åtta av tio jobb väntas gå till utrikes födda. Detta innebär att …

Fakta om bostadsbristen

Under 2016 färdigställdes 42 441 nya bostäder, vilket är det högsta antalet sedan 1992. Trots detta uppger närmare nio av tio kommuner att de har bostadsbrist. Arenans publikation Omvärldsfakta nr 2/2017 handlar om bostadsmarknaden. Bostadspriser och bolåneskulder fortsatte att öka under 2016, …

Friktion tar oss framåt – starkare kommuner med regional samverkan

Att samspelet mellan kommuner och regioner är komplext var tydligt på den kunskapsdag som Arena för Tillväxt arrangerade den 25 april. Rubriken var ”starkare kommuner med regional samverkan”. En fråga som kom upp var om bildandet av regionkommuner skapar nya behov av kommunförbund …

Turism – en basnäring med ambitioner

Turismen i Sverige omsätter 284 miljarder och dess exportvärde är nu lika stort som järn, stål och läkemedel tillsammans. Näringen ökar kraftigt och det kaxiga målet är att fördubbla omsättning och exportvärde till 2020. Vad krävs för att nå dit? För första gången har nu hela sex nationella och …

Vad har förorten och landsbygden gemensamt?

Det finns en ”magisk paradox” i Sverige – samhället präglas både av en tydlig individualism och av bred tillit. I europeisk jämförelse är vi mycket tillitsfulla. Det sa Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhällekunskap vid Ersta Sköndal Högskola när han inledde Arena …