Lärandenätverk för kommuner med krympande befolkning

Sveriges befolkning har sedan 1970-talets mitt ökat med närmare 1,8 miljoner invånare. Samtidigt har nästan hälften av landets kommuner haft en negativ befolkningsutveckling, även om mottagandet av nyanlända för tillfället har vänt utvecklingen på många håll. Hur kan en kommun trots minskande befolkning erbjuda en god livsmiljö till de som bor och verkar där?

Under 2017 och 2018 samlar Arena för Tillväxt tillsammans med SKL och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet till ett lärandenätverk för kommuner med krympande befolkning. Femton kommuner deltar med kommunstyrelseordförande och kommunchef. Lärandenätverket är en arena för att utbyta erfarenheter och diskutera lösningar.

Nätverket träffades den 17-18 augusti och tre träffar återstår. Förutom workshops med erfarenhetsutbyte var det föreläsning med Josefina Syssner från CKS om lokala anpassningsstrategier, diskussioner kring landsbygdsutredningen samt en presentation från Vinnova om möjligheter till stöd för innovation i offentlig sektor.

  • Tillfälle 2: 30 nov-1 dec 2017
  • Tillfälle 3: 8-9 feb 2018
  • Tillfälle 4: 3-4 maj 2018
AKTUELLT

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …

Sveriges Nya Geografi 2018

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi har fokus på kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering. – Globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar och ställer krav på kommunernas omställningsförmåga. Det är viktigt att lokala strategier för stärkt …

Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regional utveckling

Digitalisering påverkar hur vi organiserar oss – mellan det offentliga och privata, det påverkar affärsmodeller och hur välfärden utvecklas. Digitalisering påverkar grundläggande delar som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet och demokrati. Vi kommer att kunna göra helt nya …

Konferensen Växa eller krympa

Den 16-17 maj hölls Växa eller Krympa, en konferens i Luleå anordnad av Norrbottens Kommuner tillsammans med Arena för Tillväxt. 160 deltagare fick ta del av ett varierat innehåll: Välfärdens utmaningar och möjligheter där Vesna Jovic, vd på SKL, bland annat lyfte fram digitaliseringens alla …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

Nu finns Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Stad och Land - Konkurrens eller samspel? som hölls den 3 maj att tillgå i följande  länk till film . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från landsbygd till städer. Det handlar också om hur …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …