Lärandenätverk för kommuner med krympande befolkning

Sveriges befolkning har sedan 1970-talets mitt ökat med närmare 1,8 miljoner invånare. Samtidigt har nästan hälften av landets kommuner haft en negativ befolkningsutveckling, även om mottagandet av nyanlända för tillfället har vänt utvecklingen på många håll. Hur kan en kommun trots minskande befolkning erbjuda en god livsmiljö till de som bor och verkar där?

Under 2017 och 2018 samlar Arena för Tillväxt tillsammans med SKL och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet till ett lärandenätverk för kommuner med krympande befolkning. Femton kommuner deltar med kommunstyrelseordförande och kommunchef. Lärandenätverket är en arena för att utbyta erfarenheter och diskutera lösningar.

Nätverket träffades den 17-18 augusti och tre träffar återstår. Förutom workshops med erfarenhetsutbyte var det föreläsning med Josefina Syssner från CKS om lokala anpassningsstrategier, diskussioner kring landsbygdsutredningen samt en presentation från Vinnova om möjligheter till stöd för innovation i offentlig sektor.

  • Tillfälle 2: 30 nov-1 dec 2017
  • Tillfälle 3: 8-9 feb 2018
  • Tillfälle 4: 3-4 maj 2018
AKTUELLT

Jokkmokk – bland de bästa i landet i mätning av nyföretagande

Jokkmokks kommun i Norrbottens län placerar sig på femte plats i landet när det gäller nyföretagande under 2016. Något som naturligtvis kommunstyrelsen ordförande, Robert Bernhardsson (s), tycker är glädjande. – Ser man det över en tioårsperiod så tror jag att vi legat bra till hela tiden, …

Prisutdelning i Älmhult

Lördagen den 14 oktober drog Arenan till Älmhult för att dela ut priset Årets Tillväxtkommun. Prisutdelningen skedde i samband med invigningen av handelsgatan Norra Esplanaden och senare samma dag var det också premiär för Kulturnatta i Älmhult. Trots ruskväder hade många Älmhultsbor tagit …

Älmhult är Årets tillväxtkommun

I Älmhult arbetar kommunen och näringslivet nära tillsammans för att nå tillväxt och hållbar utveckling. Ett strategiskt arbete som bland annat innehåller satsningar på byggande, centrumutveckling och platsvarumärke har stärkt Älmhults position som attraktiv boendekommun utanför de större …

Födelsedagsfirande för Sveriges Nya Geografi

I år är det 20:e året som Sveriges Nya Geografi publiceras. Måndagen den 28:e augusti firades detta med en jubileumseftermiddag. Den inleddes med en 20-årsexposé kring Sveriges Nya Geografi och därefter presenterades årets rapport som har fokus på hållbarhet. Ett panelsamtal hölls med Helén …

Vad betyder hållbarhet för lokal utveckling?

Tema för 2017 års upplaga av Sveriges Nya Geografi är  hållbarhet och dess betydelse för lokal och regional utveckling. Förutom några kartor som visar på grundläggande förutsättningar för hållbarheten i kommunerna speglar kartorna olika aspekter på ekonomisk, social och …

Var finns jobben och vem kan göra dem?

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 och 2018 visar att den svenska arbetsmarknaden är mycket stark. Jobben blir fler för såväl inrikes som utrikes födda. De största sysselsättningsökningarna kommer att ske bland utrikes födda, åtta av tio jobb väntas gå till utrikes födda. Detta innebär att …

Fakta om bostadsbristen

Under 2016 färdigställdes 42 441 nya bostäder, vilket är det högsta antalet sedan 1992. Trots detta uppger närmare nio av tio kommuner att de har bostadsbrist. Arenans publikation Omvärldsfakta nr 2/2017 handlar om bostadsmarknaden. Bostadspriser och bolåneskulder fortsatte att öka under 2016, …