Lekebergs kommun – hit vill många flytta

Lekeberg är en av de kommuner som hade positivt inrikes flyttnetto under 2017. Att Sverige växer framgår av senaste Omvärldsfakta från Arena för Tillväxt. Folkmängden ökade med 125 000 personer under 2017 och var vid årsskiftet cirka 10 120 000 personer. De flesta kommuner ökade tack vare migrationsnettot men inte alla hade ett positivt inrikes flyttnetto. Förutom storstadsområdena märks den lilla kommunen Lekeberg bland vinnarna, hit flyttade 559 personer från andra delar av Sverige under året. Arena för Tillväxt ringde till Lekebergs kommunalråd Wendla Thorstensson (C) och frågade vad det beror på, vad gör ni rätt?

– Vi har en levande landsbygd och bra grundservice. Vi har bestämt oss för att det ska vara lätt att leva och bo i Lekebergs kommun, säger Wendla Thorstensson.

Givetvis är närheten till Örebro och den nya motorvägen som underlättar pendling en bidragande orsak. Men det finns fler faktorer. Lekeberg ligger på 26:e plats i Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimat. Skolorna ligger topp tio i SKL:s öppna jämförelser. Det är mycket som tycks fungera i Lekebergs kommun.

Tätortsgraden var 51 procent 2015, och den bilden kvarstår. Det vill säga ungefär hälften av de nu 7 881 invånarna bor på landsbygden. Grundservicen är på plats. Det finns tre matbutiker, apotek, färghandel, bensinmack och systembolag. Kulturutbudet har de nära till hands i Örebro och Lekeberg samverkar om en rad funktioner med närliggande kommuner. Men självklart finns det utmaningar också, som i alla små kommuner.

– Vår strategi är helt enkelt att det ska vara bra för familjer. Det är lite trångt just nu men vi investerar långsiktigt i skolan, det kan vi göra tack vare att människor flyttar hit. Och så löser vi kommunens uppgifter så bra det går utifrån förutsättningarna och gärna tillsammans med andra, säger Wendla Thorstensson.

Den 21 februari presenterade SCB 2017-års kommunvisa befolkningsstatistik som Arena för Tillväxt gjort ett Omvärldsfakta om. 

 

AKTUELLT

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …

Sveriges Nya Geografi 2018

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi har fokus på kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering. – Globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar och ställer krav på kommunernas omställningsförmåga. Det är viktigt att lokala strategier för stärkt …

Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regional utveckling

Digitalisering påverkar hur vi organiserar oss – mellan det offentliga och privata, det påverkar affärsmodeller och hur välfärden utvecklas. Digitalisering påverkar grundläggande delar som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet och demokrati. Vi kommer att kunna göra helt nya …

Konferensen Växa eller krympa

Den 16-17 maj hölls Växa eller Krympa, en konferens i Luleå anordnad av Norrbottens Kommuner tillsammans med Arena för Tillväxt. 160 deltagare fick ta del av ett varierat innehåll: Välfärdens utmaningar och möjligheter där Vesna Jovic, vd på SKL, bland annat lyfte fram digitaliseringens alla …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

Nu finns Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Stad och Land - Konkurrens eller samspel? som hölls den 3 maj att tillgå i följande  länk till film . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från landsbygd till städer. Det handlar också om hur …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …