Lekebergs kommun – hit vill många flytta

Lekeberg är en av de kommuner som hade positivt inrikes flyttnetto under 2017. Att Sverige växer framgår av senaste Omvärldsfakta från Arena för Tillväxt. Folkmängden ökade med 125 000 personer under 2017 och var vid årsskiftet cirka 10 120 000 personer. De flesta kommuner ökade tack vare migrationsnettot men inte alla hade ett positivt inrikes flyttnetto. Förutom storstadsområdena märks den lilla kommunen Lekeberg bland vinnarna, hit flyttade 559 personer från andra delar av Sverige under året. Arena för Tillväxt ringde till Lekebergs kommunalråd Wendla Thorstensson (C) och frågade vad det beror på, vad gör ni rätt?

– Vi har en levande landsbygd och bra grundservice. Vi har bestämt oss för att det ska vara lätt att leva och bo i Lekebergs kommun, säger Wendla Thorstensson.

Givetvis är närheten till Örebro och den nya motorvägen som underlättar pendling en bidragande orsak. Men det finns fler faktorer. Lekeberg ligger på 26:e plats i Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimat. Skolorna ligger topp tio i SKL:s öppna jämförelser. Det är mycket som tycks fungera i Lekebergs kommun.

Tätortsgraden var 51 procent 2015, och den bilden kvarstår. Det vill säga ungefär hälften av de nu 7 881 invånarna bor på landsbygden. Grundservicen är på plats. Det finns tre matbutiker, apotek, färghandel, bensinmack och systembolag. Kulturutbudet har de nära till hands i Örebro och Lekeberg samverkar om en rad funktioner med närliggande kommuner. Men självklart finns det utmaningar också, som i alla små kommuner.

– Vår strategi är helt enkelt att det ska vara bra för familjer. Det är lite trångt just nu men vi investerar långsiktigt i skolan, det kan vi göra tack vare att människor flyttar hit. Och så löser vi kommunens uppgifter så bra det går utifrån förutsättningarna och gärna tillsammans med andra, säger Wendla Thorstensson.

Den 21 februari presenterade SCB 2017-års kommunvisa befolkningsstatistik som Arena för Tillväxt gjort ett Omvärldsfakta om. 

 

AKTUELLT

Arena för Tillväxt avvecklas

Arena för Tillväxts ägare ICA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedbank har beslutat sig för att avveckla den gemensamma verksamheten i Arena för Tillväxt. Avvecklingen påbörjas omgående och beräknas vara klar den sista juni 2019. – Vi har haft ett framgångsrikt samarbete i 19 …

Många flyttar från Stockholm

Stockholmsregionen visade ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Trots detta växte Stockholmsregionen med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Detta framkommer i …

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

30 januari släppte Arena för Tillväxt boken Samverkan som gör skillnad . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken? - Jag vet att många tycker …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …