Anna Kelly är Arenans nya chef

Den 1 juli börjar Anna Kelly hos oss som verksamhetschef, men redan nu finns hon med på planeringsmöten. Just nu planerar vi inför Almedalen där vi släpper Sveriges Nya Geografi den 3 juli och inför Kommek där vinnaren av årets Tillväxtkommun tillkännages den 22 augusti. Anna har närmast varit konsult inom offentlig sektor och har tidigare yrkeserfarenhet från kommun, myndighet, högskola samt företag.

Anna, vilka erfarenheter har du med dig?

Jag har alltid gått mellan det strategiska och operativa perspektivet och mellan näringsliv och det offentliga. Vi lever i en spännande tid där utmaningen är att navigera kring vilken kunskap som är mest värdefull inom ett par år. En sak vet vi, framtiden är oförutsägbar, men med bra metoder så kan vi minimera osäkerheten.

Jag har arbetat med vad som händer när ny teknik möter samhället sedan mitten av 1990-talet, från datorer och pedagogik i Stockholms stads skolor till modernisering av statsförvaltningen. Min passion är samhällsutveckling: hur ser våra institutioner ut om 15-20 år? Hur kommer demokratin att utvecklas? Vad kommer vi att arbeta med? Var går gränsen för det offentliga åtagandet och hur samspelar privat och offentligt i framtidens välfärdsfrågor?

Jag drev eget företag efter universitetsstudierna och så fick jag möjligheten att vara med på en klassisk dot.com resa, med uppgång och fall – mycket lärorikt! Därefter arbetade jag på Vetenskapsrådet, Statskontoret och Verva (Verket för Förvaltningsutveckling – som var digitaliseringsmyndighet 2006-2008). Bland annat var jag chef för den nationella portalen för samhällsinformation, sverige.se.

När Verva lades ner började jag i Solna stad – då lärde jag mig på riktigt hur en kommun fungerar. Betydelsen av snöröjning, förskolevalet, samspelet mellan politik och tjänstemän och att den vanligaste frågan i telefon var – när kommer pengarna? Solna är ju också spännande som en god förebild när det gäller näringslivsfrågor.

De senaste sju åren har jag arbetat som konsult mot offentlig sektor inom digitalisering och förändringsledning på PwC och nu senast på Implement Consulting Group. Från den här tiden tar jag med mig ett nätverk av fantastiska människor, erfarenhet av att vara marknadsansvarig och driva utvecklingsfrågor och en mängd metoder och angreppssätt för att lösa samhällets viktiga utmaningar.

Vad ser du kommer hända med Arenan framöver?

Det är helt fantastiskt med en oberoende aktör som är kunskapsnav, har två så bra ”produkter” som Sveriges Nya Geografi och Årets Tillväxtkommun och dessutom har en lång och stabil historia med tre ägare som är väl grundade och engagerade i tillväxtfrågor.

Det jag kommer fokusera på framöver är vårt arbete med processledning och kunskapsutveckling – hur utvecklar vi det. Vad är behovet och hur kan skapa ännu större effekt? Kanske kommer vi arbeta mer med samverkan med olika aktörer och med omvärldsanalys.

En sak jag verkligen ser fram emot är att få ta del av, och bidra till att utveckla hur vi möter våra delägare ICA och Swedbanks verksamheter runt om i landet. Jag tycker också vi har en spännande diskussion i samhället nu kring det urbana och rurala, i så många dimensioner. Till exempel flytt av statliga jobb från Stockholm till andra orter. Hur kommer det att påverka? Sen kan man såklart förvänta sig att jag tar med mig mitt engagemang för digitalisering och hur det påverkar såväl privata som offentliga affärsmodeller, livsvillkor och kompetensutveckling. Men först ska jag lära och lyssna av styrelsen, mina kollegor Per och Linnéa och alla de som idag är berörda av Arenans verksamhet.

Slutligen, vem är du som person då?

Jag är social, engagerad, nyfiken och glad skulle jag nog säga, tycker om att lösa utmaningar tillsammans med andra. Född i Stockholm, uppvuxen i Sörmland, mest på landet och på gård med djur. Sedan tio år bor jag i Strängnäs med make och två tonårsdöttrar. Är engagerad i en del föreningar och när jag är ledig går jag gärna ut i skogen och plockar svamp och bär.

Anna Kelly når du på anna.kelly@skl.se

AKTUELLT

Förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

När? Torsdagen 3 maj kl. 08.30 - 9.30 (kaffe och smörgås serveras från 08.00) Var? Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, lokal Torget. Seminariet kan också följas via denna länk till websändning . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …

Lekebergs kommun – hit vill många flytta

Lekeberg är en av de kommuner som hade positivt inrikes flyttnetto under 2017. Att Sverige växer framgår av senaste Omvärldsfakta från Arena för Tillväxt. Folkmängden ökade med 125 000 personer under 2017 och var vid årsskiftet cirka 10 120 000 personer. De flesta kommuner …

Vad händer med strukturfonderna?

Två stora frågor överskuggar det mesta i EU och Bryssel just nu – EUs långtidsbudget och brexit. De båda frågorna hänger också nära samman. Med ett brexit skulle EU tappa omkring 12 procent av sin budget, drygt 16 miljarder euro per år. Ett område som ligger på bordet i …

Pendlarna i Ulricehamn

Större lokala arbetsmarknader bidrar till ökad flexibilitet och dynamik på den lokala arbetsmarknaden, det gynnar både företagare och enskilda medborgare. Årets första Omvärldsfakta handlar om arbetspendlingen i landets kommuner. I Ulricehamn har arbetsinpendlingen ökat med 37 procent mellan …

Planer för tillväxt

Under hösten 2017 genomförde Arena för Tillväxt en inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram. Vi använde kommunernas webbplatser som källa och gick igenom alla 116 program som gällde för 2017. Inventeringen visade bland annat: 116 program återfanns (40 procent); 81 …